Sprawozdanie z biznesplanu: Restrukturyzacja małych gospodarstw

Sprawozdanie z biznesplanu, podobnie jak sam biznesplan przysparza nieco problemów każdemu z was. Aby ułatwić sobie to zadanie warto zapoznać się m.in. z instrukcją przygotowaną przez ARiMR. Należałoby również zapamiętać kilka wskazówek, które będą istotne przy staraniu się o 60 tys. zł na restrukturyzację małych gospodarstw.

Na temat możliwości pozyskania dotacji w wysokości 60 tys. zł na restrukturyzację małych gospodarstw pisaliśmy między innymi w tym materiale. To szczególnie przydatny walor, ponieważ ma charakter bezzwrotnej premii. Przypomnijmy kto może ubiegać się o jej przyznanie. Pomoc skierowana jest dla małych gospodarstw, których wielkość ekonomiczna jest nie większa niż 13 000 euro.

Nie wiesz jak obliczyć wielkość ekonomiczną swojego gospodarstwa rolnego? Skorzystaj z kalkulatora dostępnego na stronach ARiMR. Jak obliczyć wskaźnik SO – Standard Output, czyli wielkość ekonomiczną gospodarstwa?

Środki w ramach przyznanej premii wypłacane są w dwóch ratach. Pierwsza płatność w wysokości 80%, czyli 48 000 zł jest wypłacana po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu premii. Pozostałe 20%, czyli 12 000 zł rolnik otrzyma po poprawnej realizacji założeń biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty. Elementem koniecznym realizacji poddziałania 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw jest złożenie sprawozdania z realizacji biznesplanu.

Jak poprawnie złożyć sprawozdanie z realizacji biznesplanu w ramach poddziałania 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw?

Sprawozdanie z biznesplanu

Zapewne spora część z was zadaje sobie pytanie: Co dalej po wykonaniu biznesplanu? Kontrola realizacji biznesplanu jest istotnym elementem procesu inwestycyjnego w gospodarstwie rolnym.

Sprawozdanie jest załącznikiem do wniosku o przyznanie drugiej raty pomocy. Składa się go po realizacji  biznesplanu, jednak nie później niż 3 lata od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Albo nie później niż do 31 sierpnia 2023 r. (wyjątek stanowi wydłużenie terminu, który został zaakceptowany przez ARiMR). Sprawozdanie z realizacji biznesplanu należy sporządzić na formularzu udostępnionym przez ARiMR.
Do sprawozdania musicie dołączyć dokumenty potwierdzające realizację założeń, które wynikają z biznesplanu.

Należy również udokumentować przeprowadzenie innych założeń jak na przykład:

 • inwestycje w środki trwałe
 • wydatki na środki obrotowe
 • inwestycje budowlane powiązane z produkcją rolniczą
 • inwestycje poruszające kwestie ochrony środowiska i klimatu
 • udział w szkoleniach
 • korzystanie z usług doradczych
 • prowadzenie działalności mającej na celu przygotowanie produktów rolnych do sprzedaży
 • udział w różnorakich formach współpracy producentów rolnych
 • prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu produktów rolnych
 • udział w systemie jakości produktów rolnych i środków spożywczych
 • przeprowadzenie innowacji w ramach postępu biologicznego

Kompletne sprawozdanie z realizacji biznesplanu powinno składać się z:

 1. wypełnionego formularza ,,Sprawozdanie z realizacji biznesplanu”, który zostanie przez was złożony w formie papierowej w ARiMR 
 2. wypełnionego sprawozdania z uzyskanej wielkości ekonomicznej określonej za pomocą kalkulatora SO, a zapisanej na płycie CD

Z jakich punktów składa się sprawozdanie z realizacji biznesplanu?

Oprócz waszych danych identyfikacyjnych sprawozdanie z biznesplanu składa się z:

 • wskaźników monitorowania – przedstawiają one dane dotyczące gospodarstwa po realizacji biznesplanu. Można wśród nich wyróżnić na przykład:
  • wielkość ekonomiczną gospodarstwa – wyliczoną w odniesieniu do okresu wyjściowego, jak i docelowego;
  • powierzchnię gospodarstwa – na którą składa się powierzchnia ogólna i powierzchnia użytków rolnych w stosunku do okresu wyjściowego i docelowego;
  • rachunkowość w formie uproszczonej – rozpoczęta najpóźniej w pierwszym dniu realizacji biznesplanu
  • działania zrealizowane w ramach biznesplanu –  wymagane jest ich udokumentowanie, za wyjątkiem wprowadzenia do uprawy roślin wysokobiałkowych, a także zmiany kierunku produkcji w gospodarstwie;
 • wskaźników rzeczowych określających zakres zrealizowanych działań i inwestycji – w tym miejscu podajecie liczbę zrealizowanych zakresów inwestycji. Przy wypełnianiu należy pamiętać, że w ramach 1 operacji może być wykonanych 1-2 lub więcej zakresów inwestycji. Ponadto, niezwykle ważne jest aby do tabeli ,,Sprawozdania” wpisać dokumenty potwierdzające dokonanie inwestycji w środki trwałe.
Sprawozdanie z biznesplanu - jak je prawidłowo sporządzić?

Produkcja roślin wysokobiałkowych to jedno z działań, które możesz zrealizować w ramach restrukturyzacji

fot. pixabay.com

Jak poprawnie wypełnić sprawozdanie z biznesplanu dowiesz się bezpośrednio z instrukcji, którą udostępnia ARiMR. Instrukcja wypełnienia sprawozdania z realizacji biznes planu do poddziałania 6.3  „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”, operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” dostępna jest pod tym linkiem.

Na koniec ,,Sprawozdanie z wielkości ekonomicznej”

Końcowym etapem jest sprawozdanie, które uzyskacie wypełniając skoroszyt zgodnie z instrukcją. Dużym ułatwieniem w tym arkuszu jest możliwość importu działek z biznesplanu. Jest to możliwe pod warunkiem braku wpisów w arkuszu ,,Działki”. Warto również przypomnieć, że powierzchnia deklarowanych przez was działek musi być zgodna z ewidencją gruntów i budynków.

Odnosząc się do upraw warto zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

 • przy deklarowaniu uprawy warzyw konieczne jest określenie czy są one uprawiane na otwartym polu, czy pod osłonami;
 • deklarując uprawę roślin wysokobiałkowych należy opisać dokładny skład mieszanki (wraz z rośliną dominującą jeśli stanowi ona więcej niż 50 % mieszanki);
 • jeśli na danej działce posiadacie ugór, to musicie skonkretyzować wybierając pozycję: ugór czarny, lub zielony;
 • w przypadku deklarowania łąk i pastwisk nie wykorzystywanych na paszę i na towar należy wybrać pozycję: łąki i pastwiska trwale wyłączone z produkcji, do których przysługują dopłaty;

Kończąc cykl tekstów o tym jak zdobyć 60 tys. zł na restrukturyzację małych gospodarstw chcemy w ostatnim materiale odnieść się do najczęściej pojawiających się błędów, odpowiadając jednocześnie na nurtujące was pytania dotyczące tego poddziałania.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 97

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *