Premia dla młodych rolników: policz punkty!

Jak uzyskać taką liczbę punktów, by otrzymać Premię dla młodych rolników? Warto już teraz przeanalizować wymogi z poprzedniego naboru, zanim zostanie podany dokładny termin składania marcowych wniosków. Podpowiadamy, jak liczyć punkty!

Taki punkt widzenia przyjmuje również pan Andrzej – młody rolnik z okolic Gródka (woj. podlaskie), który już wcześniej skorzystał z Premii dla młodych rolników.

Jestem właścicielem 30 ha. Wcześniej byłem domownikiem na KRUS-ie. Prowadzę głównie produkcję mleka oraz dodatkowo uprawiam zboże, częściowo je sprzedając. Mam wykształcenie techniczne rolnicze i egzamin zawodowy. Dotąd starałem się raz o dotację unijną i była to Premia dla młodych rolników. Warto było! – opowiada pan Andrzej. – Pieniądze w 90% przeznaczyłem na zakup ziemi. Jeżeli chodzi o uzyskane punkty, to byłem w rankingu gdzieś po środku. Za biznesplan zapłaciłem 1000 zł i napisano mi go w ODR. Z tego, co słyszę, wynika, że kiedy ja składałem wniosek, to było łatwiej, teraz jest trudniej uzyskać punkty, ale i tak oczywiście warto składać wniosek! Tym, którzy zamierzają startować w naborze marcowym, powiem, że powinni już teraz rozejrzeć się za co można uzyskać i ile punktów. Wtedy będzie możliwość szybciej i łatwiej złożyć wniosek.

Zbyt ostre kryteria dla młodego rolnika? / punkty

Przyznanie bądź nieprzyznanie pomocy może być związane z wiekiem rolnika.

Ważne jest, by zapoznać z zasadami punktowania wniosku!

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania Premie dla młodych rolników muszą uzyskać co najmniej 15 punktów. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, więc im więcej, tym lepiej. W związku z tym, że nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy ruszy nabór, teraz jest czas na to, by zwrócić uwagę na to, za co i ile można było uzyskać punktów w poprzednim naborze.

W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie.

Za poszczególne kryteria wyboru przyznaje się punkty, które decydują o przyznaniu pomocy. Kryteria wyboru są dwojakiego rodzaju. Pierwsze to warunki zastane, czyli obiektywne, które charakteryzują gospodarstwo i rolnika w momencie złożenia wniosku, np. posiadane przez młodego rolnika wykształcenie. Drugie to deklarowane, czyli planowane przez rolnika, uzależnione od jego przedsiębiorczości, z których będzie musiał się z czasem rozliczyć. Przykładem jest biznesplan.

Obecnie jest jeszcze czas, by prześledzić kryteria wyboru drugiego rodzaju i zastanowić się nad planem rozwoju gospodarstwa rolnego lub by nieco go zmodyfikować. To bardzo usprawni napisanie wniosku oraz pozwoli na uzbieranie odpowiednio wysokiej liczby punktów, gwarantującej przyznanie pomocy. Kryteria można przeanalizować z zastosowaniem symulacji punktowej.

Przejdźmy do analizy punktów

Młody rolnik ma ograniczony wpływ na warunki zastane, czyli te, które opisują gospodarstwo. Są one bowiem wynikiem wcześniej podjętych przez niego decyzji. Za nie można uzyskać maksymalnie 15 pkt, czyli już na starcie wymagane minimum, aby znaleźć się na liście rankingowej.

Tab. 1. Punkty za spełnienie warunków zastanych
Obszar przyznawania punktów Liczba punktów Limit
powierzchnia użytków rolnych 0,25 pkt × 1 ha powyżej średniej wojewódzkiej lub krajowej maks. 5 pkt
udokumentowane kwalifikacje, doświadczenie (staż) od 2 do 5 pkt maks. 5 pkt
różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą jego część a młodym rolnikiem od 1 do 2 pkt maks. 2 pkt
przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie jednego gospodarstwa z innych, które przejęto w całosci 0 albo 3 pkt maks. 3 pkt

Druga grupa kryteriów, za które można uzyskać maksymalnie aż 23 pkt, dotyczy docelowej sytuacji gospodarstwa młodego rolnika, czyli tego, czym będzie się zajmował przez najbliższe 5 lat. Ważne jest, by nie wypełniać wniosku z „pustą głową”. Im lepiej przemyślana inwestycja, tym zdobycie punktów będzie prostsze. Tym bardziej, że rolnik nie ma możliwości zmiany założeń przedłożonego planu. Jeśli otrzyma premię, będzie musiał go zrealizować!

Tab. 2. Punkty za docelową sytuację gospodarstwa
Obszar przyznawania punktów Liczba punktów Limit
kompleksowość biznesplanu (działania od a do e) od 0 do 9 pkt maks. 9 pkt
a) inwestycja budowlana w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, zdeklarowana jako budynek związany z działalnością rolniczą maks. 2 pkt
b) udział w szkoleniach lub korzystanie z usług doradczych maks. 2 pkt
c) prowadzenie działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie maks. 1 pkt
d) przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie maks. 2 pkt
e) deklaracja udziału w grupie producentów rolnych maks. 2 pkt
realizacja celów przekrojowych (działania od a do c) od 0 do 7,5 pkt maks. 7,5 pkt
a) udział zbóż w strukturze zasiewów mniejszy lub równy 66% 0,5 pkt  
b) coroczne przygotowywanie planu nawozowego z uwzględnieniem analizy chemicznej gleby oraz jego stosowanie w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” 2 pkt  
c) inwestycje chroniące środowisko maks. 5 pkt  
innowacyjność (działania od a do d) – uwaga, nawet jeżeli rolnik wykazuje innowacyjność we wszystkicch 4 obszarach, przyznaje mu się maks. 2 pkt! od 0 do 2 pkt maks. 2 pkt
a) postęp biologiczny 1 pkt  
b) organizacja produkcji 1 pkt  
c) nowoczesne technologie produkcji 1 pkt  
d) innowacyjny produkt 1 pkt  
rodzaj planowanej produkcji (działania od a do b) od 0 do 6 pkt maks. 6 pkt
a) zobowiązanie do uczestnictwa w unijnym systemie jakości lub krajowym systemie jakości 4 pkt  
b) prowadzenie produkcji roślin 2 pkt  

Przykład

Pan Wiesław, 24-letni rolnik ze wsi w woj. podlaskim, zamierza rozpocząć uprawę ziemniaków chipsowych. Policzmy, ile punktów otrzyma jego wniosek.

Sejm uchwalił ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych / punkty młody rolnik

Za każdy 1 ha użytków rolnych powyżej średniej wojewódzkiej lub krajowej (w zależności od tego, czy średnia wojewódzka jest mniejsza czy większa od krajowej) można otrzymać 0,25 pkt.

1. Pan Wiesław jest właścicielem użytków rolnych o powierzchni 60 ha. Jest to powierzchnia wyższa od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w woj. podlaskim o 47,7 ha, ponieważ dla tego województwa średnia wynosi 12,13 ha. Otrzyma więc maksymalną liczbę punktów – 5 pkt.

2. Rolnik ma udokumentowane studia magisterskie rolnicze. Zgodnie więc z Załącznikiem nr 1 do „Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r.” uzyska 5 pkt. Gdyby np. miał wykształcenie średnie nierolnicze i 4-letni staż w rolnictwie, otrzymałby tylko 4 pkt.

Byłem w rankingu gdzieś po środku. Za biznesplan zapłaciłem 1000 zł i napisano mi go w ODR.

Andrzej, młody rolnik z okolic Gródka

3. Rodzice przekazali gospodarstwo synowi. Różnica wieku między synem a ojcem wynosi 27 lat, a między matką a synem 22 lata. W związku z tym, że nr producenta przypisany jest na ojca, istotna jest różnica wieku jego i syna. Wynosi ona powyżej 25 lat, w związku z czym młody rolnik uzyskuje 2 pkt.

4. Za przejęcie gospodarstwa w całości, czyli inwentarza, budynków, gruntów rolnych, czyli wszystkiego, co wchodzi w skład gospodarstwa, i bycie jego nowym właścicielem pan Wiesław otrzymuje 3 pkt.

Za warunki zastane w sumie otrzymuje 15 pkt.

A jak przedstawiają się punkty za docelową sytuację gospodarstwa?

zbiory ziemniaków / punkty dla młodego rolnika

Pan Wiesław planuje ekologiczną uprawę ziemniaków.

1. Pan Wiesław za kompleksowość biznesplanu uzyskuje 9 pkt. Na taką liczbę punktów składa się u niego:

 1. deklaracja rolnika, że wybuduje przechowalnię ziemniaków z regulowaną temperaturą (za minimum 70% wartości premii) – 2 pkt;
 2. deklaracja, że weźmie udział w 4 szkoleniach, bezpośrednio związanych z przewidzianą w biznesplanie działalnością rolną, organizowanych przez ODR, i otrzyma stosowne świadectwa: Walka ze szkodnikami ziemniaków chipsowych, Przechowywanie ziemniaków, Nowe odmiany ziemniaków, Innowacyjne technologie w produkcji ziemniaków chipsowych. Otrzymuje w sumie maksymalną liczbę punktów – po 0,5 pkt za każde szkolenie, czyli w sumie 2 pkt;
 3. deklaracja, że własne ziemniaki chipsowe Hermes będzie jeszcze mył i paczkował – 1 pkt;
 4. deklaracja, że będzie robić z ziemniaków Hermes chipsy miodowe na potrzeby zielonej szkoły, organizowanej we wsi rolnika – 2 pkt;
 5. deklaracja udziału w Podlaskiej Spółdzielni Producentów Ekologicznych NATURA – 2 pkt.

2. Za realizację celów przekrojowych rolnik otrzymuje 2,29 pkt. Składają się na to punkty:

 1. za brak zbóż w strukturze zasiewów – 0,5 pkt;
 2. pan Wiesław nie otrzymuje punktów za coroczne przygotowywanie planu nawozowego z uwzględnieniem analizy chemicznej gleby oraz jego stosowanie w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” – 0 pkt;
 3. za termomodernizację budynków służących do produkcji rolnej jako inwestycja chroniąca środowisko i klimat – w związku ze specyfikacją z Załącznika nr 2 do „Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r.” młody rolnik otrzymuje 1,79 pkt.
dopłaty obszarowe / punkty młody rolnik

Punkty można również otrzymać za działania na rzecz środowiska naturalnego.

3. Za innowacyjność pan Wiesław otrzymuje 2 pkt. Składają się na nią:

 • postęp biologiczny pod postacią wykonania oceny jakościowej każdej partii ziemniaków przed wysłaniem jej do przetwórcy oraz określenia wielkości wad – 1 pkt;
 • innowacyjny produkt to chipsy miodowe – 1 pkt.

Przypomnijmy jednak, że gdyby nawet pan Wiesław wykazał we wszystkich 4 wskazanych w tabeli obszarach innowacyjność, i tak nie mógłby dostać więcej niż 2 pkt.

5. Za rodzaj planowanej produkcji pan Wiesław otrzymuje 4 pkt, ponieważ planuje gospodarstwo ekologiczne.

W sumie za kryteria deklarowane młody rolnik otrzymuje 17,29 pkt. W połączeniu z warunkami zastanymi daje to 32,29 pkt. Z taką liczbą punktów pan Wiesław ma bardzo duże szanse zakwalifikowania się do uzyskania pomocy.

rozmawiać / punkty dla młodych rolników

Już teraz przeliczcie punkty w swoim wniosku!

Ważne!

W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma gospodarstwo o większej powierzchni użytków rolnych.

W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów i wskazali w biznesplanie gospodarstwa o identycznej powierzchni użytków rolnych, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wiek wnioskodawcy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez młodszego wnioskodawcę.

***

Więcej na temat Premii dla młodych rolników możecie przeczytać w artykule PROW: premie dla młodych rolników!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Udowodnione wyższe plony!Kup teraz Inwestuj w plon

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze
 1. Rafal pisze:

  Ostatni podpunkt : produkcja jakich roślin ?

 2. Elżbieta Sulima pisze:

  Jest to produkcja roślin wysokobiałkowych wymienionych w załączniku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (dz. U. poz. 351 i 672., jeżeli powierzchnia użytków rolnych, na których będą uprawiane te rośliny, wynosi co najmniej 1 ha.

 3. Agropartner24 pisze:

  Zapraszamy na bezpłatne konsultacje dotyczącej premii dla młodego rolnika. Info na http://agr******