Czym powinniśmy nawozić sorgo cukrowe?

Sorgo cukrowe jest gatunkiem polecanym głównie ze względu na wytrzymałość na niedobory wody. Przy jego uprawie trzeba jednak pamiętać, że jest to roślina o dużych potrzebach nawozowych, a tempo pobierania składników pokarmach jest ściśle związane z przyrostem biomasy (rys. 1).

Ważne terminy

W początkowym okresie wegetacji sorgo ma niskie potrzeby pokarmowe. Dopiero gdy rośliny mają wytworzone wszystkie liście i wegetacja sorga osiągnie ok. 1/3 pełnego okresu rozwojowego, rozpoczyna się okres intensywnego pobierania składników pokarmowych (przyrost łodyg).

wykresy - sorgo nawożenie

Rys. 1. Dynamika przyrostu biomasy i tempo pobierania składników odżywczych. 1 – suchej masy, 2 – fosforu, 3 – azotu, 4 – potasu (Vanderlip 1993: How a sorghum plant develops).

Drugim ważnym terminem w odżywianiu sorga jest faza kwitnienia wiech (2/3 pełnego cyklu rozwojowego). Do tej fazy rozwojowej sorgo powinno pobrać odpowiednio 70, 60 i 80% ogólnej ilości azotu, fosforu i potasu.

Sorgo cukrowe

W terminie późniejszym, w dojrzałości fizjologicznej, sorgo osiąga maksimum nagromadzenia suchej masy. Faza ta, podobnie jak u kukurydzy, objawia się występowaniem czarnego przebarwienia (czarnej plamki) po stronie ziarniaka, na której znajduje się zarodek (fot. 1).

sorgo cukrowe

Fot. 1. Fazy dojrzałości ziarna sorga (od lewej): zielona, woskowa, fizjologiczna (Erik Larson 2014).

W dojrzałości mlecznej, mleczno-woskowej ziarna, w naszych warunkach w terminie użytkowania sorga na kiszonkę, struktura nagromadzenia makroskładników (N:P:K) wynosi odpowiednio 40:10:50. Nawożenie potasem i azotem ma więc największe znaczenie w uzyskaniu wysokiego, dobrej jakości plonu.

Odpowiednie dawki

Zakres dawki zależny jest od zasobności gleby, spodziewanego plonu oraz przewidywanego przebiegu pogody. W lata suche oraz na glebach żyznych nawożenia azotem można ograniczyć. W lata o umiarkowanych i wysokich opadach deszczu plon biomasy sorga może być bardzo wysoki, ale trzeba wziąć pod uwagę i potrzeby pokarmowe również są większe.

Nawożenie potasem i azotem ma największe znaczenie w uzyskaniu wysokiego, dobrej jakości plonu sorga.

W warunkach Polski zaleca się następujące dawki nawozów (w czystym składniku): 90-120÷150 kg N na ha, 50-70 kg P2O5, 100-140÷160 kg K2O na 1 ha. Nie podaje się natomiast ograniczeń w stosowaniu niektórych nawozów. Zaleca się podział dawek (azotu) oraz stosowanie nawozów azotowych o tzw. spowolnionym działaniu, w których uwalnianie azotu jest zależne od stopnia rozkładu otoczki granul.

W interdyscyplinarnym projekcie PBS1/A8/11/2013 oceniano wpływ różnych sposobów nawożenia azotem na wysokość i jakość plonu oraz stopień zanieczyszczenia wody glebowej związkami azotu.

***

Więcej na temat sorga możecie przeczytać tutaj:

  1. Sorgo: nowy (czy) perspektywiczny gatunek dla Polski?
  2. Sorgo: ochrona roślin – jakie są największe problemy?
  3. Wykorzystanie sorga w produkcji bioetanolu
  4. Sorgo: wymagania glebowe i wodne
  5. Sorgo: wybór odmiany decyduje o powodzeniu uprawy

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 8

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *