Restrukturyzacja małych gospodarstw dostępna w 2020 r.

Download PDF

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2020. Hasło, które wzbudza ogromne zainteresowanie. Dlaczego? W Polsce dominują gospodarstwa mało obszarowe charakteryzujące się dużym potencjałem. Restrukturyzacja tych gospodarstw zależy w głównej mierze od wzrostu przychodów z gospodarstwa. Szansą dla nich może być bezzzwrotna premia w wysokości 60 000 zł. Kiedy i na jakich zasadach będzie dostępna?

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2020 – kto z niej może skorzystać?

Problematyka związana z restrukturyzacją małych gospodarstw była przez nas poruszana kilkakrotnie. Mimo to, chcemy wam przypomnieć zasady jakie obowiązują przy staraniu się o tą atrakcyjną premię.

Dotację na restrukturyzację w wysokości 60 000 zł otrzyma każdy kto posiada:

 • gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk i pastwisk trwałych, gruntów rolnych niezabudowanych, gruntów pod stawami lub rowami
 • nieruchomość na której prowadzona jest produkcja w zakresie działu specjalnego produkcji rolnej

Oprócz tego musicie spełnić następujące warunki:

 • osiągnąć pełnoletność w dniu składania wniosku
 • przedłożyć biznesplan uwzględniający rozwój gospodarstwa, a także zobowiązać się do jego realizacji
 • prowadzić w swoim gospodarstwie działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej, bądź zwierzęcej w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek
 • posiadać przychody, bądź dochody z rolnictwa stanowiące min. 25 % wszystkich dochodów lub przychodów

Ponadto, wielkość ekonomiczna w waszych gospodarstwach nie może przekraczać 13 tys. Euro. Oblicz wielkość ekonomiczną swojego gospodarstwa. 

Jak przygotować biznes plan do wniosku o restrukturyzację małych gospodarstw? 

Pieniądze na restrukturyzację otrzymasz w dwóch ratach

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2020 to przedsięwzięcie warte uwagi. Premia na ten cel może być przyznawana w następujący sposób:

 • I rata – w wysokości 80 % całkowitej kwoty pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł
 • II rata – stanowi 20 % całkowitej wartości wsparcia finansowego, ale nie więcej niż 12 tys. zł 

Dofinansowanie do gospodarstwa otrzymasz tylko raz. W przypadku małżonków premię otrzyma tylko jedna osoba, niezależnie od tego czy posiadacie wspólne czy odrębne gospodarstwo.

Pamiętaj o wypełnieniu sprawozdania z realizacji biznesplanu. Więcej na ten temat w tym materiale.

Na co możesz przeznaczyć bezzwrotną premię?

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych 2020 ma na celu poprawić konkurencyjność i zwiększyć rentowność w następujących obszarach:

 • obszar A – na realizację operacji w gospodarstwach opierających się na chowie trzody chlewnej, na obszarach występowania wirusa ASF
 • obszar B – realizacja operacji na pozostałych obszarach

Bezzwrotne 60 000 zł możesz wykorzystać na:

 • restrukturyzację swojego gospodarstwa poprzez wytworzenie produktów rolnych żywnościowych, oraz nieżywnościowych, lub na przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie
 • inwestycje w środki trwałe wewnątrz gospodarstwa
 • udział w szkoleniach
 • korzystanie z usług doradczych
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych
 • inne działania, które zmierzają do przeprowadzenia restrukturyzacji Twojego gospodarstwa

Rolniku pamiętaj!

Otrzymane pieniądze musisz w całości przeznaczyć na działalność rolniczą, lub na przygotowanie produktów rolnych do sprzedaży wyprodukowanych w gospodarstwie.

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2020, to przede wszystkim inwestycje w środki trwałe:

 • na które musicie przeznaczyć co najmniej 80% całkowitej kwoty pomocy
 • nie możecie ich rozpocząć przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy
 • mogą dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn i urządzeń rolniczych
 • w ramach przeprowadzania budowy, inwestycja tego typu może zostać uwzględniona na gruntach stanowiących Waszą własność, bądź będące przedmiotem użytkowania wieczystego, lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, bądź od jednostek samorządu terytorialnego

Pieniądze na restrukturyzację nie możesz przeznaczyć na:

 • wykonanie plantacji roślin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne
 • prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej do których należą m.in.: hodowla ryb akwariowych, hodowla psów czy kotów rasowych

Co z naborami ogłoszonymi w 2019 roku?

Jak czytamy w komunikacie Prezesa ARiMR w czasie trwania pierwszego naboru (od 28 lutego do 29 marca 2019 r.) złożono 6142 wniosków o przyznanie premii na restrukturyzację małych gospodarstw. Każdy beneficjent, który otrzymał wymaganą liczbę punktów uzyska wsparcie finansowe.

Listy rankingowe premii na restrukturyzację małych gospodarstw

Listy rankingowe publikuje się po zakończeniu weryfikacji wszystkich wniosków o pomoc w danym województwie. Możecie je znaleźć w dolnej części wyżej wspomnianego komunikatu.

W kolejnych artykułach chcemy wam przybliżyć m.in. zasady obowiązujące przy przyznawaniu punktacji. Wszystko po to, żebyście byli dobrze przygotowani na nowy nabór z Restrukturyzacji, który prawdopodobnie ruszy już w 2020 r.

Źródła: ARMiR, MRiRW, CDR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 262

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o