Sołtysowe 2023. Którzy sołtysi go nie dostaną?

Od 1 lipca 2023 r. byli sołtysi i sołtyski mogą składać wnioski o przyznanie dodatku emerytalnego, który wynosi 300 zł miesięcznie. Jednak sołtysowe 2023 może się okazać prawdziwym wyzwaniem i dla wnioskujących, i dla rozpatrujących ich wnioski. Problemem w wielu przypadkach jest udokumentowanie odpowiedniego okresu pełnienia funkcji.

Comiesięczny dodatek emerytalny dla sołtysów, tzw. sołtysowe 2023 wprowadziła ustawa z 23 maja 2023 r. Wynosi on obecnie 300 zł, ale co roku ma być waloryzowany. Obsługą wniosków zajmuje się KRUS. O dodatek mogą się ubiegać osoby, które osiągnęły odpowiedni wiek emerytalny, były sołtysami po roku 1989 i pełniły swoją funkcję przez co najmniej dwie kadencje, jednak nie krócej niż przez 8 lat. I to ten ostatni warunek wzbudza sporo emocji oraz wątpliwości w środowisku wiejskich samorządowców.

Sołtysowe 2023 nie przysługuje, bo nie ma dokumentów

Osoba ubiegająca się o sołtysowe 2023 musi przedstawić zaświadczenie z urzędu gminy o okresie pełnienia funkcji. A jak zwracają uwagę samorządowcy, w wielu urzędach brakuje dokumentacji, głównie tej z lat 90. Sporo urzędów nie posiada protokołów zebrań sołeckich czy notatek służbowych, które byłyby niezbędne do potwierdzenia okresu pełnienia funkcji sołtysa. Według ustawy wnioskodawca, który będzie miał problem z uzyskaniem zaświadczenia z gminy, może przedstawić pisemne poświadczenie 5 osób, które mieszkały w tym czasie na terenie określonego sołectwa. Ale… one też muszą mieć zaświadczenie, że tam mieszkały i… problem archiwów wraca.

Sołtysowe 2023 nie przysługuje, bo zabraknie dni

Osoba ubiegająca się o sołtysowe 2023 musiała być sołtysem przez co najmniej dwie kadencje, nie krócej jednak niż 8 lat. I ten zapis jest mocno krytykowany przez samorządowców. Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, zauważa, że ustawodawca nie uwzględnił pragmatyki, jaka towarzyszy wyborom na sołtysa. Wybory w danej gminie są zazwyczaj rozłożone na różne terminy, odbywają się „od wsi do wsi”, co utrudnia spełnienie jednocześnie warunków pełnienia funkcji przez dwie kadencje i przez 8 lat. W skrajnych przypadkach wnioskodawcy może zbraknąć zaledwie kilku dni.

Jest też problem krótszych kadencji — gdy dana osoba została wybrana np. w wyborach uzupełniających, bo sołtys zrezygnował lub nie mógł dokończyć swojej kadencji.

Sołtysowe 2023 nie dla sołtysów sprzed 1990 r.

O sołtysowe 2023 nie mogą się ubiegać osoby, które były sołtysami w latach 70. czy 80. XX wieku. I ten zapis też nie podoba się środowisku samorządowców. Według Związku Gmin Wiejskich to dzielenie sołtysów na lepszych i gorszych, a przecież „te osoby były społecznikami, niezwiązanymi z jakąkolwiek polityką”. Związek Gmin Wiejskich w piśmie przygotowywanym do ministra spraw wewnętrznych i administracji proponuje rozszerzenie również o takie osoby.

Czy będą zmiany w sołtysowym?

Do 20 lipca do KRUS wpłynęło dokładnie 21 988 wniosków o sołtysowe 2023. Już teraz wiadomo, że w stosunku do wielu z nich toczyć się będzie dodatkowe postępowanie wyjaśniające. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zapowiada, że będzie starało się o nowelizację przepisów o sołtysowym.

Czytaj również: Umowy kontraktacyjne plantatorów buraków cukrowych do zmiany!

Źródło: prawo.pl, portalsamorzadowy.pl

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 45

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *