Przetwórstwo i marketing: kiedy rozpoczyna się nabór?

Przetwórstwo i marketing: kiedy rozpoczyna się nabór?

We wrześniu nabór na operację Przetwórstwo i marketing produktów rolnych. Jakie są warunki otrzymania wsparcia finansowego?

Kiedy rozpoczyna się nabór na działanie Przetwórstwo i marketing i jakie warunki trzeba spełnić, by dotację otrzymać?

Wsparcie może otrzymać rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który spełnia następujące warunki: podlega pełnemu rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu, posiada numer identyfikacyjnydopiero podejmuje działalność gospodarczą.

– Warto zwrócić uwagę na fakt, że w MRiRW aktualnie trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego PROW 2014–2020. Zasadniczym celem przygotowywanej nowelizacji będzie wprowadzenie szeregu uproszczeń i udogodnień dla potencjalnych beneficjentów –informuje biuro prasowe ARiMR. Wypowiedź dotyczy operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.

nabór

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w ramach programu „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego PROW 2014–2020.

Wnioskodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na…

– Przede wszystkim, zachęcamy, aby zainteresowani takim wsparciem sprawdzili czy spełniają kryteria przyznania pomocy dotyczące beneficjenta – podaje biuro prasowe ARiMR.

Oto szczegóły. Rolnik, małżonek rolnika lub domownik muszą spełniać następujące warunki:

  1.  Podlegać w pełnym zakresie przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników, (gdzie przez pełen zakres należy rozumieć objęcie wszystkimi ubezpieczeniami, tj.: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.
  2.  Być zdolnym do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania jej celu.
  3.  Mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej ,,numerem identyfikacyjnym”.
  4.  Podejmować wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

Podejmowanie działalności gospodarczej

Trzeba podkreślić, że warunek dotyczący podejmowania wykonywania działalności gospodarczej jest spełniony wówczas, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, rolnik, jego małżonek czy domownik, nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) ani do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

nabór

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaktualizowało harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 na okres od września 2016 do 30 czerwca 2017 r. Kiedy nabór na Przetwórstwo i marketing?

Jak duże może być zainteresowanie?

– Szacujemy, że w ramach tegorocznego naboru może wpłynąć ok. 400 wniosków o przyznanie pomocy – podaje biuro prasowe ARiMR.

Szacujemy, że w ramach tegorocznego naboru może wpłynąć ok. 400 wniosków o przyznanie pomocy.

biuro prasowe ARiMR

– Pomoc w ramach tego działania udzielana będzie na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym – mówi Wiktor Szmulewicz, Prezes KRIR. – W związku z tym, przewidujemy, że skala zainteresowania rolników nie będzie na pewno tak duża jak w przypadku na najpopularniejsze działania, jakimi są tzw. „Młody rolnik” czy „Modernizacja”, jednak z pewnością znajdą się chętni na skorzystanie z tego działania, w szczególności, że mogą z niego skorzystać także grupy lub organizacje producentów – dodaje.

Jak było w poprzedniej edycji?

– Doświadczenia ARiMR z poprzedniego okresu dotyczą działania, w ramach którego o pomoc na przetwórstwo nie mogli ubiegać się rolnicy – informuje podaje biuro prasowe ARiMR.

W ubiegłym PROW najwięcej wniosków, czyli powyżej 200, złożono z następujących branż:

BranżaLiczba wniosków
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych416
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw365
Przetwórstwo mleka i wyrób serów  – z wyłączeniem produkcji masła329
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu295
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw278
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego264

Przykład dobrej praktyki

W PROW na lata 2007–2013 pomoc z jednego z działań Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej była skierowana dla zakładów przetwórczych. Spółdzielnia Mleczarska „Lazur” w Nowych Skalmierzycach, która dostarcza na rynek szlachetne sery pleśniowe, dzięki temu dofinansowaniu, zrealizowała – od połowy 2009 r. do marca 2011 r. – swoją inwestycję. Koszt całego projektu wyniósł 24 300 791 zł, a z tej kwoty 12 020 631 zł to dofinansowanie przyznane przez ARiMR.

nabór

Spółdzielnia Mleczarska „Lazur” w Nowych Skalmierzycach, która dostarcza na rynek szlachetne sery pleśniowe,dzięki temu dofinansowaniu zrealizowała od połowy 2009 r. do marca 2011 r. inwestycję.

O tym, jak powstał pomysł ubiegania się o środki i jakie płyną doświadczenia ze zrealizowanej w ten sposób inwestycji, mówi Zenon Michaś, Prezes Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej „Lazur”:

Termin operacji Przetwórstwo i marketing produktów przewidziany jest na wrzesień 2016 r.

– Trzeba się rozwijać, produkować więcej i lepiej, wobec czego skorzystaliśmy  ze środków Unii Europejskiej. Sami opracowaliśmy projekt i napisaliśmy wniosek. Wspólnie z Panią dyrektor ds. ekonomicznych. Tylko biznesplan zleciliśmy do opracowania. Mieliśmy już doświadczenie w projektach dotowanych z Unii Europejskiej, jeszcze przedakcesyjnych. Wiem, że wniosek musi być przygotowany dobrze, realnie. Zainwestowaliśmy w nowoczesną linię do produkcji sera oraz maszyny do jego precyzyjnego krojenia i pakowania. Główne efekty wykorzystania środków to oszczędność surowca, zmniejszenie nakładów pracy, zwłaszcza tej uciążliwej, zdecydowana poprawa higieny i wzrost produkcji oraz  zwiększenie sprzedaży. Nawet niedawno mieliśmy gości z USA, którzy chcieli obejrzeć z bliska jak wygląda produkcja naszych serów, bo sami chcą skorzystać z podobnej linii produkcyjnej.

Termin naboru

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaktualizowało harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 na okres od września 2016 do 30 czerwca 2017 r. Zgodnie z nim nabór wniosków o pomoc w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, a konkretniej operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych z PROW 2014–2020 planowany jest na wrzesień 2016 r.

Ustawa o obrocie ziemią do poprawki?

Sprawdź, o jakie zmiany apeluje samorząd rolniczy.

Nowelizacja prawa łowieckiego – bunt sołtysów

Wciąż trwają kontrowersje dotyczące nowelizacji prawa łowieckiego. Obejrzyj wideo i dowiedz się więcej!

20 maja 2018

Jakie są ceny żywności na świecie?

Jakie produkty drożeją, a których cena spada? Gdzie żywność drożeje, a gdzie jest tańsza?

14 maja 2018

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij