Rasy rodzime: hodowla z dopłatami

Hodowla rodzimych ras zwierząt gospodarskich nie jest, co prawda, sposobem na wielką intensywną produkcję, ale dla niewielkich gospodarstw może być sposobem na zwiększenie zysków. Rasy rodzime krów, koni czy owiec mogą być ciekawą atrakcją np. w gospodarstwie agroturystycznym. A do hodowli można otrzymać dopłaty!

O hodowli ras rodzimych powinni pomyśleć w szczególności właściciele małych gospodarstw lub osoby zajmujące się agroturystyką. Takie zwierzęta mogą być ciekawą atrakcją, a przy tym generować dodatkowy zysk. Na rasy rodzime można otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe.

rodzime rasy

W agroturystyce sprawdzą się również kozy.

Dopłaty do hodowli ras rodzimych są realizowane w ramach pakietu „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”. Aby otrzymać dopłatę, nie wystarczy kupić zwierzę i stworzyć mu dobre warunki do bytowania. Zwierzęta muszą być zarejestrowane w odpowiednim związku hodowców oraz mieć potwierdzone uczestnictwo w programie ochrony zasobów genetycznych. Ale to nie wszystkie wymogi.

– Płatność przyznawana jest beneficjentowi, który posiada gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha, realizuje program ochrony zasobów genetycznych wybranych gatunków zwierząt gospodarskich oraz posiada minimalną liczbę zwierząt określonych w programie – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Wymogiem, jaki musi być spełniony w ramach pakietu, jest także posiadanie planu działalności rolno-środowiskowej.

Choć wymogów jest sporo, uczestnictwo w programie przynosi zyski. Płatność przyznawana jest bowiem na 5 lat. Warto jednak wziąć pod uwagę, że stawki dopłat zależą od gatunku i rasy hodowanych zwierząt.

 

Zobacz też: Polska czerwona do hodowli stworzona

Kojce porodowe. Zapewnij komfort lochom i prosiętom!

Skuteczność odchowu prosiąt jest jednym z ważniejszych czynników kształtujących opłacalność produkcji trzody chlewnej. Sprawdź więcej!

Dofinansowanie dla producentów jabłek? [AKTUALNOŚCI]

Między innymi taki postulat zgłosiła Polska na spotkaniu ministrów rolnictwa UE.

16 maja 2019

Pastwisko dla bydła: o czym warto pamiętać?

Czy pastowiskowanie jest dobrą metodą żywienia zarówno dla bydła mięsnego, jak i mlecznego? Jakie warunki należy zapewnić zwierzętom?

11 maja 2019