Rasy objęte programem hodowlanym. Szczegółowa analiza!

Download PDF

Świnia domowa jest jednym z gatunków zwierząt gospodarskich. Hoduje się ją niemal we wszystkich krajach świata. Surowce pozyskiwane z tusz to m. in.: mięso, tłuszcz, skóry i szczeciny.

Typy użytkowe świń

Obecnie rasy świń dzielimy na cztery typy użytkowe:

  • mięsny – późno dojrzewające i szybko rosnące; tusze dobrze umięśnione i zawierające niewielką ilość tłuszczu. Rozwój somatyczny kończą w wieku 2,5-3,5 roku. Występują dwa podtypy: bekonowy – dobrze rozwinięte szynki, cienka i równomierna słonina oraz ogólnoużytkowy (szynkowy);
  • tłuszczowo-mięsny – wcześnie dojrzewające i szybko rosnące; szynki dobrze wypełnione. Pełną dojrzałość osiągają w wieku 1,5-2 lat. Po uboju nadają się do produkcji wędlin nietrwałych;
  • słoninowy – późno dojrzewające i wolno rosnące. Tusze zawierają dużą ilość dobrej jakości słoniny oraz mięso suche. Kończą rozwój w wieku 3-4 lat;
  • smalcowy – wcześnie dojrzewające i wolno rosnące. Rozwój somatyczny kończą w wieku 1,5 roku; wysoka wydajność rzeźna.

Kontrola nad populacją świń hodowlanych

lochy w kojcach

„POLSUS” prowadzi kontrolę nad populacją świń hodowlanych

fot. Damian Knecht

W Polsce kontrolę nad populacją świń hodowlanych prowadzi Polski Związek Hodowli Trzody Chlewnej „POLSUS”. Realizuje on w całym kraju program hodowlany dla ras świń: Wielka Biała Polska (WBP), Polska Biała Zwisłoucha (PBZ), Puławska, Duroc, Hampshire, Pietrain. W przypadku ras Złotnickiej Białej oraz Złotnickiej Pstrej prace hodowlane są prowadzone pod nadzorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Księgi hodowlane

„POLSUS” prowadzi księgi hodowlane ras: WBP, PBZ, Puławskiej (linie mateczne) oraz Hampshire, Duroc, Pietrain (linie ojcowskie). Do ksiąg mogą być wpisane zwierzęta z hodowli krajowych i zagranicznych. Dokumentacja prowadzona jest odrębnie dla każdej płci.  Dzieli się na część wstępną dla loch i część główną dla loch i dla knurków.

Lochy do ksiąg wpisuje się po odchowaniu pierwszego miotu prosiąt, które zostały poddane ocenie użytkowości tucznej i rzeźnej przeprowadzonej przyżyciowo. Knury wpisywane są do ksiąg po przeprowadzeniu oceny użytkowości tucznej i rzeźnej przyżyciowo. Do części wstępnych i głównych ksiąg wpisuje się zwierzęta, jeśli nie wykazują zewnętrznych objawów chorobowych. Odpowiadają wzorcowi rasy oraz są prawidłowo zbudowane i wyrośnięte. A także – są poddane ocenie wartości użytkowej.

księgi hodowlane

Krajowy program hodowlany realizuje Polski Związek Hodowli Trzody Chlewnej „POLSUS”

fot. Fotolia

Do części wstępnej ksiąg  wpisuje się lochy, które pochodzą po knurze wpisanym do ksiąg. Do części głównych wpisuje się lochy i knury posiadające dwa pokolenia przodków wpisanych do ksiąg. Za zwierzę hodowlane uważa się zwierzę wpisane do części wstępnej bądź głównej księgi, lub spełniające wymagania wpisu do księgi oraz poddane ocenie wartości użytkowej lub hodowlanej.

Cechy loszek hodowlanych

Loszki hodowlane, wykorzystywane jako matki do krzyżowania towarowego w chowie intensywnym (wbp, pbz), charakteryzują się:

  • licznymi i zdrowymi miotami (szt.),
  • wysoką mlecznością (ml/dzień),
  • dobrym wykorzystaniem paszy (g/dzień),
  • dużą zawartością mięsa w tuszy (kg),
  • są wolne od genu RYR1T.
loszki hodowlane

Loszki hodowlane charakteryzują się wysoką mlecznością

fot. Fotolia

Świnie krajowej hodowli są bardzo dobrze przystosowane do polskich warunków środowiskowych o wysokich parametrach użytkowości rozpłodowej. Program hodowlany musi uwzględniać najlepsze cechy ras i tak np. świnie rasy Puławskiej wykorzystywane są w chowie ekstensywnym. Jeśli chodzi o rasę Wielka Biała Polska (wbp), jej obecny typ mięsny powstał na potrzeby rynku (produkcja bekonu). Świnia ta powstała w wyniku krzyżowania rasy Białej Ostrouchej w typie użytkowym tłuszczowo-mięsnym z rasą Wielką Białą Angielską.

Program hodowlany a cechy użytkowości tucznej i rzeźnej

Lochy są dobrymi i troskliwymi matkami. W miocie rodzi się ok. 10-16 prosiąt. Średnia masa miotu w wieku 3 tygodni wynosi ok. 65 kg. Liczba sutków wynosi 14,67; liczba prosiąt odchowanych – 11,09 sztuk; liczba prosiąt żywo urodzonych –11,88. Zwiększone tempo przyrostów dziennych i poprawa jakości tuszy sprawdzają się w produkcji wielkostadnej. Cechy użytkowości tucznej i rzeźnej to szybkie tempo wzrostu oraz cienka słonina i dobra jakość mięsa.

użytkowość tuczna

Szybkie tempo wzrostu to jedna z cech użytkowości tucznej i rzeźnej

fot. Damian Knecht

Końcowa masa ciała dla lochy to 300-350 kg, natomiast dla  knura 350-400kg. Zwierzęta te cechują się przyrostami dziennymi stand. (g) na poziomie: u knura – 723, dla lochy – 653. Pod względem cechy średniej grubości słoniny stand. (mm) na poziomie: u knura – 8,9, dla lochy – 9,8. Zawartość mięsa w tuszy stand. (%) jest na poziomie: u  knura – 60,3, dla lochy – 59,3. Wartość indeksu oceny przyżyciowej (pkt) wynosi: u knura – 120, dla lochy – 118.

Charakterystyka poszczególnych ras świń

Rasa Polska Biała Zwisłoucha

Rasa Polska Biała Zwisłoucha (pbz) to uszlachetniona rasa Biała Zwisłoucha pochodzenia niemieckiego. Do jej uszlachetnienia wykorzystano importowaną z Niemiec rasę Niemiecką Uszlachetnioną Krajową oraz ze Szwecji rasę Szwedzką Uszlachetnioną Krajową.  Lochy osiągają ok. 250-300 kg masy ciała i posiadają co najmniej 14 prawidłowo rozwiniętych sutków.

Liczba prosiąt odchowanych wynosi 11,10. Liczba prosiąt żywo urodzonych wynosi 11,98. Zwierzęta te cechują się przyrostami dziennymi stand. (g) na poziomie: u knura – 708, dla lochy – 647. Wartość średniej grubości słoniny stand. (mm) wynosi: u knura – 9,2, dla lochy – 10,0. Pod względem cechy zawartości mięsa w tuszy stand. (%) na poziomie: u knura – 60,1, dla lochy – 58,9. Wartość indeksu oceny przyżyciowej (pkt) wynosi: u knura – 117, dla lochy – 116.

Rasa Puławska jest objęta Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Charakteryzuje się długowiecznością i odpornością na choroby.

Rasa Puławska

Rasa Puławska jest objęta Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Charakteryzuje się długowiecznością i odpornością na choroby. Jest to wcześnie dojrzewająca świnia. Materiałem wyjściowym do stworzenia rasy świń były mieszańce prymitywnych świń miejscowych z rasą Berkshire, które uszlachetniano rasą Wielką Białą Angielską. Uzyskując tym samym świnie o typie użytkowym pośrednim między tłuszczowo-mięsnym a mięsnym.

Dorosły knur osiąga masę ciała 250-350 kg, natomiast dorosła locha 200-280 kg. Posiada co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętych sutków. Liczba prosiąt odchowanych wynosi 10,12. Liczba prosiąt żywo urodzonych wynosi 11,05. Pod względem cechy przyrostu dziennego stand. (g) osiąga: knur – 613, locha – 587. Wartość średniej grubości słoniny stand. (mm) wynosi: u knura – 14,1, dla  lochy – 13,4. Zwierzęta te cechuje zawartość mięsa w tuszy stand. (%) na poziomie: u knura – 53,3, dla lochy – 54,5. Wartość indeksu oceny przyżyciowej (pkt) wynosi: u knura – 81, dla  lochy – 93.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o