Przetwory owocowe po kontroli IJHARS. Są nieprawidłowości

Przetwory owocowe i warzywne były przedmiotem kontroli dokonanej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jakie są wnioski?

Po przetwory owocowe i warzywne nadal chętnie sięgamy w celu uzupełnienia naszej diety. Jednakże mamy mniej czasu na samodzielne ich przygotowywanie, w związku z czym chętnie kupujemy gotowe produkty. Czy mamy się czego obawiać, decydując się na produkty z przetwórni? Gdzie było najwięcej nieprawidłowości?

Przetwory owocowe i warzywne poddane kontroli jakości handlowej

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawia wyniki przeprowadzonych planowych kontroli. Dotyczyły one jakości handlowej sezonowych przetworów owocowych takich jak dżemy, konfitury, marmolady, powidła i kompoty. Ponadto objęto nią warzywa marynowane i kiszone. Najwięcej nieprawidłowości IJHARS odnotowała w zakresie znakowania produktów.

Kontrole przeprowadzono w III kwartale 2023 r. na terenie całego kraju. Objęto nimi zarówno 18 zakładów produkcyjnych oraz 89 placówek handlu detalicznego, czyli łącznie 107 podmiotów. Kontrole miały na celu sprawdzenie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i wymaganiami. Ich spełnienie zadeklarowano w oznakowaniach produktów i/lub dokumentach towarzyszących.

Bądź na bieżąco i śledź aktualności sadownicze.

Przetwory owocowe i warzywne – wyniki kontroli

Inspekcja stwierdziła nieprawidłowości w 14 podmiotach (13,1 %). Było to 8 sklepów oraz 6 zakładów produkcyjnych. Jeśli chodzi o cechy organoleptyczne nie zakwestionowano ich na żadnym z etapów kontroli. Oceną organoleptyczną objęto 28 partii przetworów owocowych i warzywnych, z czego 20 partii w sklepach i 8 w zakładach produkcyjnych.

Natomiast nieprawidłowości odnotowano w przypadku parametrów fizykochemicznych. Dotyczyło to 11 partii (8 partii w sklepach i 3 partie u producentów) na łącznie skontrolowane 132 partie przetworów.

Nieprawidłowości te na etapie detalu obejmowały głównie takie elementy, jak:

 • zaniżona masa netto oraz masa netto produktu po odsączeniu,
 • zawyżona zawartość cukrów w produkcie lub zawyżona zawartość białka – w stosunku do deklaracji producenta,
 • zaniżona zawartość ekstraktu ogólnego w stosunku do wymaganej przepisami.

Natomiast nieprawidłowości na etapie produkcji obejmowały:

 • zawyżoną zawartość cukrów w stosunku do deklaracji producenta,
 • obecność siarczynów w wyrobie gotowym, podczas gdy na opakowaniu brakowało deklaracji ich obecności.

Kłopoty z oznakowaniem produktów owocowych i warzywnych

Kontrola oznakowania objęła przetwory owocowe i warzywne. Łącznie było to 287 partii przetworów (250 w sklepach i 37 u producentów), z czego w 23 partiach odnotowano nieprawidłowości. 15 z nich wykryto w sklepach i 8 w zakładach produkcyjnych.

Na etapie handlu detalicznego były to:

 • nieprawidłowe przedstawienie informacji o wartości odżywczej produktu, bez doprecyzowania, czy odnosi się do produktu całego czy bez zalewy;
 • brak informacji o procesie, jakiemu poddano wyrób, np. sterylizacji;
 • błędne sformułowanie informacji o dacie minimalnej trwałości;
 • przekroczenie daty minimalnej trwałości;
 • zamieszczenie informacji o warunkach przechowywania nie w bezpośrednim sąsiedztwie daty minimalnej trwałości;
 • brak informacji o warunkach przechowywania;
 • niewłaściwe przedstawienie informacji o masie netto;
 • brak informacji o terminie przydatności do spożycia po otwarciu opakowania;
 • brak numeru partii produkcyjnej.

Dodatkowo na etapie produkcji stwierdzono następujące nieprawidłowości:

 • niewłaściwe przedstawienie informacji o masie netto;
 • niepełne dane producenta;
 • brak informacji o masie netto po odsączeniu;
 • brak informacji o wartości odżywczej na opakowaniu;
 • brak informacji o procesie, jakiemu został poddany wyrób, np. sterylizacji;
 • błędne określenie kolejności składników w wykazie składników;
 • błędne sformułowanie informacji o dacie minimalnej trwałości;
 • brak informacji o warunkach przechowywania;
 • brak numeru partii produkcyjnej;
 • podanie w wykazie składników informacji o zamiennikach, co może wprowadzać konsumenta w błąd co do składu produktu;
 • brak wyróżnienia składnika alergennego w wykazie składników;
 • pominięcie składników w wykazie składników;
 • brak informacji o zawartości substancji konserwującej;
 • bezpodstawne zastosowanie znaku „bez GMO”.

Warto odnotować, że przetwory owocowe i warzywne w większości skontrolowanych partii miały po kilka niezgodności w oznakowaniu.

W żadnym z kontrolowanych podmiotów nie stwierdzono w oznakowaniu produktów konwencjonalnych bezprawnego zastosowania oznaczeń nawiązujących do ekologicznej metody produkcji. Nie było też bezprawnie stosowanych: chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS).

Co wynika z kontroli IJHARS? Wnioski

W wyniku kontroli nie wniesiono uwag do identyfikowalności przetworów owocowych i warzywnych. Ale w stosunku do 4 partii przetworów warzywnych (3 partie warzyw konserwowych i 1 partia warzyw kiszonych) stwierdzono przekroczenie daty minimalnej trwałości. Jednocześnie nie stwierdzono nieprawidłowości na etapie produkcji. Nie było bowiem przypadków stosowania przeterminowanych surowców czy stosowania niedozwolonych dodatków do żywności. Ponadto sprawdzano, czy przedsiębiorcy mieli dokumenty potwierdzające jakość użytych surowców lub półproduktów.

Ważnym elementem kontroli jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych była kontrola technologii produkcji. W jej czasie sprawdzono sposoby produkcji oraz prawidłowość przebiegu procesu technologicznego. W tym zakresie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Ponadto nie odnotowano zjawiska by przetwory owocowe czy warzywne miały „podwójną jakość” w zależności od tego, na jaki rynek docelowy miały trafić.

Podsumowując, odsetek nieprawidłowości w porównaniu do poprzednich lat utrzymuje się na podobnym, bardzo niskim poziomie. Natomiast wahania w procencie nieprawidłowości są skutkiem dużego zróżnicowania asortymentu, jaki podlega kontroli.

Źródło: IJHARS

Czytaj też: Naklejki na owocach zakazane? Nowy pomysł Unii Europejskiej

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *