PATRON SERWISU: Blattin

Przygniecenia prosiąt – jak im zapobiegać?

Przygniecenia prosiąt przez lochy to był i wciąż jest duży problem, który dotyczy i małych i dużych gospodarstw. Przekłada się to na odchów prosiąt i opłacalność produkcji. Jak zmniejszyć współczynnik przygnieceń?

Każdego hodowcę/producenta trzody chlewnej interesuje osiągana opłacalność produkcji. Odchów prosiąt ssących jest istotnym czynnikiem kształtującym opłacalność produkcji trzody chlewnej. Ilość prosiąt przekazywanych z sektora porodowego do dalszej produkcji jest podstawą jej efektywności.

Przygniecenia prosiąt – przyczyny

Na wartość powyższych cech wpływa oczywiście m.in.: umiejętny dobór ras i wariantu krzyżowania towarowego stosowanego w stadzie; prawidłowe żywienie zwierząt oraz profilaktyka weterynaryjna i pielęgnacja. Lecz niestety przygniecenia prosiąt są z kolei tym czynnikiem, który mocno zaniża statystyki efektywności produkcji.

Przygniecenia prosiąt i przydeptywania przez lochy wynikają głównie z:

  1. złych warunków w kojcach porodowych (zarówno środowiskowych jaki i technologicznych); 
  2. zbyt dużego otłuszczenie lochy;
  3. cech osobniczych loch, wśród których można wymienić agresywność oraz brak instynktu opiekuńczego. 
przygniecenia prosiąt

Na przygniecenia prosiąt wpływ ma stan zdrowia lochy, w tym jej otłuszczenie oraz warunki bytowe.

Odchów prosiąt – minimalizacja strat

Aby zminimalizować straty prosiąt należy w pierwszej kolejności zadbać o odpowiednie warunki środowiskowe w czasie porodu i pierwszych dni życia osesków. Wskazane jest, jeżeli tylko warunki na to pozwalają, wydzielenie w chlewni odpowiedniego pomieszczenia tzw. porodówki z kojcami dla macior z prosiętami. Pomieszczenie takie powinno być: suche, ciepłe, jasne, dobrze wentylowane, ale bez przeciągów.

Przygniecenia prosiąt mają bardzo często miejsce w pierwszych godzinach  i dniach po porodzie. Wtedy prosięta są najbardziej narażone. Stwarzając im odpowiednie warunki w kojcu (ciepłe gniazdo) prosięta szybko uczą się, gdzie są ,,bezpieczne”. Zarówno lochom jak i prosiętom należy zapewnić odpowiednie warunki bytowe. Locha powinna mieć zapewnioną odpowiednią temperaturę na poziomie  18- 200 C. W porodówce nie powinno dopuszczać się do sytuacji nadmiernego hałasu, który może być czynnikiem stresogennym dla zwierząt i również wpływać n odchów prosiąt.  

Jarzmo i dmuchawy – sposoby na przygniecenia prosiąt?      

Innowacyjną metodą na mniejsze przygniatanie prosiąt w klatkach porodowych bez zabezpieczania są dmuchawy. Strumień powietrza zmusza prosięta do wyjścia z pod stojącej lochy w bezpiecznej części kojca. Rozwiązanie to jednak nie przyjęło się w polskiej produkcji, ponieważ generowało dodatkowe koszty związane z amortyzacją urządzeń.

Najczęściej stosowanym w sektorach porodowych sposobem utrzymania loch jest obecnie kojec porodowy z jarzmem, który ma ograniczać matkę i przygniecenia prosiąt w okresie odchowu.  Niemcy deklarują, że do 2035 roku wprowadzą zakaz stosowania jarzm porodowych.  Dozwolone będzie jedynie zamknięcie lochy na 5 dni po oproszeniu, a kojce będą miały powierzchnię co najmniej 6,5 m2

Niezdolność lochy do wykazywania odpowiednich zachowań może być związana z gniazdowaniem w kojcu, spowodowana brakiem zarówno przestrzeni, jak i dostępnych materiałów. Ale również została powiązana z podwyższonym poziomem hormonów stresu, takich jak kortyzol.

stres

Stres, który odczuwa zwierzę ma wpływ na produkcję kortyzolu i ogólny stan zdrowia lochy.

Wpływ stresu na odchów prosiąt

Hormony stresu wpływają negatywnie na poziom oksytocyny. Stres przed oproszeniem i porodem u lochy przekłada się na gorszy odchów prosiąt (mniejsza żywotność). Udowodniono, że zbyt wysoki poziom kortyzolu (wywołany stresem) wydłuża poród, opóźnia wyrzut siary i mleka. Przygniecenia prosiąt są najbardziej groźne dla zwierząt z niską żywotnością, u których mogło wystąpić niedotlenienie podczas oproszenia lub mają niską masę urodzeniową. Posiadanie prosiąt mniej żywotnych jest ważne szczególnie w miotach o dużej liczebności prosiąt i zmniejsza ich  szanse, przy ustalaniu hierarchii sutkowej i dostępności do bardziej mlecznych sutków.    

Zdrowie lochy a problem przygnieceń

Zbyt duże otłuszczenie lochy zmniejsza jej płodność, przedłuża i utrudnia poród. Lochy o dużej masie ciała charakteryzują się otłuszczonymi narządami rozrodczymi. Wpływają one negatywnie na przebieg ciąży. Takie lochy mają też otłuszczone listwy mleczne i zauważa się niewłaściwą produkcję mleka w okresie odchowu. Nieodpowiednia (zbyt duża masa ciała) loch wpływa również na częstsze przygniecenia prosiąt. W czasie kładzenia zwierzę mniej ostrożnie kładzie się do karmienia. Aby zapobiec nadmiernemu otłuszczeniu loch w ciąży należy stosować odpowiednio zbilansowane dawki żywieniowe.    

Zachowania loch podczas odchowu

Lochy są w zdecydowanej większości bardzo opiekuńczymi i troskliwymi matkami. Odchowując miot w kojcu porodowym locha sama wybiera miejsce, w którym się kładzie do karmienia lub odpoczynku. Kładzie się najpierw na brzuchu, a robi to bardzo ostrożnie, najczęściej tuż przy przegrodzie. Zbliża ku posadzce najpierw przód ciała a potem zad, w trakcie pilnie nasłuchuje i na każdy alarmujący pisk prosięcia szybko się podnosi. Z pozycji leżenia na brzuchu kładzie się dopiero powoli na boku i eksponuje wymię.

odchów prosiąt

W przeważającej większości lochy dbają odpowiednio o młode, co wpływa pozytywnie na odchów prosiąt.

fot. AgroFoto.pl, gość

Nie wszystkie loch są idealnymi matkami. Niektóre wykazują takie cechy, które są niepożądane w hodowli/produkcji i mają negatywny wpływ na odchów prosiąt. Agresywne lochy, które nie wykazują instynktu opiekuńczego, hodowca powinien eliminować na drodze selekcji materiału hodowlanego. W przypadku zbyt agresywnej lochy w produkcji hodowca musi usuwać takie osobniki ze stada podstawowego.  

Do strat związanych z nieodpowiednim zachowaniem się lochy należą również sporadyczne, ale zdarzające się zagryzienia prosiąt po porodzie. Przyczyny tego zachowania wiążą się z napięciem centralnego układu nerwowego w czasie porodu. Innym czynnikiem znaczącym jest strach i poczucie zagrożenia. Jeśli jest to element związany z cechami osobniczymi, również takie zwierzę powinno być przeznaczone do brakowania.  

Brak jarzma w polskiej hodowli – czy to się uda?

Zmiany w utrzymaniu loch (brak jarzma) prędzej czy później wejdą w życie. Czy Polska jest na to gotowa? Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową i pomoc Państwa wydaje się niewystarczająca. Jednak to w dużej mierze konsumenci stawiają wymagania dotyczące sposobu utrzymania świń i zmiany te będą nieuniknione. Trzeba zatem znaleźć takie rozwiązania, które pozwolą zarówno producentom jak i hodowcom wprowadzać zmiany w produkcji bez ponoszenia dodatkowych, i tak już wysokich, kosztów produkcji. Rozwiązania finansowe są istotne, ale niewystarczające. Zasadne jest podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości producentów/hodowców. Muszą doskonalić się w temacie behawioru świń i kluczowych rozwiązań produkcyjnych, a następnie wykorzystywać tę wiedzę. Instytucje oraz osoby związane z produkcją trzody chlewnej powinni być świadome odpowiedzialności za upowszechnianie owej wiedzy.

   

Kategoria lochy, prosięta
Problematyka odchów prosiąt
Słowa kluczowe elementy rozrodu, jarzmo, przygniecenia prosiąt

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *