Szkoły rolnicze w województwie mazowieckim

Szkoły rolnicze w województwie mazowieckim, podobnie jak w całym kraju, są prowadzone i nadzorowane na dwa sposoby. Jedną grupę stanowią placówki nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, drugą – szkoły prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nikt tak dobrze nie zachęci do wyboru zawodu jak dyrektor

Wybór szkoły jest jedną z ważniejszych decyzji podejmowanych przez młodego człowieka. Warto więc zastanowić się chwilę, zanim złożymy dokumenty do konkretnej szkoły. Powszechnie wiadomo, że „każda pliszka swój ogonek chwali” ale oferta Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie jest naprawdę interesująca.

Dzień Patrona w ZSCKR w Golądkowie (fot. ZSCKR Golądków)

Dzień Patrona w ZSCKR w Golądkowie (fot. ZSCKR Golądków)

fot. ZSCKR Golądków

Ewa Leszczyńska, dyrektor placówki potrafi pomóc w podjęciu decyzji. – Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy proponujemy młodzieży atrakcyjne kierunki i możliwość kształcenia pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Grupy na zajęciach praktycznych liczą najwyżej 12 uczniów; zajęcia odbywają się w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych pracowniach. W szkole odbywają się ciekawe zajęcia pozalekcyjne, np. koło jeździeckie. Funkcjonuje też Zespół Pieśni i Tańca Golądkowo, który jest wizytówką szkoły. Każdy znajdzie w naszej szkole płaszczyznę do działania, na której będzie mógł nabywać umiejętności, rozwijać swoje talenty.

Czy z tej oferty można wybrać coś dla siebie?

A to zależy jakie masz gimnazjalisto zainteresowania. Decyzja nie jest łatwa, ale jest w czym wybierać.
Technikum:

Uczniowie kształcący się w zawodzie - technik agrobiznesu ( fot. ZSCKR Golądków)

Uczniowie kształcący się w zawodzie – technik agrobiznesu1 ( fot. ZSCKR Golądków)

fot. ZSCKR Golądków

 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • Technik hodowca koni,
 • Technik weterynarii,
 • Technik architektury krajobrazu,
 • Technik agrobiznesu.

Szkoła Branżowa I stopnia:

 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Dla tych, co nie mają czasu, też jest propozycja

ZSCKR prowadzi również Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z zakresu kwalifikacji R3, wyodrębnionej w zawodach: rolniktechnik rolniktechnik agrobiznesu, realizowany w systemie weekendowym (piątek, sobota, niedziela). Można więc jednocześnie uczyć się i pracować.

W Golądkowie zdobędziesz nie tylko dyplom, ale również…

Uczniowie realizują szkolenie na kierowców z zakresu kategorii T oraz B i T w zależności od kierunku nauki. Mają również możliwość zdobywania uprawnień niezbędnych w pracy w zawodach, w których się kształcą, m.in. inseminatora zwierząt czy kombajnisty. W szkole organizowane są także kursy i szkolenia nie wynikające z programów nauczania, dające przyszłym absolwentom przewagę na rynku pracy. Są to m.in. kurs na operatora wózków jezdniowych, operatora pilarek, kos spalinowych, itp.

Szkoły rolnicze w województwie mazowieckim przygotowują absolwentów do pracy

Budynek szkoły ZSCKR w Golądkowie (fot. ZSCKR Golądków)

Budynek szkoły ZSCKR w Golądkowie (fot. ZSCKR Golądków)

fot. ZSCKR Golądków

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie jest placówką z 90-letnią tradycją. Kształci uczniów w zawodach z zakresu szeroko rozumianego agrobiznesu a jej absolwenci posiadają kwalifikacje do prowadzenia nowoczesnych gospodarstw rolnych. Solidnie wykształcona młodzież znajduje pracę również w firmach i instytucjach działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. O takich specjalistów zabiegają:

 • firmy gastronomiczne,
 • zakłady przetwórcze,
 • placówki weterynaryjne,
 • stadniny koni,
 • firmy zajmujące się naprawą maszyn i pojazdów rolniczych,
 • firmy zajmujące się aranżacją obiektów architektury,
 • firmy zajmujące się montażem i konserwacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Szkoła przygotowuje również do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w wymienionych branżach.

Dobre zdanie o szkole mają również jej uczniowie

Joanna, Technik hodowca koni– Trzy lata temu, dokonując wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, zdecydowałam się na Zespół Szkół w Golądkowie. Dziś, będąc uczennicą klasy III mogę śmiało powiedzieć, że była to dobra decyzja. Hodowca koni to zawód dla osób, które pragną połączyć swoją pasję jaką jest jeździectwo z życiem zawodowym. Konie w sporcie, turystyce i rekreacji to praca dla ludzi zajmujących się ich hodowlą i użytkowaniem. Łukasz, technik żywienia i usług gastronomicznych. – Cieszę się, że jestem uczniem Zespołu Szkół w Golądkowie, który posiada bogatą bazę dydaktyczną do nauki zawodu. Codziennie wiedzę i umiejętności zdobywamy w profesjonalnie wyposażonych pracowniach gastronomicznych. Tomasz, Technik mechanizacji rolnictwa. – Jestem uczniem klasy III w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Wybrałem ten zawód ponieważ interesuję się rolnictwem i z tą dziedziną chcę związać swoją przyszłość. W Zespole Szkół w Golądkowie zdobywam cenną wiedzę ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, dzięki którym staję się specjalistą w swojej branży.

Szkoły rolnicze w województwie mazowieckim równie godnie reprezentuje Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

Szkoła-budynek główny (fot. ZSCKR Studzieniec)

Szkoła-budynek główny (fot. ZSCKR Studzieniec)

fot. ZSCKR Studzieniec

Żeby nie być gołosłownym należy podkreślić, że w ogłoszonym w styczniu 2017 r. rankingu portalu Perspektywy Technikum w Studzieńcu znalazło się na I miejscu w powiecie sierpeckim. Na Mazowszu uplasowało się na miejscu 18 i zajęło czołowe miejsce w kraju uzyskując tytuł Srebrnego Technikum. Uczniowie i absolwenci szkoły są laureatami i finalistami konkursów i olimpiad o zasięgu ogólnopolskim. Wielu z nich jest stypendystami Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Szkoła w Studzieńcu kusi bogatą ofertą

W roku szkolnym 2017/2018 ZSCKR w Studzieńcu proponuje następujące kierunki kształcenia dla młodzieży:

 • 4-letnie technikum w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik turystyki wiejskiej, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu;
 • 3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia w zawodach mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik, kucharz.

Jest też oferta dla „starszej młodzieży”

Dla osób dorosłych jest propozycja nauki w dwuletniej Szkole Policealnej w zawodzie technik turystyki wiejskiej oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zdobycie kwalifikacji rolniczych R 3 i R 16. Nauka odbywa się w trybie zaocznym (piątek i sobota co dwa tygodnie).

Teoria jest ważna ale praktyka jest nie do przecenienia

Prosiaczek w chlewni

ZSCKR w Studzieńcu-zajęcia praktyczne w chlewni (fot. ZSCKR Studzieniec)

fot. ZSCKR Studzieniec

Zajęcia praktyczne uczniów odbywają się w warsztatach i pracowniach szkoły. Praktyki zawodowe są realizowane w gospodarstwach rolnych działających w okolicy i innych firmach z branży rolniczej, placówkach gastronomicznych, warsztatach naprawczych, u sprzedawców ciągników i maszyn rolniczych posiadających własne punkty serwisowe, punktach sprzedaży pasz, środków ochrony roślin czy nawozów. Szkoła prowadzi również współpracę w zakresie kształcenia praktycznego z instytutami badawczymi: IHAR-PIB w Radzikowie czy też IUNG-PIB Puławy. Organizacja praktyk zawodowych pozwala młodzieży na kontakt z nowoczesnymi technologiami produkcji. Szkoła dysponuje własnym gospodarstwem rolnym, w którym może odbywać się praktyka zawodowa. Istnieje też możliwość wyjazdu za granicę na praktykę w ramach Erasmus+.

Gratisy mile widziane!

Carving w arbuzie

ZSCKR- efekt zajęć carvingu (fot. ZSCKR Studzieniec)

fot. ZSCKR Studzieniec

Uczniowie ZSCKR w Studzieńcu mają możliwość uzyskania dodatkowych, bezpłatnych uprawnień. W zawodach technik rolnik i rolnik absolwent posiada uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczymstosowania środków ochrony roślin. W zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych – prawo jazdy na ciągnik i samochód. Dodatkowo ma możliwość ukończenia kursu operatora kombajnów zbożowych. Szkoła korzysta również ze środków UE na organizację szkoleń dla uczniów, np. kurs carvingu, kurs barman-kelner, kurs operatora kombajnów zbożowych i chemizacyjny, kurs florystyczny oraz pielęgnacji terenów zieleni. Kursy kończą się uzyskaniem uprawnień potwierdzonych egzaminem lub certyfikatem.

Kandydacie skup się!

Szkoły rolnicze w województwie mazowieckim

Szkoły rolnicze w województwie mazowieckim bardzo często dysponują miejscami noclegowymi. Internat (fot. ZSCKR Studzieniec)

fot. ZSCKR Studzieniec

Baza szkoły to odnowione i doposażone w multimedia sale lekcyjne, pracownie językowe i komputerowe. To również dobrze wyposażone warsztaty szkolne, pracownie gastronomiczne, rolnicze, mechanizacji, spawalnia, stolarnia, ślusarnia, 50 ha gospodarstwo rolne. Szkoła posiada zaplecze w postaci pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. Wszystko to pozwala na wysoką jakość praktycznej nauki zawodu i daje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na miejscu w szkole. Placówka szczyci się też nowoczesnym internatem o wysokim standardzie z atrakcyjną ofertą spędzania czasu wolnego.

Czy po ukończeniu ZSCKR w Studzieńcu można zrobić karierę? No pewnie!

Elżbieta Butajło, dyrektor z satysfakcją wypowiada się o byłych uczniach. – Absolwenci ZSCKR w Studzieńcu są jego najlepszymi ambasadorami. Jesteśmy dumni z tego, że zajmują ważne stanowiska w urzędach, zakładach pracy, spółkach. Pełnią funkcje dyrektorów, prezesów, wójtów, właścicieli firm i gospodarstw rolnych. Współpracują ze szkołą i również kształcą. Pełnią rolę lokalnych liderów. Na uwagę zasługują także ci absolwenci, którzy będąc uczniami szkoły czuli się tutaj tak dobrze, że powrócili w jej mury, ale już jako nauczyciele.

Kilka słów podsumowania

ZSCKR w Studzieńcu

ZSCKR w Studzieńcu-Dzień otwarty (fot. ZSCKR Studzieniec)

fot. ZSCKR Studzieniec

– Ostatnie lata, to bez wątpienia czas rozwoju szkoły. Z roku na rok przybywa licznych, wartościowych inicjatyw, takich chociażby jak wolontariat, działania proekologiczne, organizacja konkursów regionalnych i ponadregionalnych, np. „Kuchnie narodów świata” oraz „Kulinariada”. Na szczególną uwagę zasługuje organizacja na terenie szkoły po raz kolejny wspólnego przedsięwzięcia ze środowiskiem lokalnym Sierpeckich Dni Rolnika w Studzieńcu. Impreza jest doskonałą okazją do integracji środowiska lokalnego, promocji szkoły, szansą podniesienia rangi zawodu rolnika w świadomości polskiego społeczeństwa. – Konkluzja Elżbiety Butajło, dyrektora ZSCKR w Studzieńcu z pewnością zachęci kandydatów do podjęcia nauki w tej placówce. Jak widać, szkoły rolnicze w województwie mazowieckim mają ciekawe  oferty nie tylko w dziedzinie edukacji.

Szkoły rolnicze w województwie mazowieckim

Zaprezentowane wyżej szkoły nie wyczerpują listy szkół kształcących fachowców dla rolnictwa. Wykaz placówek edukacyjnych jest zamieszczony na stronie Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie http://www.kcer.pl/szkoly-rolnicze

Studia? To jest możliwe!

Wyższe szkoły rolnicze w województwie mazowieckim, to przede wszystkim SGGW. Oferta edukacyjna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, będącej liderem uczelni wyższych kształcących specjalistów dla rolnictwa jest ogromna. Mnogość kierunków i specjalizacji a także poziomów nauczania stwarza kandydatom na studenta wręcz nieprzebrane możliwości wyboru. Wszyscy chętni na studia w tej uczelni obszerne informacje znajdą pod adresem: http://www.sggw.pl/. Oczywiście nie jest to jedyna uczelnia posiadająca w swej ofercie edukacyjnej kierunki rolnicze. Zawód w tej branży można zdobyć chociażby na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (http://www.uph.edu.pl/).

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *