Stypendia pomostowe! Sprawdź czy możesz skorzystać

Stypendia pomostowe otwierają lub ułatwiają drogę na studia mieszkańcom wsi i małych miejscowości – do 20 tys. mieszkańców. To już po raz XVIII maturzyści będą mogli skorzystać z pomocy stypendialnej i otrzymać wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie.

Program Stypendiów Pomostowych

Projekt ten jest systemem stypendialnym, który proponuje studentom wsparcie nie tylko na pierwszym roku studiów. Najlepsi studenci mogą otrzymać pomoc finansową również na następne lata nauki. Przedsięwzięcie zainicjowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności ma na celu umożliwienie uzdolnionej lecz niezamożnej młodzieży zdobycie wyższego wykształcenia. Stypendium na pierwszy rok studiów wynosi 5000 zł. Student otrzymuje co miesiąc, przez 10 miesięcy 500 zł. Na kolejnych latach studiów wysokość stypendium jest zróżnicowana.

Kto może skorzystać z pomocy?

Stypendia pomostowe przeznaczone są dla mieszkańców małych miejscowości. Oprócz tego są jeszcze inne kryteria przyznawania pomocy. Po pierwsze muszą to być maturzyści, którzy w bieżącym roku szkolnym uzyskają odpowiednią ilość punktów, zgodną z wymaganiami programu- min. 90. Poza tym wnioskujący o stypendium zostanie przyjęty w roku akademickim 2019/2020 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. Przyszły stypendysta powinien pochodzić z rodziny o niskich dochodach – dochód na osobę nie może przekraczać 1688 zł brutto. Ale to nie koniec wymogów. Kandydaci muszą spełnić jeszcze jeden z poniższych warunków:

 • pochodzić z rodzin pracowników byłych PGR;
 • być uczestnikami finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej;
 • być członkami rodzin wielodzietnych lub pochodzą z rodzin zastępczych lub państwowych domów dziecka;
 • mieć rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w programie.
stypendia pomostowe

Inicjator programów stypendiów pomostowych

fot. P-AFW

Stypendia pomostowe to program pozarządowy

W ten jeden z największych stypendialnych programów pozarządowych oprócz wspomnianej wcześniej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zaangażowało się wielu Partnerów. Wymienić należy tu Narodowy Bank Polski, Fundację Wspomagania Wsi, Fundację BGŻ BNP Paribas oraz koalicję lokalnych organizacji pozarządowych. Trzeba wspomnieć, że Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka i Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Do tej pory, tj. po siedemnastu edycjach Programu przyznano 16 107 stypendiów na I rok studiów. – W zeszłym roku stypendia pomostowe udzielono ponad 600 studentom I roku studiów na ponad 1000 udzielonych w ogóle – mówi Anna Nowak, specjalista ds. Public Relations z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. – Ilość przyznawanych stypendiów zależy od środków, jakimi dysponuje Fundacja. Decydującą rolę w przyznaniu pomocy finansowej odgrywa kryterium dochodowe oraz spełnienie warunków regulaminu przypisanego do poszczególnych segmentów, w ramach których przyznawane są stypendia pomostowe.

steypendia pomostow

Partner stypendiów pomostowych

fot. NBP

Nie przegap terminów!

W programie stypendiów Pomostowych obowiązują ściśle określone terminy. Pierwszy z nich to termin ogłoszenia Programu, czyli 21 marca 2019 r. Dlaczego tak wcześnie? To jest czas niezbędny do przygotowania obowiązujących dokumentów. W tym okresie można też poczynić przygotowania do osiągnięcia wymaganego poziomu na egzaminie maturalnym. Oprócz tego wyznaczono też granice czasowe do kolejnych etapów związanych z Programem. Wśród nich należy wymienić:

 • 1 lipca 2019 r.– uruchomienie aplikacji on-line;
 • 14 sierpnia 2019 r. godz. 16.00– zamknięcie aplikacji on-line;
 • 23 sierpnia 2019 r.– ostateczny termin przesyłania wydrukowanych z systemu wniosków wraz z załącznikami;
 • od 24 sierpnia do końca września– weryfikacja wniosków;
 • do 10 października 2019 r.– ogłoszenie listy stypendystów

W terminarzu znajduje się więcej szczegółowych informacji, które zamieszczone są na stronach https://www.stypendia-pomostowe.pl.

stypendia pomostowe

Partner stypendiów pomostowych

fot. BNP Paribas

Dokumenty to podstawa!

Maturzyści/studenci ubiegający się o stypendia pomostowe powinni zgromadzić wymagane zaświadczenia, aby wypełnić niezbędne formularze i skorzystać z Programu. Podstawowymi dokumentami dla wszystkich chcących otrzymać stypendium są:

 • potwierdzenie co najmniej 2-letniego zameldowania w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości;
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, ewentualne dopłaty bezpośrednie dla rolników, odcinki rent/emerytur).

Zaświadczenia dodatkowe

Przy kompletowaniu dokumentów trzeba pamiętać, że wymagane są jeszcze inne zaświadczenia w zależności od dodatkowych warunków kwalifikacji. I tak maturzyści pochodzący z rodziny byłego pracownika PGR muszą przedłożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego w PGR przez co najmniej 2 lata. Maturzyści uczestniczący w III etapie olimpiad przedmiotowych kopię dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w III etapie ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w szkole ponadgimnazjalnej. Maturzyści pochodzący z rodzin wielodzietnych – odpisy lub kopie aktów urodzenia rodzeństwa, a z rodzin zastępczych, bądź placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka) – zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W ostatnim czasie zmieniła się grupa docelowa studentów, którym przyznawane były stypendia pomostowe – mówi Anna Nowak, specjalista ds. Public Relations z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. – Na początku programu najliczniejszą grupę stanowiły dzieci pracowników PGR. Obecnie dominują maturzyści pochodzący z rodzin wielodzietnych lub posiadających rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

stypendia pomostowe

Zarządca programu

fot. FEP

Stypendia dla starszych studentów

Są też dobre wieści dla studentów II, III i IV roku studiów. Oni również po spełnieniu kryteriów mogą otrzymywać stypendia, stypendia doktoranckie, stypendia językowe, stypendia umożliwiające odbycie części studiów za granicą.
W kolejnych latach studiów przyznawane są stypendia naukowe – informuje Anna Nowak, specjalista ds. Public Relations z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. – Przyznanie stypendium naukowego związane jest z wynikami osiąganymi przez studenta. Wysokość stypendium naukowego wynosi również 500 zł miesięcznie.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *