Pszenica chlebowa: jak ją uprawiać?

Zanim zdecydujemy się na uprawę wybranego gatunku zboża ozimego, zastanawiamy się często, czy nam się uda, czy uzyskamy satysfakcjonujący nas plon i które ze zbóż sprzeda się najlepiej. Może dobrym rozwiązaniem będzie pszenica chlebowa?

Zanim zdecydujemy się na uprawę wybranego gatunku zboża ozimego, zastanawiamy się często, czy nam się uda, czy uzyskamy satysfakcjonujący nas plon i które ze zbóż sprzeda się najlepiej. Może dobrym rozwiązaniem będzie pszenica chlebowa?

Przy dużych areałach przeznaczonych pod zasiew zbóż można pokusić się o porównania. Jeżeli decydujemy się na uprawę pszenicy, to może warto porównać pszenicę paszową z jakościową, a może pszenicę twardą z pszenicą orkisz?

Rozpoczynając uprawę, której głównym kierunkiem ma być pszenica chlebowa, musimy pamiętać, że spośród wszystkich zbóż pszenica ma największe wymagania glebowe. Jest wrażliwa na niedobór jonów wapnia oraz nadmiar manganu i glinu. Optymalne pH pod pszenicę ozimą wynosi ok. 6,5, chociaż dopuszczalne jest od 5,3 do 7,3 pH. Na najlepszych glebach plonuje najwierniej i najwyżej. Pszenica ozima ma dodatkowo umiarkowane wymagania cieplne, duże wymagania wodnenajwyższe wymagania przedplonowe spośród wszystkich zbóż.

Jeżeli przedplonem dla naszej odmiany chlebowej, był rzepak, postępujemy standardowo – pełen zestaw uprawek pożniwnych i przedsiewnych. Po roślinach okopowych, jeżeli zbyt późno zejdą z pola, możliwa jest również uprawa bezorkowa.

Z uwagi na optymalny czas osiadania gleby, który wynosi ok. 3 tygodnie, orkę siewną wykonujemy co najmniej 10 dni przed planowanym terminem siewu pszenicy. W dalszym przyspieszeniu osiadania gleby pomoże nam wał Campbella, który ją zagęści i przywróci podsiąk.

Należy także brać pod uwagę, że pszenica chlebowa jest bardzo „wrażliwa” na termin siewu. Wpływa on bowiem bardzo istotnie na jej poziom plonowania i opłacalność produkcji zboża. Zbyt późny spowoduje spadek rozkrzewienia się roślin, za wczesny sprawi, że rośliny będą bardziej narażone na działanie szkodników oraz porażenie przez choroby. Pszenica chlebowa powinna być też siana w odpowiedni sposób. Siejemy w rozstawie rzędów od 10 do 12 i na głębokość ok. 3–4 cm.

Kolejną rzeczą, na jaką musimy zwracać uwagę, jeśli chcemy, by nasza pszenica chlebowa dała dobry plon, jest nawożenie. Pełne pokrycie nawozowe wynika tu z wymagań pokarmowych rośliny. Pszenica na wytworzenie 1 tony ziarna wraz z odpowiadającą ilością słomy pobiera bowiem:

Pszenica chlebowa_2

Spośród wszystkich zbóż pszenica ma największe wymagania glebowe. Jest wrażliwa na niedobór jonów wapnia oraz nadmiar manganu i glinu.

 • 26–28 kg N,
 • 11 kg P2O5,
 • 19 kg K2O,
 • 5 kg CaO,
 • 4 kg MgO,
 • 3,5 kg S,
 • 5 kg B,
 • 8,5 kg Cu,
 • 250 g Fe,
 • 82 g Mn,
 • 0,7 g Mo
 • oraz 60 g Zn.

Zapotrzebowanie na azot pokrywamy natomiast w 3 dawkach – w fazie krzewienia (BBCH 21–22, 30–100 kg N·ha-1, saletra amonowa lub saletrzak), strzelania w źdźbło (BBCH 30–34, 40–50 kg N·ha-1, mocznik lub RSM) i wykształcania ziarna (BBCH 40–50, 20–30 kg N·ha-1).

Pszenica chlebowa wymaga również ochrony. W ochronie roślin zakłada się przede wszystkim jesienne zwalczanie chwastów. W uprawie pszenicy ozimej jakościowej, o spodziewanym wysokim plonie wykonujemy od 2 do 3 zabiegów fungicydami. Spośród szkodników największe zagrożenie stwarzają mszyce i skrzypionki. Większość zalecanych przez Instytut Ochrony Roślin insektycydów skutecznie zwalcza równocześnie obydwa gatunki szkodników. Ważnym zabiegiem w uprawie pszenicy chlebowej jest dodatkowo używanie regulatorów wzrostu, których celem jest przeciwdziałanie wyleganiu roślin.

Na koniec podajemy przydatne linki, pod którymi znajdziecie informacje o zalecanych i rekomendowanych odmianach dla danego województwa oraz szczegółową charakterystyką odmian:

Co czeka producentów zbóż w 2017 roku?

Czy ceny płodów rolnych w 2017 roku będą zadowalające? Jakie czynniki mają wpływ na ceny w skupach i czy można je przewidzieć?

20 lutego 2017

Azot w pszenicy ozimej – dwie czy trzy dawki?

Azotowanie pszenicy ozimej determinuje jej plonowanie. Zobacz, za co odpowiedzialne są poszczególne dawki azotu i sprawdź, czy poprawnie nawozisz azotem

17 lutego 2017

Nawożenie fosforem i azotem: o tym warto pamiętać

Nawożenie fosforem zapewnia prawidłowy rozwój systemu korzeniowego. Azot wpływa na zawartość białka. O czym należy pamiętać dostarczając te składniki?

15 lutego 2017