Rozrzucanie obornika – jak to zrobić zgodnie z prawem?

Download PDF

Gospodarze skarżą się, że donosy i skargi coraz bardziej utrudniają im pracę. Pozostałym mieszkańcom wsi przeszkadzają nieprzyjemne zapachy i brudne koła maszyn rolniczych. Specjalnie na Waszą prośbę sprawdzamy, kiedy rolnik może dostać mandat za rozrzucanie obornika i jakie kary grożą za zabrudzenie drogi po przejeździe ciągnika.

Na Wasze pytania odpowiadają „Paragrafki”: radca prawny Milena Rutkowska i radca prawny Agata Bożek.  Prowadzą kancelarie prawne i bloga „Paragrafki” (www.paragrafki.pl).

– Sypią się skargi na rolników za nieprzyjemne zapachy np. rozrzucanie obornika na polu. Kiedy i w jaki sposób rolnik może zgodnie z prawem rozrzucić na polu obornik?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 roku wydanym na podstawie Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, można stosować w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe). Nawozy stosuje się równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych.

Rozrzucanie obornika, jak to zrobić?

rozrzucanie obornika

Rozrzucanie obornika na polu jest uregulowane przepisami. Nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, można stosować w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada.

Nawozy naturalne i organiczne, w postaci płynnej, stosuje się przy użyciu rozlewaczy, aplikatorów doglebowych, deszczowni lub wozów asenizacyjnych wyposażonych w płytki rozbryzgowe lub węże rozlewowe. Należy również pamiętać, że nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych.

Kto stosuje nawozy niezgodnie z zasadami i warunkami opisanymi w powołanym Rozporządzeniu, powodując zagrożenie zdrowia ludzi lub zwierząt lub środowiska podlega karze grzywny.

Jakie kary za zabrudzenie dróg publicznych?

– Pojawia się również coraz więcej skarg na rolników za to, że po przejeździe maszyn rolniczych drogi publiczne są brudne. Jakie kary grożą za to rolnikom?

Zgodnie z ustawą Kodeks wykroczeń kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Skargi za zakłócanie ciszy nocnej na wsi? Przeczytaj, jak rolnik może się wybronić!

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Dodaj komentarz