Pytania i odpowiedzi do restrukturyzacji

Przyszedł czas na podsumowanie cyklu tekstów poruszających kwestie ubiegania się o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw. Aby zebrać wszystkie najważniejsze informacje w całość postanowiliśmy udzielić odpowiedzi na nurtujące was pytania. Wybrane przez nas pytania i odpowiedzi do restrukturyzacji dotyczą naborów ogłoszonych w 2019 roku, jak i w poprzednich latach. 

Przypomnijmy, omawiany przez nas cykl składał się z tekstów, odnoszących się na przykład do poprawnego wypełnienia:

Pytania i odpowiedzi do restrukturyzacji dotyczące ostatniego naboru

Ostatni nabór do poddziałania Restrukturyzacja małych gospodarstw odbył się w terminie od 31 maja do 29 czerwca 2019 r.
Poniżej, w punktach przedstawiamy pytania i odpowiedzi do restrukturyzacji, które pojawiały się wówczas najczęściej:

  1. Czy premię może otrzymać osoba nie ubezpieczona w KRUS-ie? 

Premię może otrzymać rolnik nie podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników (pod warunkiem, że jest ubezpieczony w ZUS). Za główny powód podaje się sposób oceniania zarobkowego charakteru działalności ustalanej na podstawie kryterium dochodowości i przychodowości. 

2. Jak wykazać dochodowość i przychodowość z rolnictwa? 

Dochodowość należy wykazać poprzez dołączenie dokumentów takich jak:

  • zaświadczenie o liczbie hektarów przeliczeniowych wchodzących w skład gospodarstwa wydane przez właściwy organ gminy 
  • zaświadczenie o dochodach wydane przez naczelnika urzędu skarbowego

Oba dokumenty muszą odnosić się do roku poprzedzającego rok składania wniosku o przyznanie pomocy.

Kryterium przychodowości potwierdza się przedłożeniem zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego o przychodach innych, niż przychody z rolnictwa. Mają one również dotyczyć roku poprzedzającego rok składania wniosku o pomoc finansową. Takie same zaświadczenie składa się także w przypadku braku dochodów innych, niż te z rolnictwa.

3. Jak obliczyć wyjściową wielkość ekonomiczną gospodarstwa? 

W celu obliczenia wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa należy wziąć pod uwagę:

  • w przypadku produkcji zwierzęcej – stan średni zwierząt w roku, w którym przypada dzień składania wniosków o przyznanie pomocy;
  • jeśli zajmujecie się produkcją roślinną – należy wziąć pod uwagę uprawy w plonie głównym w roku, w którym rozpoczyna się nabór przyjmowania wniosków;
  • użytki rolne należące do gospodarstwa (stanowiące własność rolnika, bądź będące przedmiotem dzierżawy)

W szerszym zakresie powyższe pytania i odpowiedzi do restrukturyzacji zostały omówione na stronie ARiMR.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi do restrukturyzacji

Najczęściej pojawiające się pytania do restrukturyzacji dotyczą m.in. kwestii składania wniosków przez małżonków.

fot. pixabay.com

Pytania do naborów z okresu 2017 – I kwartał 2019 r.

Pytania i odpowiedzi do restrukturyzacji poruszają także kwestie związane z wyborem sprzętu, a także braków formalnych pojawiających się w poszczególnych wnioskach.
Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych z nich:

Czy premia może zostać przyznana obojgu małżonkom, jeżeli posiadają odrębne numery producenta?

Premię może otrzymać jedynie jeden z małżonków, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego, czy posiadają wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

Czy otrzymaną premię można przeznaczyć na zakup używanego sprzętu rolniczego? 

Otrzymane 60 tys. zł możecie przeznaczyć na zakup tylko i wyłącznie nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia używanego w rolnictwie. Należy również pamiętać, że inwestycje w środki trwałe muszą stanowić minimum 80 % kwoty otrzymanej pomocy finansowej.

Czy istnieje obowiązek zamieszczenia zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych, usługi, lub dostawę maszyn na Portalu Ogłoszeń ARiMR?

Wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw jest instrumentem pomocowym przyznawanym w formie premii. W związku z czym, nie wymaga się aby zakupy przeprowadzane były poprzez wybór oferty za pośrednictwem Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Wszystkich pytań i odpowiedzi do restrukturyzacji nie sposób wymienić, ale warto poznać je nieco bliżej. Tym bardziej, że kolejny nabór ma ruszyć już na przełomie lutego i marca!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 32

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *