Nawet 60 tys. zł premii w ramach PROW

W pierwszym kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi nabór wniosków na działanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020.

Jest 883 mln euro do rozdysponowania. Kto może ubiegać się o pomoc? Jaka jest forma i wysokość wsparcia? Na co może być wydana premia? Jakie są zobowiązania beneficjenta? I co decyduje o kolejności przysługiwania pomocy?

Kto skorzysta?

Z działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” będzie mogło skorzystać ok. 60 tys. polskich rolników. O wsparcie mogą starać się rolnicy posiadający gospodarstwa posiadające co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, czy sadów lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wartość takiego gospodarstwa nie może przekroczyć 10 tys. euro.

– Już teraz warto przygotować się do złożenia wniosku, by zwiększyć swoje szanse na otrzymanie 60 tys. zł premii – mówi Daniel Obajtek, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Warunki do spełnienia

Ubiegający się o premię musi być nie przerwanie ubezpieczony w KRUS przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym będzie składał wniosek i w tym czasie nie prowadził innej działalności gospodarczej.

Już teraz warto przygotować się do złożenia wniosku, by zwiększyć swoje szanse na otrzymanie 60 tys. zł premii.

Daniel Obajtek, prezes ARiMR

Kolejnym warunkiem uzyskania wsparcie jest przedłożenie biznesplanu restrukturyzacji gospodarstwa. W jej wyniku maksymalnie w ciągu 3 lat wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do poziomu co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20% w stosunku do wartości wyjściowej, czyli do wartości w roku, w którym składany był wniosek o przyznanie pomocy.

Forma i wysokość wsparcia

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł premii. Będzie ona wypłacana w 2 ratach:

 • 80% po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy,
 • 20% po poprawnej realizacji biznesplanu.

Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW na lata 2014–2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.

restrukturyzacja małych gospodarstw

Daniel Obajtek, prezes ARiMR.

Na co wydać?

– Katalog inwestycji, na które można przeznaczyć otrzymane pieniądze, jest szeroki – mówi prezes Obajtek z ARiMR. – Obejmuje m.in. budowę lub modernizację budynków, zakup nowych maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Premię można zainwestować w sady i plantacje wieloletnie, można kupić grunty rolne, a nawet stado podstawowe zwierząt hodowlanych – kontynuuje prezes.

Kolejności przysługiwania pomocy z działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

– Każdy wniosek jest punktowany. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów – mówi prezes ARiMR.

Najwięcej punktów można uzyskać za:

 • kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy;
 • docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa – im większa, tym więcej punktów;
 • podejmowane działania proekologiczne, w tym za inwestycje wpływające na ochronę środowiska;
 • kompleksowość biznesplanu, w tym za planowaną inwestycję budowlaną, udział w szkoleniach czy korzystanie z usług doradczych;
 • a także działania związane z przygotowaniem do sprzedaży lub przetwórstwem produktów rolnych.

Na dodatkowe punkty może także liczyć młody rolnik, czyli taki, który w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat.

cielęta

Pieniądze można wykorzystać m.in. na zakup stada zarodowego.

Zobowiązania beneficjenta

– Kluczowym zobowiązaniem każdego rolnika, który sięgnie po premię, jest prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z określoną w biznesplanie strukturą produkcji w ten sposób, aby nastąpił wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa – mówi prezes Obajtek.

Po osiągnięciu wzrostu, rolnik będzie zobowiązany do zachowania takiego stanu rzeczy przez 5 lat od dnia otrzymania pierwszej raty płatności. Do tego dochodzi jeszcze prowadzenie uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie oraz podejmowanie działań, z tytułu których zostały przyznane punkty wpływające na kolejność przysługiwania pomocy.

Premię można zainwestować w sady i plantacje wieloletnie, można kupić grunty rolne, a nawet stado podstawowe zwierząt hodowlanych.Daniel Obajtek, prezes ARiMR

Wsparcia nie może uzyskać osoba, która jest lub była beneficjentem następujących działań:

 • w ramach PROW na lata 2007–2013:
  • „Ułatwianie startu młodym rolnikom”,
  • „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” ,
 • w ramach PROW na lata 2014–2020:
  • „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
  • „Premie dla młodych rolników”,
  • „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” .

Są środki!

Na działanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w nowym PROW przeznaczono 883 mln euro. ARiMR szacuje się, że z tej formy pomocy będzie mogło skorzystać ok. 60 tys. polskich rolników. Więcej informacji na temat pomocy oferowanej przez Agencję można uzyskać: pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84, na stronie internetowej www.arimr.gov.pl, a także wysyłając e-mail na adres: info@arimr.gov.pl.

 

Zobacz koniecznie: Czekając na 60 tys., czyli czym jest SO?

*W artykule wykorzystano materiały ARiMR.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *