Śmietka kapuściana w rzepaku – skuteczne zwalczanie

Wschody rzepaku ozimego mogą być uszkadzane przez kilka gatunków szkodników. Jednak w ostatnich sezonach wegetacyjnych to śmietka kapuściana powoduje największe straty w rzepaku. Muchówka ta atakuje już od wczesnych faz rozwojowych, a jej jesienne, trzecie pokolenie jest bardzo szkodliwe.

Larwy śmietki żerują na korzeniach i szyjce korzeniowej, drążąc w nich charakterystyczne korytarze. Ubytki tkanki korzenia oraz zwykle towarzysząca im zgnilizna to czynniki znacznie obniżające kondycję roślin przed zimą. Uszkodzone korzenie są wrażliwe na wymarzanie i atak patogenów. Zniszczenie szyjki korzeniowej to bardzo dotkliwe szkody, ponieważ na przedwiośniu uniemożliwiają pobieranie składników pokarmowych i wody. Rzepak ma trudności z regeneracją i może całkowicie zwiędnąć. Ciepła i sucha jesień sprzyja także masowym pojawom pchełki rzepakowej. Chrząszcze tego szkodnika wygryzają w liściach początkowo niewielkie otwory, ale w przypadku licznego wystąpienia mogą całkowicie szkieletować liście. Natomiast larwy pchełki rzepakowej drążą korytarze w nerwach głównych, ogonkach liściowych i pędach, zwiększając w ten sposób ryzyko wtórnych porażeń przez sprawców chorób.

Śmietka kapuściana w rzepaku

Cykl rozwojowy śmietki kapuścianej

fot. Agrosimex

Nowy środek do zwalczania śmietki

Skutecznym i o wiele bardziej przyjaznym dla środowiska niż serie zabiegów nalistnych sposobem ograniczania szkodników występujących po siewie (do 3–4 liści właściwych) jest przedsiewne zaprawianie nasion rzepaku lub stosowanie doglebowo granulatów w trakcie siewu. Przykładem takiego granulatu jest preparat Belem 0,8 MG, zawierający cypermetrynę (8 g/kg) – substancję czynną o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W rzepaku ozimym produkt zarejestrowany jest do zwalczania śmietki kapuścianej i pchełki rzepakowej.

Badania skuteczności – wyniki

Śmietka kapuściana w rzepaku

Śmietka kapuściana żeruje w rzepaku na korzeniach oraz szyjce korzeniowej

fot. Agrosimex

W doświadczeniach przeprowadzonych jesienią 2019 roku i wiosną 2020 roku wysiano rzepak ozimy odmiany Brendy na poletkach o wymiarach 3 x 10 m w 4 blokach doświadczalnych i w 6 kombinacjach. Obserwację uszkodzeń losowo wybranych 10 roślin na każdym z obiektów prowadzono w 7 terminach w mniej więcej dwutygodniowych odstępach. Przyjęto 9-stopniową skalę uszkodzeń, gdzie 9 oznaczało brak uszkodzeń, a 1 – uszkodzenie bardzo duże (> 70%).

W wykonanym doświadczeniu największe uszkodzenia roślin rzepaku przez śmietkę kapuścianą i pchełkę rzepakową w porównaniu do kontroli stwierdzono na obiektach, na których oprócz zaprawy fungicydowej zastosowano jedynie insektycydowy oprysk nalistny. Natomiast najmniej uszkodzonych roślin w każdym terminie obserwacji odnotowano na obiektach, na których zastosowano zaprawę fungicydową i insektycydową. Poziom ochrony był zbliżony również przy zastosowaniu zaprawy fungicydowej i granulatu Belem 0,8 MG, zarówno bez, jak i z dodatkowym opryskiem insektycydowym. W ostatnim dniu obserwacji jesienią 2019 roku, gdy rośliny rzepaku były w fazie 5–7 liści (BBCH 15–17), stwierdzono wzrost uszkodzeń roślin na każdym z obiektów doświadczalnych. Poletka, na których zaaplikowano produkt Belem 0,8 MG, uszkodzone były w najmniejszym stopniu. Tendencja ta potwierdziła się w obserwacjach przeprowadzonych wiosną następnego roku. Ponadto na obiektach, na których zastosowano te sposoby ochrony, stwierdzono mniejszą liczbę uszkodzeń przez inne szkodniki, takie jak drutowce, rolnice i chowacz galasówek.

Wysoka skuteczność produktu Belem 0,8 MG

W doświadczeniach wykazano wysoką skuteczność cypermetryny aplikowanej doglebowo w ograniczaniu uszkodzeń powodowanych przez pchełkę rzepakową i śmietkę kapuścianą – na poziomie porównywalnym do zastosowanej zaprawy insektycydowej. W związku z tym cypermetryna w formie granulatu może być zalecana do jesiennej ochrony rzepaku ozimego, zwłaszcza w początkowych fazach wzrostu, do 4–5 liści właściwych.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 8

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *