Stypendium PROCAM w Gdańskim Liceum! Kto może się starać?

Program „PROCAM EDUKACJA” to program, który ma na celu wyłonienie osoby, która uzyska stypendium naukowe w Gdańskim Liceum Autonomicznym. Sprawdź dla kogo jest przeznaczone stypendium PROCAM! 

Fundator stypendium zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do programu „PROCAM Edukacja”.  Celem programu jest wyłonienie osoby, która uzyska stypendium naukowe w Gdańskim Liceum Autonomicznym. Stypendium obejmuje czesne oraz możliwość zakwaterowania na czteroletni okres nauki w szkole średniej. Gdańskie Liceum rokrocznie uzyskuje tytuł złotej szkoły w rankingu najlepszych polskich liceów publikowanym przez fundację Perspektywy.

Jaką pomoc obejmuje stypendium?

Program Stypendialny jest wynikiem aktywności sportowo-charytatywnej pracowników PROCAM.  Podczas spotkania w 2019 roku z okazji 15-lecia firmy uczestniczyli oni w rywalizacjach sportowych. Celem rywalizacji było zebranie jak największej liczby punktów finalnie zamienionych na złotówki z przeznaczeniem na stypendium na wsparcie dzieci z terenów wiejskich. Firma PROCAM przeznaczyła na ten cel niebagatelną kwotę 64 750  złotych.

– Pomysł na tego typu akcję wziął się z faktu, iż PROCAM od 15 lat wdraża najlepsze rozwiązania dla polskiego rolnictwa. Wszystko dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników, którzy każdego dnia dobierają optymalne rozwiązania do warunków panujących na polach Naszych Klientów. Dodatkowo świadomość, że to ludzie, a nie procesy, są kluczem do sukcesu, skłania nas do angażowania się w działania mające na celu aktywizację dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. – poinformował Michał Ciszak – Prezes Zarządu PROCAM. Postanowiliśmy ufundować stypendium naukowe w Gdańskim Liceum Autonomicznym. Stypendium obejmuje czesne oraz możliwość zakwaterowania na czteroletni okres nauki w jednej z najlepszych szkół średnich w Polsce. Wierzymy, że każde dziecko ma prawo do równego startu. Liczymy, że tym programem przyczynimy się do wyrównania szans edukacyjnych. – dodał przedstawiciel PROCAM.

Kto może ubiegać się o stypendium PROCAM?

O udział w Programie może ubiegać się osoba, która ma stały adres zameldowania w miejscowości, której liczba ludności nie przekracza 30 000 osób (według danych publikowanych na stronach administracji państwowej) oraz ukończy w 2020 roku 8 klasę szkoły podstawowej (w miejscowości,  której liczba ludności nie przekracza 30 000 osób) poprzez zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym, a także spełnia pozostałe warunki wskazane w regulaminie programu stypendialnego. Ponad to osoba ubiegająca się o udział w Programie musi uzyskać bardzo dobre wyniki w nauce. Średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych, obliczana na podstawie świadectwa ukończenia klasy VII na poziomie nie niższym niż 4,75.

W ocenie kandydatów komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę ich osiągnięcia w wybranych konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych oraz wykazywaną aktywność społeczną, w szczególności związaną z wolontariatem. Ponad to z uwagi na charakter Programu i w konsekwencji z uwagi na wiek Kandydatów, do każdego wymienionego w regulaminie obowiązku złożenia oświadczenia woli, w tym złożenia podpisu przez Kandydata lub Uczestnika, stosuje się wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązek uzyskania zgody osób sprawujących władzę rodzicielską lub opiekę nad Kandydatem / Uczestnikiem.

stypendium Procam

Stypendium Procam dla lepszej przyszłości dzieci i młodzieży

fot. PROCAM

4 kroki w stronę lepszej przyszłości

Jeżeli mieszkasz w małej miejscowości (do 30 tys. mieszkańców) i nauka to Twoja pasja:

  1. Wypełnij formularz rejestracyjny do 27.03.2020 – dostęp przez www.procam.pl/edukacja;
  2. Czekaj na termin rozmowy;
  3. Na spotkaniu opowiedz nam dlaczego to właśnie do Ciebie powinno trafić stypendium;
  4. Ucz się w najlepszym liceum w Trójmieście od września 2020 do czerwca 2024.

Gdańskie Liceum Autonomiczne zostało założone w 1989 r. przez Gdańską Fundację Oświatową. Rokrocznie uzyskuje tytuł złotej szkoły w rankingu najlepszych polskich liceów publikowanym przez fundację Perspektywy. W 2019 roku uplasowało się na pierwszym miejscu w Gdańsku. Absolwenci GLA osiągają znakomite wyniki z egzaminów maturalnych i podejmują studia na wymarzonych kierunkach. Szkoła współpracuje z trójmiejskimi uczelniami wyższymi oraz przygotowuje uczniów do brytyjskich i amerykańskich egzaminów językowych. Uczniowie oraz rodzice niezwykle cenią sobie atmosferę i klimat tej szkoły.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *