Zasady oceny poubojowej i sprzedaży tuczników. Część I

Download PDF

Jednym z podstawowych celów produkcji świń jest sprzedaż tuczników z zyskiem. Obecnie skupowane są one według dwóch podstawowych metod. Pierwsza według masy ciała, a druga masy tuszy i mięsności.

Pierwsza metoda dotyczy zwłaszcza mniejszych zakładów ubojowych lub skupujących pośredników. Opieranie sprzedaży wyłącznie na masie ciała tuczników jest obarczone błędem – nie można precyzyjnie określić jego jakości. Dla zakładów ubojowych bardzo ważny jest natomiast poziom otłuszczenia i umięśnienia tuszy ponieważ pozwala na przeznaczenie surowca do określonego celu. Taką pośrednią możliwość daje zatem prowadzenie przez nich skupu na mięsność i masę tuszy.

skup tuczników

Dla zakładów ubojowych ważny jest poziom otłuszczenia i umięśnienia tuszy

fot. Damian Knecht

Skup tuczników a masa wbc

Trudno jest w pełni zestawić poziom dodatków i potrąceń ponieważ każdy zakład ubojowy stosuje nieco odmienne skale zarówno dla mięsności, jak i masy wbc. Jednoznacznie można jednak stwierdzić, że najbardziej opłacalne jest utrzymywanie tuczników do osiągnięcia ok. 75-100 kg masy wbc i mięsności powyżej 56%. Optymalną masę wbc, w zależności oczywiście od wydajności poubojowej, osiąga się podczas sprzedaży tuczników o masie ciała 90-125 kg. Obecne tendencje zakładów mięsnych to zwiększanie masy ubijanych tuczników. Producenci chętniej sprzedawaliby tuczniki lżejsze, ponieważ krótszy jest czas tuczu i łatwiej uzyskać wyższą poubojową mięsność.

Jakie są zasady skupu tuczników

Bardzo przydatne jest poznanie dokładnych zasad skupu tuczników za masę tuszy i mięsność, która w Polsce jest obligatoryjna dla większości dużych zakładów ubojowych (powyżej 200 tuczników ubijanych tygodniowo średniorocznie). Niektóre mniejsze zakłady ubojowe dobrowolnie wprowadzają również tę metodę.

Dowiedz się z kolejnych artykułów:

Dodaj komentarz