Wystąp o wsparcie na Rolnictwo 4.0. Jakie maszyny można kupić?

Od dzisiaj, tj. od 15 listopada możesz się ubiegać o wsparcie na rolnictwo 4.0. Sprawdź, gdzie i do kiedy można składać wnioski. Poza tym dowiedz się, jaka jest stawka i co można kupić za pieniądze z dotacji.

Jeśli potrzebujesz maszyny lub urządzenia pomocnego, usprawniającego lub racjonalizującego produkcję rolną, to właśnie od dzisiaj możesz wystąpić o wsparcie na rolnictwo 4.0.

Wsparcie na rolnictwo 4.0 — kto może się ubiegać o dotacje?

Według rozporządzenia z 17 lipca 2023 r. dotyczącego udzielania wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach KPO o wsparcie może się ubiegać osoba fizyczna. Jednak pod warunkiem, że w dniu złożenia wniosku:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia;
 • ma nadany numer identyfikacyjny (producenta, gospodarstwa rolnego);
 • jest pełnoletnia.

Forma wsparcia na rolnictwo 4.0

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 • do 80% tych kosztów w przypadku wnioskodawców
  • prowadzących produkcję ekologiczną;
  • urodzonych po 31 grudnia 1982 r. — w odniesieniu do wniosków złożonych w 2023 r.,
  • urodzonych po 31 grudnia 1983 r. — w odniesieniu do wniosków złożonych w 2024 r.;
 • do 65% tych kosztów w przypadku wnioskodawców
  • pozostałych.

Wsparcie na rolnictwo 4.0 — stawka

Finansowe wsparcie na rolnictwo 4.0 jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 200 000 zł na przedsięwzięcie ostatecznego odbiorcy wsparcia. Udziela się go, jeżeli wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia na to przedsięwzięcie wynosi nie mniej niż 15 000 zł.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Czas ten liczy się od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem. Podkreślić należy, że realizacja nie może trwać dłużej niż do 30 września 2025 r.

Ma ono formę płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Kolejność przysługiwania wsparcia

O kolejności przysługiwania wsparcia decyduje suma uzyskanych punktów przez wnioskodawcę. Ocenę prowadzi się pod kątem spełnienia niżej wymienionych kryteriów premiujących.

 • 5 punktów przyznaje się, gdy realizacja przedsięwzięcia związana jest z wytworzeniem lub wprowadzeniem do obrotu żywności ekologicznej;
 • od 0 do 4 punktów przyznaje się, jeśli przedsięwzięcie jest realizowane przez młodego rolnika, czyli do 40 roku życia włącznie;
 • od 0 do 2 punktów przyznaje się za wielkość gospodarstwa. To znaczy, sprawdza się, czy przedsięwzięcie realizowane jest w gospodarstwie o łącznej powierzchni gruntów rolnych równej co najmniej:
  • średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju,
  • średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie.
   Średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju w danym roku przyjmuje się na podstawie informacji ogłaszanej przez Prezesa ARiMR zgodnie z przepisami o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego — w 2022 r. oraz ustawą PS WPR — w 2023 r. i w kolejnych latach.

Rolnictwo 4.0: Jakie maszyny można kupić w ramach wsparcia?

Wsparcie na rolnictwo 4.0 przyznaje się celem wdrożenia systemów teleinformatycznych i rozwiązań cyfrowych do obsługi procesów produkcji. Ściśle mówiąc, na zakup maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montaż i instalację.

Przykłady maszyn i urządzeń, które można sfinansować w ramach wsparcia określa załącznik 1 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z KPO w zakresie Rolnictwa 4.0. Mianowicie mogą to być:

Czujniki/sensory

 • meteorologiczne (automatyczne stacje pogodowe z transmisją GPRS, LoRaWAN, zdalne czujniki wilgotności i temp. powietrza z transmisją
  radiową krótkiego lub długiego zasięgu);
 • wilgotności gleby (pojemnościowe FDR lub TDR z komunikacją radiową, tensjometry cyfrowe z komunikacja radiową);
 • lokalizacji (oparte o GPS lub GPS ze wspomaganiem RTK/RTN umożliwiające przejazd nadzorowany po ścieżkach, sterowanie pojazdem po
  zadanych ścieżkach na podstawie GPS/RTK);
 • biosensory (wykrywające antygeny patogenów w hodowlach aquakulturowych oraz w intensywnym chowie zwierząt; wykrywające zarodniki patogenów roślin uprawnych oraz feromony szkodników);
 • optyczne (nadziemne NDVI połączone w sieć WSN);
 • termalne (wykrywające zwierzęta z gorączką w hodowlach zamkniętych);
 • do identyfikacji i wykrywania chorób oraz szkodników;
 • kamery multispektralne do dronów rozpoznawczych, umożliwiające monitoring stanu pól.
 • operacyjne do maszyn (czujki umożliwiające cyfryzację parku maszynowego, wyposażone w komunikację zdalną lub przewodową ModBus, umożliwiające m.in.: pomiar zużycia paliwa, sterujące rozsiewaczem VRA zmienno-dawkującym).

Systemy wspierania decyzji (DSS)

 • Nawadniania (wyposażone w bezprzewodową sieć czujników wilgotności gleby WSN, podające bieżącą wilgotność, bieżący stres wodny, prognozę opadu, dawkę nawodnienia dopasowaną do rośliny i gleby. Opcjonalnie wyposażone w sterowanie zaworami – bądź automatyczne
  bądź nadzorowane);
 • Nawożenia (bazujące na: analizie gleby, strefowaniu, potrzebach pokarmowych odmian roślin uprawnych);
 • Ochrony roślin (prewencyjne — korzystające z bazy danych chorób, zawierające charakterystyki patogenów, doraźne — czyli zaawansowane narzędzia rozpoznawania obrazu i identyfikacji chorób/szkodników. Mogące identyfikować zagrożenia i sterować aplikacją środków ochrony roślin, dobierając dawki do potrzeb i ograniczając zabiegi do niezbędnego minimum. Roboty do mechanicznego usuwania chwastów lub szkodników).

Wsparcie na rolnictwo 4.0, czyli na systemy zarządzania gospodarstwem (FMS)

Obecnie na rynku dostępne są:

 • eAgronom
 • Agrivi
 • Farm360
 • FarmCloud

Roboty i coboty

Obecnie na rynku dostępne są:

 • ROBOTTI do siewu i rozsiewania;
 • CASE IH, JD 8R – ciągniki autonomiczne;
 • Dino do odchwaszczania upraw warzywniczych

Zdalne systemy wykonawcze

 • zawory w nawodnieniach;
 • zastawki na sieci melioracyjnej sterowanej na podstawie pomiaru wilgotności pól;
 • działka soniczne do rozpędzania chmur;
 • wiatraki przeciwmrozowe;
 • zamgławiacze itd.

Drony rozpoznawcze

Chodzi o takie, które są wyposażone w kamery specjalistyczne, stosowane do:

 • mapowania wigoru roślin, co daje informacje o stanie łanu/plantacji i lokalizacji gdzie występują niedobory wody lub składników;
 • wykrywania ognisk chorób lub ekspansji szkodników, czy szkód łowieckich.

Drony wykonawcze

 • Chodzi o urządzenia realizujące aplikację środków ochrony roślin lub nawozów według zasad rolnictwa precyzyjnego tj. tylko tam, gdzie trzeba i tylko tyle ile trzeba.

Mogą one operować autonomicznie na podstawie map utworzonych np. przez drony obserwacyjne/rozpoznawcze lub bezpośrednio na podstawie obserwacji własnej.

Systemy ulepszające starsze rozwiązania

 • To znaczy takie, które umożliwiają zastosowanie najnowszych technologii na starszych maszynach. Dobrym przykładem są tu sterowniki GPS do traktorów, sterowników, opryskiwaczy.

Maszyny współpracujące z cyfrową infrastrukturą gospodarstwa

 • Wyposażone w funkcje przewodowej lub bezprzewodowej komunikacji, wymiany danych lub sterowania (w szczególności w czasie rzeczywistym).

Wniosek o wsparcie na rolnictwo 4.0?

Jak składać?

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem składa się w formie elektronicznej.

Gdzie składać?

Wniosek o wsparcie na rolnictwo 4.0 składa sie za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR — PUE, udostępnionego na stronie Agencji.

Do kiedy składać?

Nabór wniosków na rolnictwo 4.0 rozpoczyna się dzisiaj, tj. 15 listopada i potrwa do 15 grudnia br.

Zobacz również artykuły w kategorii: Prawo

Czytaj również: Czy będą kolejne podwyżki cen nawozów azotowych?

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

ANKIETA - ILE ZA NASIONA W 2024?Zobacz WYPEŁNIJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *