Stosowanie ŚOR łącznie: co wolno, a czego nie? Cz. I

Czy można łączyć ze sobą różne środki ochrony roślin albo łączyć opryski przeciw agrofagom z nawozami? Co na to prawo?

Jeszcze przed kilkoma laty w ochronie roślin w Polsce obowiązywała zasada „co nie jest dozwolone, jest zakazane”. Innymi słowy środki można było stosować tylko tak, jak wskazywała etykieta – instrukcja stosowania. Zatem jeżeli na etykiecie nie było wyraźnego zapisu, że dany środek można stosować łącznie z innymi (wymienionymi z nazwy) preparatami, to uznawano, że można go stosować tylko samodzielnie. Obecnie podejście zmieniono i przyjmuje się, że środki ochrony roślin można stosować łącznie, chyba że etykieta tego zakazuje. Dotyczy to nie tylko łącznego stosowania różnych środków ochrony roślin, ale także ich stosowania wraz z innymi agrochemikaliami, np. z nawozami.

stosowanie śorów łącznie

Źródło: AgroFoto.pl, AgroRolnik227

Problem tkwi w tym, że na etykietach środków znajdujących się na rynku polskim rzadko można spotkać ostrzeżenia przed łącznym stosowaniem, nawet jeżeli byłoby to bardzo potrzebne i powszechnie wiadomo, że niekorzystne efekty takiego stosowania występują. Wynika to z faktu, iż do niedawna łączne stosowanie środków ochrony roślin, jeśli nie zalecała tego etykieta, stanowiło naruszenie przepisów. Etykiety aktualizowane są na ogół co 10 lat, zatem zanim ostrzeżenia się pojawią wszędzie tam, gdzie to potrzebne, minie jeszcze trochę czasu.

Zatem na pytanie: „Czy środki ochrony roślin można stosować łącznie?” odpowiadamy: „Tak, jeżeli nie zabrania tego etykieta, ale przy zachowaniu ostrożności”.

Jakie są zalety łącznego stosowania środków ochrony roślin?

Zalet jest sporo i to bardzo praktycznych. Należą do nich przede wszystkim obniżenie kosztów zabiegu i oszczędność czasu. Mniej wjazdów na plantację to także mniejsze ugniatanie gleby i mniej mechanicznych uszkodzeń roślin.

Jakie są zagrożenia związane ze stosowaniem środków łącznie?

stosowanie śorów łącznie

Źródło: AgroFoto.pl, prorok

Niektórych lekarstw nie wolno przyjmować razem z innymi. Środki ochrony roślin (podobnie jak lekarstwa) mogą wywierać wpływ na siebie nawzajem. W odróżnieniu od lekarstw (które na ogół spotykają się w naszym organizmie) przy łącznym stosowaniu preparaty ulegają zwykle wymieszaniu w zbiorniku z cieczą roboczą, co oznacza, że czas ich kontaktu jest stosunkowo długi.

Wskutek oddziaływania między środkami ochrony roślin mogą nastąpić zmiany, np. pogorszenie skuteczności działania, wzrost fitotoksyczności dla rośliny uprawnej, czy też wzrost toksyczności dla pszczół. Zmiany te są czasami trudne do przewidzenia. Należy też wziąć pod uwagę, że wskutek oddziaływania pomiędzy składnikami mieszaniny może pojawiać się pienienie albo osad, a wytrącający się osad może spowodować zapchanie lub nawet uszkodzenie opryskiwacza.

Skąd można się dowiedzieć, jakie mieszaniny środków można stosować?

Wobec braku informacji ostrzegawczych na etykietach dobrym źródłem informacji jest przedstawiciel producenta środka ochrony roślin. Firmy agrochemiczne prowadzą najróżniejsze badania swoich środków i ich przedstawiciele zazwyczaj doskonale orientują się, które środki można stosować łącznie, a które nie. Warto jednak pamiętać, że przedstawiciel firmy będzie kompetentnym źródłem informacji głównie wtedy, jeżeli zwrócimy się do niego w sprawie łącznego stosowania środków jego firmy, ewentualnie łączenia z dobrze znanymi nawozami.

Mniej wjazdów na plantację to mniejsze ugniatanie gleby i mniej mechanicznych uszkodzeń roślin.

Uzyskanie niezależnej i pewnej informacji o wadach i zaletach łącznego stosowania środków dwóch różnych producentów może być znacznie trudniejsze.

Czy można reklamować brak skuteczności łącznie stosowanych środków?

Producent odpowiada za skuteczność środka stosowanego zgodnie z etykietą. Odpowiedzialność za stosowanie inne niż zaleca etykieta ponosi rolnik lub doradca, który taki zabieg zalecił. Innymi słowy, odchodząc od ścisłego przestrzegania zaleceń etykiety i mieszając jeden preparat z innym, rolnik pozbawia się gwarancji producenta, że środek zadziała i że nie będzie fitotoksyczny.

Warto jednak pamiętać, że zalecenia przedstawicieli handlowych producenta, zwłaszcza przedstawione publicznie, na szkoleniach dla rolników są traktowane jako zalecenia producenta. Brak skuteczności lub fitotoksyczność w przypadku przestrzegania zaleceń przedstawiciela handlowego producenta (nawet jeśli nie uwzględnia ich etykieta) może zatem stanowić podstawę do reklamacji. Zalecamy jednak na takich szkoleniach zaopatrzyć się w materiały szkoleniowe lub kopię prezentacji, aby nie popełnić błędu w stosowaniu środka w wyniku niewłaściwego zrozumienia wypowiedzi prelegenta.

***

Więcej na temat łączenia środków ochrony roślin znajdziecie w drugiej części artykułu.

Nawożenie fosforem i azotem: o tym warto pamiętać

Nawożenie fosforem zapewnia prawidłowy rozwój systemu korzeniowego. Azot wpływa na zawartość białka. O czym należy pamiętać dostarczając te składniki?

15 lutego 2017

Podstawowe metody szczepienia gruszy

Szczepienie gruszy jest podstawowym zabiegiem który ma na celu zwiększenie odporności drzewa na mrozy i choroby. Jak poprawnie dokonać szczepienia gruszy?

21 lutego 2017

Chwasty w zbożach: jaki herbicyd zastosować wiosną?

Choć do wiosny i pojawienia się chwastów na polach jeszcze trochę czasu, warto już teraz zastanowić się, czym zwalczać agrofagi!

13 lutego 2017