Środki unijne dla gmin: do 2 mln zł na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

Nawet 2 mln zł z PROW 2014-2020 mogą otrzymać gminy wiejskie i wiejsko-miejskie, spółki gminne Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), a także związki międzygminne na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na wsi. Z końcem lutego br. zakończył się nabór wniosków. O tym, na co środki unijne dla gmin i spółek można wykorzystać i kiedy będzie kolejny nabór, z Dorotą Łosewską, naczelnikiem Wydziału Działań Samorządowych Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w imieniu agrofaktu rozmawia Ewa Ploplis.

Ewa Ploplis: Z końcem lutego br. zakończył się nabór wniosków na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w gminach. Trwają prace nad oceną złożonych wniosków. Czy duże jest zainteresowanie programem pomocowym, z którego można otrzymać środki unijne dla gmin i spółek?

Dorota Łosewska, naczelnik Wydziału Działań Samorządowych Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaTak. Tego typu programy zawsze cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Jesteśmy już właściwie po składaniu wniosków. Trwają prace nad ich oceną. Każde z województw indywidualnie określało termin naborów. Ten nabór został zakończony.

środki z PROW na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

Środki mogą być przeznaczone na budowę, przebudowę lub wyposażenie: obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę i instalacji do osadów ściekowych.

Proszę przypomnieć, na co mogą być przeznaczone środki z PROW 2014-2020 w ramach operacji 7.2.2. Gospodarka wodno-ściekowa.

Środki mogą być przeznaczone na budowę, przebudowę lub wyposażenie: obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę i instalacji do osadów ściekowych. Mogą też być przeznaczone na zakup: nowych urządzeń, materiałów, usług służących do wspomnianych wcześniej  realizacji i na tzw. wydatki ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, a także na podatek od towarów i usług VAT.

Jeśli w województwie zostaną środki, to zostanie ogłoszony kolejny nabór. Kiedy można się go spodziewać?

Myślę, że za 1,5, a może za 2 lata może spodziewać się kolejnego naboru.

Dorota Łosewska, ARiMR

Na to pytanie Pani nie odpowiem, bo to nie jest moja decyzja. Ta decyzja jest w gestii samorządów województwa, jeśli uzbiera się w nim na tyle środków, żeby można było przeprowadzić kolejny nabór. To będzie wiadomo, kiedy będą podpisane wszystkie umowy i będą rozliczone wszystkie wnioski o płatność. Wtedy będzie widać, jakie kwoty zostały realnie zwolnione.

Kiedy maksymalnie można się spodziewać takiego naboru?

Możliwość przeprowadzenia takich naborów jest do 2020 r. Nie wiem, jak długo będą trwały te operacje, które w tej chwili są zaplanowane, bo rozliczenie wniosku na płatność może nastąpić w przeciągu 24 miesięcy. Myślę, że za 1,5, a może za 2 lata może spodziewać się kolejnego naboru.

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie, tj. kto może się ubiegać o pomoc?

O pomoc może ubiegać się: gmina, spółka, w której udziały mają wyłącznie Jednostki Samorządu Terytorialnego, a także związki międzygminne.

Jakiej wysokości mogą być środki unijne dla gminy lub spółki?

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć kwoty 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji PROW, czyli w latach 2014-2020. Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta. W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowanego kosztu nie może przekroczyć 1 mln euro.

środki unijne dla gmin

Wysokość limitu środków na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa to prawie 223,29 mln euro w podziale na województwa.

Ile środków jest przeznaczonych ogółem na ten cel?

Wysokość limitu środków na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa to prawie 223,29 mln euro w podziale na województwa.

Proszę rozwinąć myśl, co oznacza „w podziale na województwa”? Czy limity zmieniły się od 2015 r.?

Kwestię limitów normuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 października 2015 r. poz. 1755 z późniejszymi zmianami. Środki podzielone są na 16 województw. Każde z województw dysponuje swoim limitem. Limity są różne w zależności od województw. Jeśli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, to limity nie zmieniły się, np. w woj. mazowieckim limit jest na poziomie 16 mln 801 tys. 692 euro, a w woj. warmińsko-mazurskim to trochę ponad 7 mln 967 tys. euro.

Proszę przypomnieć, jaki jest cel jest tej pomocy?

Celem jest rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowa wsi w tym poprawa warunków życia i promowanie działalności gospodarczej. Poziom skanalizowania obszarów wiejskich w Polsce jest nadal bardzo niski. Niedostateczne wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę wodno-ściekową hamuje rozwój przedsiębiorczości oraz wpływa negatywnie na poziom życia mieszkańców. Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej wpłynie na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawę warunków życia. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz poprzez redukcję ścieków wpisuje się w cele przekrojowe UE w zakresie środowiska i klimatu.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *