Racice krów pod lupą

Schorzenia kończyn są jednymi z głównych przyczyn strat w stadach bydła mlecznego.
Niektóre z nich powstają na tle żywieniowym, inne przez brak optymalnych warunków w oborze
bądź z powodu kontuzji. Zobaczmy, jak chronić racice krów przed
chorobami.

Problemy z kończynami bydła są przyczyną strat ekonomicznych, które wynikają ze zmniejszonej laktacji, kosztów leczenia, a w ciężkich przypadkach – z przedwczesnego brakowania ze stada. Ponadto schorzenia aparatu ruchu wiążą się z dyskomfortem i bólem, co znacznie obniża dobrostan zwierząt.

korekcja racic u krów

Racice krów muszą być regularnie przeglądane i poddawane korekcji.

fot. Adobe Stock

Jedną z przyczyn powstawania problemu z kończynami krów jest nieregularna korekcja racic. Jednak nie tylko takie zaniedbanie przyczynia się do rozwoju dolegliwości
ze strony aparatu ruchu zwierzęcia. Niejednokrotnie mogą do tego prowadzić nieodpowiednie warunki w oborze, np. zaniedbana ściółka lub śliska posadzka, stwarzająca zagrożenie kontuzją bydła. Inną przyczyną problemów z nogami u krów
są błędy w żywieniu. Choroby metaboliczne, jak kwasica, mogą bowiem spowodować rozwój schorzenia kończyn. Przyjrzyjmy się więc różnym problemom, które generują starty w stadach bydła mlecznego.

Racice krów pod kontrolą

Kontrola stanu kończyn i racic to podstawa profilaktyki schorzeń aparatu ruchu bydła. Regularna korekcja racic to kluczowy element dbania o dobrą kondycję zdrowotną bydła. Choć krowy lubią leżeć, większość aktywności (pobieranie pokarmu,
dój, interakcje pomiędzy zwierzętami) ma miejsce w pozycji stojącej. Nie zapominajmy też, że bydło jest gatunkiem stadnym,
który w naturalnych warunkach czy też na pastwisku przebywa na stojąco.

legowiska dla krów

Schorzenia racic powstają m.in. przez złą higienę zwierząt i ich otoczenia.

fot. Adobe Stock

Ponadto w przypadku zwierząt wypasanych należy sprawdzać stan pastwisk –
czy na ich powierzchni nie znajdują się elementy, które stanowią zagrożenie okaleczeniami lub innymi kontuzjami kończyn. Nie można też dopuścić do sytuacji, w której zwierzęta byłyby wypuszczane na pastwisko bez przeprowadzenia stosunkowo wcześnie wspomnianej już korekcji racic. Kąpiele racic w roztworach dezynfekcyjnych to też dobra pielęgnacja, która chroni przed rozwojem stanów chorobowych. Stan racic musi być stale monitorowany, szczególnie u zwierząt trzymanych na pastwisku, aby nie doznały jakiejś kontuzji.

Żywienie krów a stan racic

Prawidłowo zbilansowana dawka pokarmowa jest podstawą w utrzymaniu dobrego statusu zdrowotnego krów, również racic. Chodzi o właściwą dawkę nie tylko pod względem energetyczno-białkowym,
ale również mineralno-witaminowym.
Szczególny wpływ na kondycję racic ma biotyna, ponieważ wpływa ona na twardość rogu racicowego.
Jeśli zaś chodzi o żywienie mineralno-witaminowe, hodowcy nie muszą się głowić, jak zapewnić odpowiednią podaż związków mineralnych i witamin.
Marka De Heus wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Na rynku można wszak znaleźć propozycje mieszanek uzupełniających dla krów, które poza pełnieniem innych funkcji wspierają właśnie zdrowotność racic.

Przez żołądek do racic, czyli rola optymalnego żywienia w profilaktyce schorzenia racic

Jedną z chorób, które powstają przez błędy w żywieniu, jest ochwat (łac. laminitis). Przyczyną tego schorzenia są choroby metaboliczne, takie jak: ketoza, kwasica, alkaloza, zatrzymanie łożyska czy też mastitis. W ich następstwie do krwiobiegu zwierzęcia przechodzą toksyny. Uszkadzają one naczynia włosowate tworzywa racicowego, w efekcie czego dochodzi do rozluźnienia zespolenia kości racicowej z puszką rogową.

Do podstawowych błędów żywieniowych prowadzących do schorzeń metabolicznych zaliczamy: nieodpowiednią strukturę TMR, skarmianie zepsutymi paszami, zbyt duży udział w dawce pasz wysokobiałkowych czy też dawki powodujące obniżenie pH żwacza.

Kluczowe w profilaktyce schorzeń kończyn u krów mlecznych jest optymalne żywienie, które ma na celu zapobieganie problemom na tle metabolicznym. Ważne przy tym jest stosowanie dobrych premiksów dla mlecznic. Jedną z propozycji godnych polecania jest mieszanka mineralno-witaminowa BESTERMINE BUFOR, która zapobiega kwasicy żwacza. Ma ona działanie buforujące przedżołądek, dzięki czemu chroni przed znacznymi spadkami odczynu płynu przedżołądka.

pasze dla bydła

Materiał partnerski ALDO z marką De Heus – pasze dla bydła dbające o dobro Twojego stada.

fot. ALDO

Mieszanka to połączenie: kwaśnego węglanu sodu, tlenku magnezu, drożdży paszowych i składników o właściwościach wymiany jonowej. To również źródło witamin i związków mineralnych koniecznych do utrzymania dobrego statusu zdrowotnego stada.
Tę i wiele innych mieszanek paszowych De Heus można zakupić poprzez dystrybutora marki, firmę ALDO.

Podsumowując: aby chronić się przed stratami i obniżeniem dobrostanu stada, należy dokładać wszelkich starań w zakresie higieny zwierząt i ich otoczenia oraz dbać o profilaktykę chorób. To środek do prowadzenia rentownej produkcji mleka w zgodzie z założeniami optymalnych warunków bytowania krów.


Zdaniem praktyka

„Schorzenia aparatu ruchu mogą rozwijać się m.in. przez zbyt długie stanie zwierzęcia, wilgotną ściółkę, rzadką lub nieprawidłową korekcję racic. Niektóre choroby kończyn mogą powstawać przez błędy w żywieniu bydła, jak np. ochwat, w wyniku rozwoju chorób metabolicznych.
Jeśli chodzi o żywienie, to należy zwracać uwagę, aby w dawce nie było zbyt dużo węglowodanów, które łatwo fermentują w żwaczu, a dbać o dostęp do NDF. Z kolei nadmiar białka w paszy może skutkować bardziej miękkim rogiem racicowym, co oczywiście nie jest pożądane. Nie zapominajmy oczywiście o odpowiednim żywieniu mineralno-witaminowym.” – Mariusz Deptuła, ekspert żywieniowy i kierownik Działu Pasz ALDO.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *