Świadczenie uzupełniające – KRUS rozpatrzy Twój wniosek

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji już od 1 października mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ustawa z dnia 31 lipca br. określa warunki nabywania prawa oraz tryb przyznawania i wypłacania świadczenia. Sprawdź, czy należy ci się dodatkowe wsparcie!

Komu należy się świadczenie uzupełniające?

Ustawodawca wyraźnie zdefiniował uprawnionych do świadczenia. Przede wszystkim jeśli ukończyłeś 18 lat, mieszkasz w Polsce i masz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, przeszedłeś wstępną kwalifikację. Jak informuje KRUS, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie daje Ci podstaw do przyznania prawa do świadczenia uzupełniającego.

Gdy nie masz orzeczenia, to…

możesz wystąpić do KRUS o skierowanie na badanie przez lekarza rzeczoznawcę Kasy przedkładając aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia. Takie zaświadczenie na druku KRUS N-14 wyda Ci lekarz, u którego się leczysz. Kasa informuje, że o skierowanie na badania mogą zwracać się emeryci/renciści, którzy nie mają:

  • orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • albo orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • albo orzeczenia o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Wysokość świadczenia uzupełniającego

Kasa informuje, że świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Najważniejsze jest to, że łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie. Dotyczy to również zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w ustawie.

Wyłączenia, o których mowa w ustawie, to:

  • renta rodzinnej przyznana dzieciom bez względu na ich wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie do ukończenia 16 lat albo do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia;
  • zasiłek pielęgnacyjny oraz inne dodatki i świadczenia wypłacane wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów nie przekraczające kwoty 1600 zł miesięcznie.

Do łącznego dochodu nie wlicza się kwoty dodatku pielęgnacyjnego. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 65

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *