Struktura gleby – jak ją poprawić?

Struktura gleby jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o żyzności. Gleba strukturalna to taka, w której drobne części mechaniczne gleby są ze sobą połączone (zlepione) i tworzą skupienia zwane agregatami. Ich wielkość jest różna, ale najkorzystniejsza z punktu widzenia rolniczego jest frakcja o średnicy 2–4 mm.

Rola charakteryzująca się korzystną strukturą sprzyja bowiem gromadzeniu wody opadowej, zapobiega wymywaniu składników pokarmowych do wód gruntowych, a także umożliwia właściwe napowietrzenie gleby.

Struktura gleby

struktura gleby

Agregaty glebowe różnej wielkości.

Gleba strukturalna ułatwia kiełkowanie i wschody roślin, umożliwia właściwą penetrację korzeni roślin,  przyczynia się do lepszego przesiąkania wody opadowej, dzięki czemu nie powstają zastoiska wodne po gwałtownych lub długotrwałych opadach. Obecność agregatów glebowych zmniejsza opór gleby w trakcie wykonywania zabiegów uprawy roli. To ogranicza zużycie części roboczych maszyn i narzędzi rolniczych oraz generuje oszczędności paliwa. Rola strukturalna stwarza ponadto odpowiednie warunki do rozwoju życia biologicznego gleby, warunkującego prawidłowy wzrost i rozwój roślin, przyczynia się również do wzrostu odporności gleby na erozję wodną i wietrzną.

Nawożenie obornikiem

Podstawowym czynnikiem sprzyjającym powstaniu struktury i polepszeniu jej trwałości jest nawożenie obornikiem. Jeśli nie dysponujemy tym nawozem to funkcję tę z powodzeniem mogą pełnić międzyplony oraz plony uboczne, w tym słoma i liście buraka cukrowego. Korzystnie na strukturę roli oddziałuje również wapnowanie gleby, a także zastosowanie sztucznych środków strukturotwórczych (niestety dość drogich i rzadko używanych).

struktura gleby

Gleba strukturalna sprzyja dobrym wschodom pszenicy.

Co jeszcze wpływa pozytywnie na glebę?

Duże znaczenie ma także stosowanie prawidłowego płodozmianu. Im bardziej jest on zróżnicowany i im więcej resztek roślinnych pozostaje na polu, tym na ogół struktura jest lepsza.

Do agronomicznych czynników pozytywnie wpływających na powstawanie oraz utrzymanie się struktury agregatowej należy m.in. ograniczanie intensywności uprawy roli. Cel ten można osiągnąć poprzez spłycenie orek, zastąpienie pługa innymi narzędziami (kultywator, brona talerzowa, agregat uprawowy) lub zmniejszenie liczby zabiegów uprawowych.

stuktura gleby w trakcie suszy

Orka w czasie suszy niszczy strukturę gleby.

Zabiegi uprawowe powinny być ponadto wykonane przy odpowiedniej wilgotności. Jeśli gleba jest zbyt sucha dochodzi do nadmiernego jej rozpylania, natomiast gdy za wilgotna – do zamazywania. Do pogorszenia parametrów struktury dochodzi również, jeśli używamy ciężkiego sprzętu rolniczego. Jego niekorzystne oddziaływanie możemy ograniczyć poprzez stosowanie kół bliźniaczych, obniżanie ciśnienia w kołach, użycie techniki „psiego chodu” lub zastosowanie napędu gąsienicowego.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *