Czym jest rolnictwo biodynamiczne?

Czym jest rolnictwo biodynamiczne?

Rolnictwo biodynamiczne uznawane jest za rodzaj rolnictwa ekologicznego, powstało jednak zupełnie niezależnie. Kto je stworzył?

Obecnie rolnictwo biodynamiczne uznawane jest za rodzaj rolnictwa ekologicznego, powstało ono jednak zupełnie niezależnie. Czym się charakteryzuje i kto jest odpowiedzialny za jego powstanie?

W stosunkowo krótkim czasie rolnictwo biodynamiczne opracował jeden człowiek. I to w czasach gdy o ekologii prawie nikt nie myślał. Był nim myśliciel i filozof Rudolf Steiner. Te dwa określenia to jednak zdecydowanie za mało, gdyż zajmował się on wieloma dziedzinami: nauczaniem, malarstwem, architekturą, opracowywaniem nowych metod nauczania, literaturą, polityką i medycyną. Był człowiekiem bardzo uduchowionym. Twierdził nawet, że nawiązuje kontakty z duchami. Gdy zdobył sławę, wiele osób zwracało się do niego, aby rozwiązał jakiś problem. Tak powstały wyciągi z jemioły do leczenia raka, sprzedawane do dzisiaj pod nazwą Iskador, czy szkoły oparte na pedagogice waldorfskiej.

Wykłady o wiedzy duchowej i rolnictwie

rolnictwo biodynamiczne- rudolf steiner

Rudolf Steiner zajmował się wieloma dziedzinami: nauczaniem, malarstwem, architekturą, opracowywaniem nowych metod nauczania, literaturą, polityką i medycyną.

W 1923 r. Rudolf Steiner został poproszony o opracowanie metod, które można zastosować w rolnictwie, tak aby uzyskiwane plony były wyższe, bez narażania środowiska czy dobrostanu zwierząt. Za początek rolnictwa biodynamicznego uznaje się cykl 8 wykładów wygłoszonych między 7 a 16 czerwca 1924 r. w Kobierzycach na Dolnym Śląsku, w majątku hrabiego Carla von Keyserlinga, pt. „Podstawy wiedzy duchowej dla powodzenia w rolnictwie”.

Założenia

Pierwszym założeniem Steinera był wpływ rytmów kosmicznych i położenia księżyca na cykl życiowy roślin i zwierząt. Wykonując rożne zabiegi, należy więc korzystać z kalendarza biodynamicznego. Podaje on dokładne daty, nawet co do godziny, kiedy można wykonać siew poszczególnych roślin. Zostały one podzielone na dające plon z kwiatu, korzenia czy liścia. Kalendarz agroastronomiczny jest obecnie opracowywany przez Marię Thun i Matthiasa Thuna, nosi tytuł Dni siewu.

Sąsiedztwo roślin

Kolejnym zagadnieniem, na które zwrócił uwagę Steiner, było sąsiedztwo roślin. Należało obok siebie uprawiać gatunki, które wzajemnie się stymulują, np. marchew i por, sałatę i rzodkiewkę, a unikać niekorzystnego sąsiedztwa, np. maliny i jeżyny. Dzisiaj wiemy, że rośliny na siebie oddziałują allelopatycznie (tzn. że ich wpływ na siebie wynika z wydzielanych przez rośliny substancji chemicznych), w dawnych czasach znano te mechanizmy po prostu z obserwacji.

Pierwszym założeniem Steinera był wpływ rytmów kosmicznych i położenia księżyca na cykl życiowy roślin i zwierząt. Wykonując rożne zabiegi, należy więc korzystać z kalendarza biodynamicznego.

Stosowanie preparatów

Kolejną cechą wyróżniającą rolnictwo biodynamiczne jest stosowanie preparatów o charakterze homeopatycznym. Oznaczone są one numerami od 500 do 508. Sporządza się je według ścisłych receptur (w dodatku w określone dni roku) z krowieńca, krzemionki i różnych ziół. Stosowane są one do oprysku gleby, roślin, a także kompostów. Mają aktywować, ożywić energię zawartą w materii, z której zbudowana jest gleba czy gatunki uprawne. Preparaty biodynamiczne są przyjazne glebie w przeciwieństwie do „nawozów sztucznych”, które są „obce”, pochodzą z zewnątrz i mogą zakłócać naturalne procesy.

Rolnictwo biodynamiczne

Obecnie mówiąc o rolnictwie biodynamicznym, podkreśla się te jego elementy, które uważane są przez wielu za irracjonalne. Nie należy jednak zapominać, że Steiner jako jeden z pierwszych zauważył możliwość degradacji środowiska przez zbyt intensywne gospodarowanie, zwrócił uwagę na właściwe podejście do zwierząt, a także podkreślał ważną rolę nawożenia naturalnego i optymalnego płodozmianu.

Produkcja chmielu w Polsce się opłaca?

Produkcja chmielu to wymagający biznes! Sprawdź, co zrobić, aby zarobić na chmielu jak najwięcej!

9 czerwca 2018

Biopreparaty w ochronie roślin – dlaczego warto ich używać?

Preparaty biologiczne są niezwykle istotne. Których należy używać, by podnieść ich efektywność i zmniejszyć ich szkodliwe działanie?

7 czerwca 2018

Zielone Pola 2018 Osadkowski SA – ruszyły!

Cykl spotkań organizowanych przez Osadkowski SA rozpoczęty. Sprawdź jak było w Jakubowicach!

5 czerwca 2018