Rolniczy handel detaliczny już działa! Zarejestruj działalność!

Od 1 stycznia 2017 r. rolnicy mogą podejmować działalność gospodarczą w ramach rolniczego handlu detalicznego. Gdzie należy składać wnioski w celu dokonania rejestracji takiej działalności? Gdzie uzyskać informacje? Jakie wymagania sanitarne musi spełniać taka działalność?

Rolniczy handel detaliczny: Produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego lub złożonej

W celu dokonania rejestracji produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. żywności złożonej, wnioski o wpis działalności należy składać do właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Ww. wnioski muszą być w formie pisemnej. Trzeba je złożyć w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Gospodarstwa zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną nie są zobowiązane do sporządzania projektu technologicznego.

rolniczy handel detaliczny

Rolnicy chcący produkować i sprzedawać produkty pochodzenia niezwierzęcego (np. dżemy, soki) wnioski o wpis zakładu do rejestru muszą składać do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Rolniczy handel detaliczny: Produkcja pochodzenia niezwierzęcego

W przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia niezwierzęcego wnioski o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy składać do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Gdzie uzyskać informacje?

Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać u właściwego, ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego, lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

rolniczy handel detaliczny

Produkcja miodu uznawana jest za produkcję żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. żywność złożoną.

Uproszczone wymogi sanitarne

W przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej, obowiązują uproszczone wymagania higieniczne. Są to wymagania podstawowe, określające wymogi ogólne, pozostawiające dużą swobodę w ich spełnianiu – określają kryteria, które muszą być spełnione, aby został osiągnięty cel, jakim jest bezpieczeństwo żywności.

Uwaga!!! Podjęcie działalności „rolniczy handel detaliczny” nie jest uzależnione od wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.) określającego wymagania higieniczne.

Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności w ramach działalności rolniczy handel detaliczny należy spełnić przede wszystkim wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia. Przepisy tego rozporządzenia obowiązują wprost i nie wymagają wdrożenia do polskiego porządku prawnego, niemniej jednak powinny być stosowane w sposób elastyczny, biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu i jego specyfikę.

rolniczy handel detaliczny

Chcąc sprzedawać produkty wytwarzane w gospodarstwie rolnym, trzeba co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności złożyć odpowiedni wniosek i zarejestrować działalność w odpowiednim rejestrze.

Rolniczy handel detaliczny: Podstawy prawne

Niezbędne do rozpoczęcia procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego rozporządzenia wykonawcze zostały ogłoszone do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników:

  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania – Dz. U. poz. 2159;
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów – Dz. U. poz. 2192;
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego – Dz. U. poz. 2161.

 

Rolniczy handel detaliczny omawialiśmy również w artykule: Sprzedaż bezpośrednia żywności: łatwy sposób na dodatkowy zysk!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 8

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *