Rynek mleka. Czy uda się zażegnać kryzys?

W celu łagodzenia skutków globalnego kryzysu na światowym rynku mleka rozpoczęto wiele pomocnych działań. W jaki sposób wspiera się rynek mleka?

Rekordowo wysokie rezerwy

Warto zaznaczyć, że według raportów IERiGŻ poziom zapasów odtłuszczonego mleka w proszku w UE osiągnął rekordowo wysoki poziom.

rynek-mleka-1

fot. fotolia

Z funduszów finansowane są m.in. kampanie promocyjne.

W 2017 r. w unijnych magazynach na zapasach zgromadzono 378 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku w tym w Polsce – 39 tys. ton. Aby złagodzić skutki globalnego kryzysu tego produktu na światowym rynku Komisja Europejska umożliwiła dużym przedsiębiorstwom lokowanie nadwyżek OMP. W efekcie poziom zapasów mlecznych wyrobów w postaci proszku w UE osiągnął rekordowo wysoki poziom. Zgromadzono aż 378 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku, w tym w Polsce – 39 tys. ton.

Wzrost cen oraz duży rozmiar zapasów spowodował decyzję o sprzedaży produktu w trybie przetargów. Łącznie w Unii Europejskiej sprzedano 132,3 tys. ton OMP, w tym – najwięcej w Belgii, Niemczech, Polsce oraz Holandii.

Jak działa Fundusz Promocji Mleka?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa obsługuje dziewięć funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Każdy z nich jest zarządzany przez komisję składającą się z dziewięciu członków. Finansowanie kampanii informacyjnych i promocyjnych, prowadzenie badań naukowych i rynkowych w celu poprawy jakości produktów spożywczych to jedne z zadań realizowanych w ramach programu.

W 2018 roku zgromadzono 10,5 mln zł. Finansowano olimpiadę wiedzy o mleku i mleczarstwie, targi czy wystawy. A to dopiero początek.

rynek mleka wykres

Wyk. 1. Ostateczny podział środków unijnych dla państw członkowskich na realizację „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2018/2019.

„Program dla szkół”

rynek-mleka-2

fot. fotolia

Celem „Programu dla szkół” jest zmiana nawyków żywieniowych.

„Program dla szkół” zastąpił programy „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Program ten ma na celu zmianę nawyków żywieniowych wśród uczniów szkół podstawowych przez włączenie w dietę owoców i warzyw. Jego zadaniem jest również promowanie w szkołach podstawowych zdrowego odżywiania.

W Polsce realizacja programu „Programu dla szkół”  pochłonie aż 234 mln zł. Z tego 106 mln zł pochodzi z budżetu UE i 128 mln zł stanowi pomoc od władz państwa.

Artykuł opracowany na podstawie raportu „Rynek mleka. Stan i perspektywy”, nr 55/2018, IERiGŻ – PIB, Warszawa 2018. 

 

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

9 czerwca 2019

Handel zagraniczny żywnością: czy Polska utrzyma nadwyżkę?

„Fabryki pod chmurą" mają większe znaczenie dla polskiej gospodarki, niż mogłoby się wydawać. Sprawdź prognozy ekspertów dotyczące handlu.

17 czerwca 2019

Rośnie sprzedaż małych traktorów

Duży rynek małych ciągników.

19 czerwca 2019