Rzepakowe żniwa – jakie plony kalkulowali doradcy z ODR

Rzepakowe żniwa jeszcze trwają. Wahające się ceny skupu niepokoją plantatorów. Wygląda na to, że plony bardzo odbiegają od oczekiwań. Czy rolnicy kalkulując jesienią zeszłego roku mogli przewidzieć, że szyki popsuje im długotrwała susza? 

Poniżej podajemy kilka kalkulacji sporządzonych przez doradców w różnych rejonach kraju. Analizując prognozy ekonomistów należy przede wszystkim wziąć uwzględnić region uprawy, warunki klimatyczne, glebowe i wiele innych mających wpływ na osiągnięcie spodziewanego plonu. Najbardziej godnym uwagi jest to, że zestawienia są okazją do porównania teoretycznych obliczeń ze stanem rzeczywistym.

Wielkopolska Izba Rolnicza

Kalkulacja uprawy 1 ha rzepaku sporządzona przez ekonomistów z Wielkopolskiej Izby Rolniczej – lipiec 2019 r.

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny dt 0,04 10000,00 4000,00
2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 5 128.04 640,20
Polifoska 6-20-30 dt 4 173,61 694,44
Ca/Mg co 4 lata t 4 121,00 121,00
Razem nawożenie 1455.64
3. Ochrona roślin
Butisan Star Max 500 SE kg(l) 2,5 117,00 292,50
Fury 100 EW kg(l) 0,1 127,00 12,70
Mospilan 20 SP kg(l) 0,1 464,00 46,40
Brasifun 250 EC kg(l) 0,75 58,76 44,07
Roundup Strong 540 SL kg(l) 2,5 45,00 112,50
Razem ochrona 508,17
4. Usługi
Zbiór kombajnowy Godz. 1 347,00 347,00
Wapnowanie co 4 lata Godz. 0,5 219,00 27,38
Razem usługi 374,38
5. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 55,21 55,21
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,63 85,31
Orka siewna godz. 3 47,92 143,,75
Bronowanie godz. 0,5 40,63 20,31
Oprysk herbicydem godz. 0,8 40,63 32,50
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 47,92 71,87
Siew godz. 1 40,63 40.63
Oprysk insektycydami (2x godz. 1,2 40,63 48.75
Odbiór ziarna godz. 1 47,92 47,92
Transport zewnętrzny godz. 2 47,92 95,83
Razem praca ciągnika Godz. 14,1 642,08
6. Podatek 135,00
7. Ubezpieczenie uprawy 122,63
8. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 3642,69
9. Koszty ogólnogospodarcze 1038,84
w tym amortyzacja 682,33
10. Koszt pracy ludzkiej Godz. 30 15,00 450,00
Suma kosztów 5131,53
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) dt 35 152,33 5331,55
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 10,66 373,21
Cena brutto Zł/dt 162,99
Koszt produkcji Zł/dt 146,62
Dopłata bezpośrednia Zł/ha 912,94
Suma przychodów 6617,70
Wynik finansowy Zł/ha 1486,17
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 317,8
rzepakowe żniwa

„Czarne żniwa” w pełni

fot. Tadeusz Śmigielski

Rzepakowe żniwa – plony i ceny

Nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć, że na wysokość plonów rzepaku ogromny wpływ miała tegoroczna susza. Z relacji rolników wynika, że rzadko komu udało się zebrać powyżej 3 ton z ha. W zachodniej części kraju plony osiągają wielkość od 2 do 2,5 tony z ha. Nasiona są słabiej wykształcone a w rezultacie słabo zaolejone i drobne. To oczywiście ma ogromny wpływ na wysokość plonu. W tej chwili ceny są w miarę stabilne. W zależności od podmiotu skupującego mieszczą się w przedziale 1510 – 1550 zł za tonę. Nieco niższe ceny są na południu Polski.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kalkulacja uprawy 1 ha rzepaku sporządzona przez doradców z MODR – maj 2019 r.

Wariant I Wariant II
Wyszczególnienie jednostka ilość cena wartość ilość cena wartość
RAZEM WARTOŚĆ PRODUKCJI 4000,00 4800,00
Produkcja główna: rzepak dt 25 160,00 4000,00 30 160,00 4800,00
RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE 1612,84 1786,54
RAZEM MATERIAŁ SIEWNY: kg 6 46,60 279,60 6 46,60 279,60
RAZEM NAWOŻENIE 890,90 1064,60
N kg 100 3,56 356,00 130 3,56 462,80
P kg 60 4,02 241,20 70 4,02 281,40
K kg 110 2,67 293,70 120 2,67 320,40
RAZEM ŚR. OCHRONY ROŚLIN 442,34 442,34
Kerp 50 WP kg 1,50 193,00 289,50 1,50 193,00 289,50
Fastac 100 EC l 0,12 97,00 11,64 0,12 97,00 11,64
Decis Mega 50 EW l 0,15 128,00 19,20 0,15 128,00 19,20
Caramba 60 SL l 1,00 122 122,00 1,00 122,00 122,00
RAZEM INNE KOSZTY
Koszt bezpośredni prod. 1 dt 64,51 59,55
Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat 2387,16 3013,46
RAZEM KOSZTY POŚREDNIE 1903,68 2156,35
K. ogólnogospod.-10% k. bezpośr. 161,28 178,65
ciągnik własny cnh 1322,40 1487,70
kombajn- usługa h 420,00 490,00
RAZEM KOSZTY OGÓŁEM 3516,52 3942,89
Koszt produkcji 1 dt 140,66 131,43
Dochód z działalności bez dopłat 483,48 857,11
Dopłaty do produkcji 1045,38 1045,38
Dochód z działalności 1528,86 1902,49
Wskaźnik opłacalności % 143,48% 148,25%
rzepakowe żniwa

Przed zimą rośliny powinny wykształcić rozetę z 8-10 liści

fot. Tadeusz Śmigielski

Rzepakowe żniwa – rzepakowe siewy

Co prawda rzepakowe żniwa trwają w najlepsze, ale chyba czas zaplanować przyszłoroczne zasiewy. Może wydawać się to Wam przedwczesnym zwracaniem głowy, ale musicie pamiętać, że pierwszy termin wysiewu rzepaku ozimego przypada już na 1 sierpnia. Informacja ta jest najważniejsza dla rolników północno – wschodniej Polski. Najpóźniej sieją rzepaki rolnicy z południowo – zachodniej części kraju, gdzie granicznym terminem jest 31 sierpnia. Optymalnym terminem siewu rzepaku dla większości gospodarstw jest przedział od 15 do 25 sierpnia. Termin siewu jest zależny od wielu czynników. Szczególną uwagę jednak należy zwrócić na długość jesiennego okresu wegetacyjnego. Rośliny potrzebują jesienią około 80 dni wegetacji i temperatury powyżej 5°C aby właściwie się ukształtować. Przeszkód w dochowaniu terminu siewu jest stosunkowo dużo (uprawki, ilość wody w glebie, wapnowanie itp.), dlatego lepiej zacząć o tym już teraz myśleć i planować. Ponad to przed zimą roślina powinna wykształcić rozetę z 8 – 10 liśćmi. O uprawie rzepaku pisaliśmy m.in. w artykule https://www.agrofakt.pl/uprawa-rzepaku-w-polsce/

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zestawienie kalkulacji kosztów i opłacalności produkcji rzepaku ozimego, marzec 2019 r.

Produkt Rzepak ozimy
Wyszczególnienie Wartość (zł) % udział koszt. Wartość (zł) % udział koszt. Wartość (zł) % udział koszt.
P Plon (dt) 20,00 30,00 40,00
Cz Cena zbytu 1 dt 158,00 158,00 158,00
A Wartość produkcji (P*Cz) 3160,00 4740,00 6320,00
1 Materiał siewny 175,00 5,7% 175,00 4,4% 175,00 3,9%
2 Nawozy 963,45 31,1% 1351,65 34,1% 1729,75 38,9%
N 111,00 155,00 199,00
P 60,00 80,00 100,00
K 108,00 156,00 200,00
3 Środki ochrony roślin 387,45 12,5% 585,95 14,8% 616,95 13,9%
4 Inne koszty specjalistyczne 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
B Koszty bezpośrednie (1+2+3+4) 1525,90 49,3% 2112,60 53,4% 2521,70 56,7%
C Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat (A-B) 1634,10 2627,40 3798,30
1 Koszty pracy maszyn własnych 651,91 21,1% 801,14 20,2% 801,14 18,0%
2 Koszty usług rolniczych 455,00 14,7% 525,00 13,3% 560,00 12,6%
3 Podatki i ubezpieczenia 308,52 10,0% 308,52 7,8% 308,52 6,9%
4 Pozostałe koszty 152,59 4,9% 211,26 5,3% 252,17 5,7%
D Koszty pośrednie (1+2+3+4) 1568,02 50,7% 1845,92 46,6% 1921,83 43,3%
E Koszty całkowite (B+D) 3093,92 3958,52 4443,53
F Koszty prod. 1 dt (E/P) 154,70 131,95 111,09

 

G Dochód rolniczy netto bez dopłat (A-E) 66,08 781,48 1876,47
1 Dopłaty bezpośrednie 945,38 945,38 945,38
H Dochód roniczy całkowity (G+1) 1011,46 1726,86 2821,85
I Wskaźnik opłacalności bez dopłat 102,14% 119,74% 142,23%
J Wskaźnik opłacalności z dopłatami 132,69% 143,62% 163,50%

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *