Susza na polach 2022 – na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy? Sprawdź!

Pomimo ulewnych deszczy, które wystąpiły pod koniec lipca 2022 susza nadal widoczna jest na polach. Na chwilę obecną susza rolnicza obejmuje cały kraj stanowiąc największe zagrożenie dla kukurydzy na ziarno, jak i na kiszonkę. Najbardziej dotknięte suszą są regiony w zachodniej Polsce. Czy rolnicy, którzy ponieśli straty suszowe mogą skorzystać z pomocy i odstępstwa od siewu międzyplonów ścierniskowych? Sprawdźmy!

Susza na polach 2022 nie odpuszcza zwłaszcza w zachodnich rejonach kraju. Według najnowszego raportu IUNG-PIB największe deficyty wody odnotowano na terenie Wału Trzebnickiego i Lubuskiego Przełomu Odry. Zasięg suszy obejmuje wciąż 14 województw, a w szczególności uprawy takie jak: kukurydza na ziarno, czy na zielonkę. Niektórzy rolnicy liczą już straty suszowe i zastanawiają się czy w 2022 r. będą mogli ubiegać się o pomoc dla poszkodowanych przez suszę?

Susza na polach 2022 – czy będzie szacowanie szkód i pomoc suszowa?

Straty suszowe występują na polach w zachodniej Polsce, rolnicy zgłaszają je przez aplikację suszową, która ponownie została uruchomiona.

Pomimo faktu wystąpienia suszy MRiRW nie planuje powołania komisji suszowych, o czym poinformował resort rolnictwa w odpowiedzi na pismo Lubelskiej Izby Rolniczej:

Uprzejmie informuję, że nie przewiduje się powrotu do szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy przez komisje powoływane przez wojewodę.

Susza widoczna jest na polach uprawnych 2022, dlatego producenci którzy zostali przez nią poszkodowani mogą ubiegać się o pomoc w postaci:

  • kredytu preferencyjnego zarówno obrotowego na wznowienie produkcji, jak i na odtworzenie środków trwałych,
  • udzielenia przez Prezesa KRUS odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na raty lub ich całkowite umorzenie,
  • odroczenia lub rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżaw ZWRSP oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy,
  • udzielenia ulgi w podatku rolnym na wniosek producenta rolnego.

Oprócz tego, udzielana jest pomoc w spłacie zobowiązań wobec KRUS, KOWR lub gminy w formule pomocy de minimis w rolnictwie.

Mapa suszy 2022 a odstąpienie od wysiewu międzyplonów ścierniskowych

Susza występuje na polach 2022, dlatego dla części rolników wysiew międzyplonów ścierniskowych w określonym terminie może być niemożliwy. To znaczy wysiew w terminie od 1 lipca do 20 sierpnia 2022 r.

MRiRW w odpowiedzi na pismo DIR w sprawie odstąpienia od obowiązku wysiewu międzyplonów ścierniskowych przypomina, że:

Jeżeli rolnik nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności, lub innych obowiązków wynikających z zazielenienia, w tym wykonania siewu poplonów ścierniskowych w terminie do 20 sierpnia ze względu na działanie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności (np. suszy, która wystąpiła w jego regionie), powinien powiadomić kierownika biura powiatowego ARiMR o zaistnieniu takich okoliczności i złożyć dowody potwierdzające ich wystąpienie.

Oświadczenie o którym wspomniało należy złożyć w ciągu 15 dni roboczych, licząc od dnia w którym rolnik jest w stanie dokonać powyższej czynności. W przypadku potwierdzenia wystąpienia siły wyższej nie nakłada się kar administracyjnych na rolnika.

Czytaj również:
Dodatek energetyczny i węglowy 2022 – będą rekompensaty także dla rolników?
Dopłaty za suszę 2022 – kto nie dostanie pomocy suszowej?

Źródło: IUNG-PIB; DIR; LIR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 16

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *