Rekompensata strat za klęski żywiołowe i ASF – złóż wniosek

Już za kilka dni rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy. Dotyczy to również hodowców, w których gospodarstwach wystąpił amerykański pomór świń.

ARiMR informuje, że po pierwsze – rekompensata strat może być związana z odtworzeniem zniszczonych składników gospodarstwa. Po drugie – dotyczy odtworzenia potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie przez realizację inwestycji niezwiązanej z produkcją świń.

Klęska żywiołowa, czyli…

Zdefiniowane zostały rodzaje klęsk żywiołowych, za które należy Ci się rekompensata strat. Możesz ubiegać się o wsparcie, jeśli straty zostały spowodowane przez:

 • powódź;
 • deszcz nawalny;
 • suszę;
 • ujemne skutki przezimowania;
 • obsunięcie się ziemi;
 • lawinę;
 • grad;
 • huragan;
 • uderzenie pioruna.

Również Ty hodowco, jeśli lekarz weterynarii nakazał Ci likwidację świń z powodu wystąpienia ASF, możesz składać wniosek o pomoc. Pamiętaj, że musi on dotyczyć co najmniej 30% świń będących w Twoim posiadaniu.

Rekompensata strat – od czego zależy?

ARiMR uzależnia przyznanie wsparcia od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z klęsk, bądź strat spowodowanych wystąpieniem ASF. Ponad to, szkody musiały wystąpić w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku o przyznanie pomocy.
Uwaga! Straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach  muszą być w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Poza tym straty mają dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Wysokość poniesionych szkód, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.

Rekompensata strat – należne kwoty

Wysokość wsparcia, jaką możesz otrzymać szacuje komisja. Ocenia ona wartość szkód w składniku gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek złożony przez Ciebie. Natomiast maksymalna kwota wsparcia, jaką możesz otrzymać na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł. Kwota ta nie może jednak przekroczyć poziomu 80% kosztów kwalifikowanych.

Ubezpieczenie

Agencja zwraca uwagę na problemy związane z ubezpieczeniem. Po pierwsze, jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy w odniesieniu do odtwarzanego składnika pomniejsza się o kwotę uzyskanego odszkodowania. Po drugie, jeśli nie zawarłeś umowy obowiązkowego ubezpieczenia, a będziesz ubiegał się o pomoc, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika pomniejsza się o połowę. Dotyczy to odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat.

Ważne

Rekompensata strat należy się Tobie i każdemu poszkodowanemu rolnikowi. Masz jeszcze sporo czasu na załatwienie formalności, ale pamiętaj, że:

 • Wniosek musisz złożyć w terminie od 27 sierpnia do 31 grudnia.
 • Wniosek o taką pomoc możesz składać w oddziałach regionalnych ARiMR, bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je do właściwego oddziału regionalnego.
 • Pomoc będzie przyznawana według kolejności wpływu do Agencji wniosku o przyznanie pomocy.

Szczegółowe informacje uzyskasz w najbliższym biurze powiatowym ARiMR lub na stronie https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej.html

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Z forum
gustaww
Nic nie mam jeszcze TOS. zobacz więcej »
diwad8900
dostał może ktoś z was już decyzję ile i kiedy dostanie się cos z gminy za te klęski ? zobacz więcej »

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *