Szacowanie szkód w gospodarstwie. Czy straty można sumować?

Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym nie jest proste, a sytuacja komplikuje się, gdy szkody w uprawie spowodowało kilka czynników. Pytanie w tej sprawie skierowała do MRiRW Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Szacowanie szkód w gospodarstwie w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jest podstawą do uzyskania pomocy. Jednakże, by ją otrzymać, należy wpierw złożyć wniosek o uruchomienie Gminnej Komisji w celu wyceny powstałych szkód. Składa się go we właściwym ze względu na miejsce wystąpienia tych strat urzędzie miasta lub gminy.

Czy szacowanie szkód w gospodarstwie może być sumowane?

Czy jest możliwe sumowanie strat powstałych na tym samym polu i w tej samej uprawie, ale wynikających z różnych przyczyn? Takie pytanie zadała Krajowa Rada Izb Rolniczych na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Pytanie dotyczyło przypadku, w którym wiosną doszło do strat spowodowanych przez przymrozki w wysokości 40%. Następnie wystąpiła susza rolnicza, na skutek której także oszacowano straty na poziomie 40%. Jak komisje zajmujące się szacowaniem strat rolniczych mają traktować takie przypadki?

Stanowisko resortu rolnictwa

W imieniu resortu rolnictwa odpowiedzi udzielił Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik. Poinformował on, że podstawę prawną do szacowania suszy stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To na ich podstawie następuje szacowanie skutków suszy za pomocą aplikacji publicznej oraz powoływanie komisji ds. oszacowania szkód.

Komisje szacują szkody powstałe na skutek suszy, ale także powołuje się je w celu oszacowania szkód w produkcji rolnej powstałych w wyniku:

  • gradu,
  • deszczu nawalnego,
  • ujemnych skutków przezimowania,
  • przymrozków wiosennych,
  • powodzi,
  • huraganu,
  • pioruna,
  • obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Wyżej wymienione zjawiska definiuje się w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Jednocześnie wiceminister Bartosik podkreślił, że powyższe przepisy nie przewidują możliwości łączenia protokołów oszacowania szkód powstałych w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny z protokołem czy kalkulacją oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Źródło: MIR

Czytaj też: Wsparcie na rozwój małych gospodarstw. Znamy termin naboru

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *