Regulatory wzrostu i owocowania, gibereliny po przymrozkach majowych

Pełnia kwitnienia jabłoni i koniec kwitnienia czereśni oraz grusz. Lokalnie w ciągu dnia panują całkiem niezłe warunki dobrze rokujące procesom zapylenia i zapłodnienia. Jednak nad ranem gnębią część sadowników przymrozki. Z pewnością z różnych względów „w ruch pójdą” regulatory wzrostu i rozwoju oraz owocowania. Sprawdźmy, z jakich środków możemy skorzystać w sezonie 2023. 

Regulatory wzrostu i rozwoju oraz owocowania przyczyniają się do poprawy wzrostu roślin sadowniczych oraz jakości samych owoców, jednocześnie zmniejszając koszty produkcji.

Regulatory wzrostu i owocowania — podział

W grupie środków ochrony roślin zwanych regulatorami wzrostu wyróżniamy pulę produktów, która jak nazwa wskazuje, służy do korekty i regulowania wzrostu roślin. Ponadto spory zbiór stanowią substancje wpływające na opadanie części zawiązków owoców. Jeszcze inne służą poprawie jakości owoców, zapobieganiu ich ordzawieniom pod wpływem niekorzystnych warunków otoczenia. Natomiast do szkółek drzew sadowniczych dedykowane są środki powodujące przedwczesną defoliację roślin, w celu przyspieszenia wykopania i ulokowania roślin w chłodniach oraz do stymulacji rozgałęzienia pędów.

Zawiązywanie owoców w sadach gruszowych po przymrozkach

W sadach gruszowych w tym sezonie szczególnie polecane i uzasadnione będzie użycie giberelin. Regulatory wzrostu zawierające te związki pobudzą gruszę do zawiązania owoców, mimo ekstremalnie złej pogody, jaka wystąpiła w 19. tygodniu 2023 r. Użycie fitohormonów (giberelin) da bowiem gwarancję uzyskania owoców mimo zniszczenia generatywnej części kwiatu przez kilkudniowe przymrozki. Opryskiwanie tymi związkami jest szczególnie wskazane, gdy zapylanie było słabe. Mianowicie złe warunki pogodowe — deszcz i chłód — ograniczały aktywność pszczół oraz innych zapylaczy. W takiej sytuacji po zastosowaniu gibereliny uzyskamy partenokarpiczne gruszki (tzn. bez wykształconych nasion w gnieździe).

Novagib 010 SL

Zawiera gibereliny A4 + A7. Stosowanie tego środka w okresie kwitnienia grusz lub tuż po przymrozkach wpływa na zawiązanie owoców poprzez stymulację rozwoju owoców partenokarpicznych. W tym celu zaleca się dwa zabiegi stosując w każdym po 0,6 l środka/ha. Pierwsze opryskiwanie środkiem Novagib 010 SL przeprowadzamy na początku kwitnienia, drugie — po kilku dniach przed końcem kwitnienia (BBCH 62–69). Ewentualnie można zastosować środek jeden raz w dawce 1,2 l/ha w czasie pełni kwitnienia.

Perlan

Składnikami czynnymi środka Perlan są 6-benzyloadenina i gibereliny GA4+7. Ten regulator poprawia zawiązywanie owoców gruszy. Środek należy stosować jednorazowo — w okresie kwitnienia, kiedy jest otwartych około 20 % kwiatów do końca fazy kwitnienia, kiedy opadną wszystkie płatki (BBCH 62–69).

Falgro Tablet

Substancją czynną jest kwas giberelinowy. Rejestracja środka obejmuje poprawę zawiązywania owoców gruszy i stymulację poprawnego rozwoju gruszek. Drzewa należy opryskiwać od fazy gdy 20–30% pąków kwiatowych jest otwartych do końca fazy kwitnienia (BBCH 62–69) .

Przerzedzanie zawiązków owoców w sadzie

Regulatory wzrostu - grusza-owoce

Regulatory wzrostu służa m.in. do redukcji liczby owoców na drzewie, co poprawia jakość, jędrność, wielkość i parametry biochemiczne plonu

Zabieg polega na usunięciu nadmiaru zawiązków owoców. W efekcie na drzewie pozostaje mniejsza ich liczba. Zabieg nie jest bezwzględnie konieczny. Jednak jego przeprowadzenie zapobiegnie wystąpieniu kilku niekorzystnych zjawisk ujawniających się w danym sezonie, ale także w kolejnych. Mianowicie chodzi o:

  • liczne zawiązki pozostawione na drzewie konkurują/współzawodniczą o składniki pokarmowe. W efekcie owoce będą drobne i złej jakości;
  • liczne zawiązki wykorzystywać będą bardzo dużą ilość składników pokarmowych, co doprowadzi do ogłodzenia/wyeksploatowania, pozbawienia energii drzewa;
  • na wysilonym drzewie zawiązują się nieliczne, słabe pąki na kolejny sezon, z których powstaną słabe, źle wykształcone zawiązki. Uzyskujemy więc przemienność owocowania.

Regulatory wzrostu i owocowania użyte do przerzedzania zawiązków wpłyną na pozostanie na drzewie optymalnej liczby owoców, które będą mogły dorosnąć do pożądanych obecnie kalibrów dla towaru deserowego. Ponadto owoce będą dobrze odżywione, jędrne, o podobnej zawartości ekstraktu, a proporcje kwasów do cukrów — prawidłowe. Dodatkowo możemy się spodziewać ich optymalnego wybarwienia.
Do tego, przy obecnych kosztach pracy ludzkiej i niedoborze pracowników kilkoma zabiegami chemicznymi uzyskujemy szybko oczekiwany efekt. Co byłoby trudne podczas ręcznego przerzedzania. I jeszcze jedna, niezwykle ważna sprawa — przy prawidłowo przeprowadzonych zabiegach uzyskamy coroczne, regularne owocowanie sadu.

Globaryll 100 SL

Zawiera 6-benzyloadeninę. Służy do przerzedzania zawiązków owoców jabłoni i gruszy. Globaryll 100 SL oparty jest na syntetycznej cytokininie — benzyloadeninie. Nie powoduje ryzyka nadmiernego przerzedzenia, a optymalna temperatura dla najlepszej skuteczności wynosi powyżej 20°C (minimalna 15°C). Zaleca się wykonanie zabiegu, gdy zawiązki owoców jabłoni dorosną do średnicy 10–12 mm, a grusz — do 12 mm (BBCH 71–72).

Nadia

Regulatory wzrostu - jabłoń - zawiązki owoców

Niektóre regulatory wzrostu stosujemy już w okresie kwitnienia do momentu, gdy wszystkie płatki kwiatów opadną

Nadia zawiera 1 naftyloacetamid. Zarejestrowana jest do przerzedzania zawiązków jabłoni. Preparat jest bardzo przydatny do łagodnego, selektywnego przerzedzania, szczególnie do zabiegów na odmiany z grupy Jonagold, Ligol, Mutsu. To znaczy, gdy chcemy osiągnąć efekt przerzedzenia, a jednocześnie wspomóc zawiązanie pąków i uniknąć przemiennego owocowania.
Środek Nadia należy stosować w najwcześniejszych fazach wzrostu zawiązków, tj. tuż po kwitnieniu (BBCH 68–69).

Monex

Jego substancją czynną jest kwas 1-naftylooctowy. Środek stosuje się do przerzedzania zawiązków jabłoni. Zaleca się jego użycie od końca kwitnienia do fazy, gdy owoc osiąga średnicę do 20 mm (BBCH 69–72). Dzięki preparatowi Monex uzyskujemy skuteczne przerzedzanie zawiązków i zapobieganie przedwczesnemu opadaniu owoców. Najskuteczniej działa na małe zawiązki nie przerzedzając zbyt silnie. Zalecany jest dla odmian takich jak Idared czy Szampion ze względu na swoje dobre właściwości przerzedzające.

Sitis

Składnikiem biologicznie czynnym jest 6-benzyloadenina. Ten regulator wzrostu zarejestrowany jest do przerzedzania zawiązków owoców jabłoni i gruszy o średnicy 7–15 mm (BBCH 71–72). Szczególnie polecany drobnoowocowych odmian jabłoni, takich jak Gala, Golden Delicious czy Szampion. Dzięki selektywnemu i bezpiecznemu działaniu nie ma obaw o zbyt silny efekt. Zastosowanie preparatu przynosi korzyści takie jak: większa średnica owoców, lepsze ich wybarwienie oraz większa ilość pąków kwiatowych zawiązanych na kolejny rok. Optymalne warunki pogodowe — ciepło i duża wilgotność — pomagają uzyskać najlepsze rezultaty przerzedzania.

Korekta liczby zawiązków na drzewie jest niezbędna do uzyskania dobrej jakości owoców oraz zapewnienia corocznego owocowania jabłoni i grusz, zwłaszcza u odmian drobnoowocowych takich jak Gala, Szampion i Golden Delicious. Regulowanie poziomu owocowania przyczynia się również do ułatwienia jednoetapowego zbioru owoców, które są lepiej wykształcone i wybarwione — argumentuje Agnieszka Bober z firmy Agrosimex.

Z  przerzedzaniem kwiatów czy zawiązków wstrzymajmy się jednak do momentu ustąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych — mrozów, przymrozków, upałów, suszy. Wpływają one bowiem na zły stan drzewa, a przez to prowadzą do samoczynnego „abortowania” przez drzewo uszkodzonych i słabych organów generatywnych.

Poprawa jakości owoców

Nadmierna wilgotność (częste deszcze, silna rosa), wahania temperatury we wczesnym okresie rozwoju owoców mogą powodować ordzawienia owoców podatnych odmian jabłoni (np. Golden Delicious). Dochodzi bowiem do licznych mikrospękań skórki i podskórnych warstw miąższu. W efekcie wytwarzająca się tkanka zabliźniająca tworzy warstwę korka przypominającą rdzawą powierzchnię. Przy silnym  ordzawieniu może dojść do deformacji owocu. Ponadto jego transpiracja wzrasta, przez co maleje jędrność. Generalnie — pogarsza się jakość  owoców obniżając ich wartość handlową. Aby zapobiec tego typu niekorzystnym zjawiskom sięgnijmy po regulatory wzrostu.

Novagib 010 SL

Zawiera gibereliny A4 + A7. Służy do ograniczenia ordzawienia owoców jabłoni, przez co do polepszenia jakości jabłek. Pierwszy zabieg powinno się wykonać od końca kwitnienia do fazy opadania płatków. Następne zabiegi prowadzimy co 7–10 dni (do fazy, gdy średnica owocu wynosi do 40 mm, tzw. faza T (BBCH 74).

Perlan

Składnikami czynnymi są 6-benzyloadenina i gibereliny GA4+7. Środek zapobiega ordzawieniu jabłek poprawiając ich wygląd i jakość. Pierwszy zabieg (dopuszczalne 4) należy wykonać pod koniec kwitnienia (BBCH 69) drzew. Natomiast kolejne — do fazy kiedy średnica owocu dochodzi do 40 mm (BBCH 74), co 7–10 dni.

Regulatory wzrostu pędów drzew owocowych

W grupie regulatorów wzrostu mającej bezpośredni wpływ na wzrost pędów znajdują się środki hamujące ten proces, gdy tymczasem inne stymulują wzrost i krzewienie.

Zwiększanie liczby bocznych pędów

Poniższe środki zarejestrowane są do użycia w szkółkach drzew owocowych. Mają za zadanie stymulację wzrostu i rozkrzewiania młodych drzew. Zaleca się ich stosowanie w czerwcu–lipcu, tj. podczas aktywnego wzrostu drzewek (fazy BBCH 16–35).

Perlan. Składnikami czynnymi są 6-benzyloadenina i gibereliny GA4+7. Środek zwiększa liczby bocznych pędów w szkółkach drzew owocowych. Pierwszy zabieg wykonujemy kiedy pęd wierzchołkowy ma długość 7–8 cm.

Globaryll 100 SL. Zawiera 6-benzyloadeninę. Wpływa na stymulowanie rozkrzewiania się drzewek jabłoni i gruszy w szkółkach.

Skrócenie jednorocznych przyrostów pędów

Wymienionymi środkami wpływamy na zahamowanie wzrostu przyrostów pędów, przez co eliminujemy produkcję przez drzewo dużej masy zielonej. W efekcie ograniczamy nadmierne zużycie substancji pokarmowych przez liście i pędy na korzyść wykorzystania ich przez owoce. Ponadto redukujemy zagęszczenie korony, co mogłoby zacienić owoce i spowodować ich nadmierną kwasowość oraz złe wybarwienie.

Ponadto, zahamowanie wzrostu pędów prowadzi do przyspieszonego wytwarzania na nich kory, a to ogranicza porażenie patogenami czy zasiedlenie przez szkodniki żyjące kosztem młodych, zielonych tkanek pędów.

Corto. Zawiera proheksadion wapnia — inhibitor syntezy giberelin, który skraca międzywęźla jednorocznych przyrostów, dzięki czemu całe pędy stają się krótsze. Takie działanie pozytywnie wpływa na naświetlenie korony drzewa, a także ułatwia walkę ze szkodnikami i chorobami. Co więcej, ogranicza to nakłady pracy potrzebne na cięcie letnie i zimowe. Efektem zastosowania preparatu jest również poprawa wybarwienia owoców dzięki lepszej penetracji słońca. Pierwszy zabieg przeprowadzamy na początku aktywnego wzrostu pędów (od fazy BBCH 31), gdy mają one długość do 5 cm (lub pod koniec kwitnienia). Zabieg można powtórzyć po upływie 3 do 5 tygodni. Środek stosować do fazy, w której owoce osiągają 50% typowej wielkości (BBCH 75).

Regalis Plus 10 WG (jego substancją czynną jest także proheksadion wapnia) hamuje biosyntezę giberelin. Co w efekcie powoduje skrócenie jednorocznych przyrostów pędów i ograniczenie wyrastania silnych pędów zwanych „wilkami” na jabłoniach i gruszach. Opryskiwanie środkiem jabłoni zapobiega wtórnym infekcjom powodowanym przez sprawcę zarazy ogniowej. Środek zaleca się stosować w okresie, gdy nowe przyrosty pędów mają około 5 cm długości i wytworzone w pełni 4 lub 5 liści. W okresie formowania się i wzrostu (rozwoju) owoców, do fazy gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 71–75).

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.3 / 5. Liczba głosów 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *