Pszczelarzu, skorzystaj ze wsparcia!

Agencja Rynku Rolnego zaprasza pszczelarzy do korzystania ze wsparcia rynku produktów pszczelich. Wnioski można składać do 10 października.

Oczekujemy na projekty na działania realizowane w sezonie 2016/2017 – mówi Karolina Dziewulska–Siwek, rzecznik prasowy ARR. – Mechanizm pod tytułem Wsparcie rynku produktów pszczelich pozwala na składanie projektów przez związki, stowarzyszenia, zrzeszenia, spółdzielnie oraz grupy producenckie pszczelarzy.

W sezonie 2016/2017 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

  • przeprowadzenie szkoleń;
  • zakup sprzętu pszczelarskiego;
  • zakup środków warrozobójczych;
  • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
  • zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich;
  • wykonanie analiz jakości miodu.
skorzystaj ze wsparcia

fot. AgroFoto.pl, mazurek12329

Pamiętajmy, że każdy podmiot może złożyć tylko jeden wniosek na każde z wymienionych działań – dodaje pani rzecznik. – Projekty trzeba złożyć na oddzielnych formularzach opracowanych przez ARR.

Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu: Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”.

Aby skorzystać ze wsparcia, projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2016 r.

Tak jak w wielu innych przypadkach, gdy projekt składany jest za pośrednictwem poczty, o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego mówi Karolina Dziewulska-Siwek. – Koniecznym warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

Wszystkie niezbędne formularze można otrzymać w Biurze Interwencji ARR w Warszawie, ul. Karolkowa 30, tel. (22) 376-71-99, 376-71-09, w Oddziałach Terenowych ARR oraz na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *