Szkoły rolnicze w województwie podkarpackim

Szkoły rolnicze w województwie podkarpackim są reprezentowane przez niewiele placówek. Czy jest ich wystarczająco dużo, aby właścicielom ponad 134 tys. gospodarstw i ich następcom zapewnić wykształcenie adekwatne do obecnie wymaganych kwalifikacji?

Mimo niewielkiej liczby placówek kształcących młodzież na rolniczych kierunkach, chętni do zdobycia kwalifikacji mają możliwość uczenia się wybranego zawodu. Zespół Szkół w Brzostku jest jednym z tych miejsc, w którym można zdobyć wykształcenie rolnicze.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

Zawody typowo rolnicze oferowane młodzieży przez szkołę są trzy, ale ich ukończenie gwarantuje absolwentom to, na czym rolnikom zależy najbardziej. Potwierdza to grono pedagogiczne: – Kształcenie w naszej szkole zapewnia uzyskanie uprawnień rolniczych zgodnych z wymaganiami UETo oczywiście bardzo ważne stwierdzenie, ale nie tylko o to przecież młodzieży i pedagogom chodzi. Jak w każdej nowoczesnej szkole i tu poszukuje się najlepszych rozwiązań w błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości. Kadra nauczycielska stawia czoła wyzwaniom szybko reagując na pojawiające się nowe wymagania jednocześnie utrzymując wysokie standardy. – Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej zapewnia uczniom możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy jak również kontynuowania kształcenia na studiach wyższych. Mówiąc wprost, każdy może wybrać swoją drogę życiową.

Dożynki

Młodzież szkolna bierze udział w Dożynkach Powiatowych (fot. ZS Brzostek)

Każda szkoła ma swoje atuty, a czym zaintrygować może ZS w Brzostku?

Argumenty przemawiające za wyborem właśnie tej a nie innej szkoły:

 • szkoła jest placówką z tradycją (powstała w 1958 r.), usytuowana jest z daleka od dużych ośrodków lecz mocno osadzona w lokalnym środowisku;
 • utrzymuje bliskie, spersonalizowane relacje między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, stawiając w wychowaniu na tradycyjne wartości;
 • posiada systematycznie rozbudowywaną i remontowaną bazę lokalową;
 • zatrudniona jest doświadczona ale młoda kadra pedagogiczna o dużym potencjale rozwojowym;
 • szkoła ma specyficzną, przyjazną uczniom atmosferę i bogatą obrzędowością szkolną, promuje i wspiera liczne uczniowskie inicjatywy.
szkoły rolnicze w województwie podkarpackim

Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (fot. ZS Brzostek)

Jakie można zdobyć wykształcenie w ZS w Brzostku?

Placówka w Brzostku, podobnie jak inne szkoły rolnicze w województwie podkarpackim, ma do zaoferowania przyszłym rolnikom kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik architektury krajobrazu, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. W szkole można również zdobyć zawód technika żywienia i usług gastronomicznych oraz cukiernika.

Technikum

Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajęcia w pracowni(fot.ZS Brzostek)

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Uczeń uzyskuje kwalifikacje z zakresu eksploatacji pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. W zakres tych kwalifikacji wchodzą uprawnienia do pracy kombajnem zbożowym oraz prawo jazdy kategorii B i T. Absolwent przygotowany jest do podjęcia czynności zawodowych takich jak: obsługa pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń rolniczych. Potrafi ocenić stan techniczny pojazdów, wykonuje prace pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi. Obsługuje urządzenia i systemy elektroniczne oraz nawigację satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Technikum-architektury-krajobrazu

Technikum architektury krajobrazu(fot. ZS Brzostek)

Technik architektury krajobrazu

Uczeń nabywa kwalifikacje z zakresu projektowania, urządzania i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury krajobrazu. Potrafi organizować prace związane z budową i konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu. Czynności zawodowe wchodzące w skład tych kwalifikacji to: opracowywanie projektów obiektów terenów zieleni oraz ich urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni i zadrzewień. Zajmuje się również urządzaniem i konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu. Absolwenci nabywają również prawo jazdy kat. B.

Kurs

Kurs kombajnisty(fot. ZS Brzostek)

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Uczeń uzyskuje kwalifikacje z zakresu eksploatacji pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Zdobywa uprawnienia do pracy kombajnem zbożowym oraz prawo jazdy kat. B i T. Absolwent przygotowany jest do podjęcia czynności zawodowych polegających na obsłudze pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie. Ma przygotowanie do oceny ich stanu technicznego a także wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi. Kontynuując naukę na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym z zakresu eksploatacji systemów mechatronicznych w rolnictwie i uzupełnieniu wykształcenia średniego uzyskuje się tytuł Technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Technikum

Technikum architektury krajobrazu (fot. ZS Brzostek)

Uwaga, są atrakcje

Kształcenie w wyżej wymienionych zawodach odbywa się w systemie dziennym. Zajęcia praktyczne prowadzone są w pracowniach i warsztatach szkolnych oraz w warunkach rzeczywistych na przyszkolnej ścieżce ekologicznej i szkolnych działkach produkcyjnych. Organizowane są również zajęcia laboratoryjne i warsztatowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

wózek jezdniowy

Kurs na operatora wózków jezdniowych (fot. ZS Brzostek)

Praktyki zawodowe i…

Praktyki zawodowe organizowane są w atrakcyjnych turystycznie regionach, w okolicznych firmach usługowo-produkcyjnych ale również w Niemczech czy Holandii. Jedynym ograniczeniem w wyborze ich miejsca jest możliwość realizowania obowiązującego programu. Szkoła organizuje również kursy: obsługi kas fiskalnych, kelnera, barmana, operatora wózków jezdnych, spawacza. Wybierając zawód, warto wziąć pod uwagę ofertę Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.

Szkoły rolnicze w województwie podkarpackim prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Technikum architektury krajobrazu

Technikum architektury krajobrazu (fot. ZS Brzostek)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach. Edukacja w tej placówce prowadzona jest na kilku poziomach. Technikum proponuje kształcenie na kierunkach:

 • Technik rolnik;
 • Technik architektury krajobrazu;
 • Technik agrobiznesu;
 • Technik hodowca koni;
 • Technik turystyki wiejskiej;
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych;
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;
 • Technik weterynarii,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci młodzież i dorosłych w zawodach rolnik, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz. Szkoła Policealna proponuje naukę w zawodach technik turystyki wiejskiej i technik weterynarii a na kursach kwalifikacyjnych zdobywa się specjalności: prowadzenie produkcji rolniczej i organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu jest drugą placówką prowadzoną przez MRiRW. Placówka proponuje naukę w Technikum, w którym do wyboru są kierunki takie jak: technik rolnik, technik weterynarii i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Zawód mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych można zdobyć w Szkole branżowej I stopnia.

Praktyki

Praktyki zagraniczne(fot. ZS Brzostek)

Szkoły rolnicze w województwie podkarpackim prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego

Do placówek mających w swojej ofercie kierunki rolnicze należą:

 • Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim  (technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa),
 • Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie (technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych);
 • Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie (technik agrobiznesu).

Na studia można do Krosna

Wspomniana wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie proponuje zdobycie wyższego wykształcenia rolniczego na dwa sposoby. Jeden, to Studia podyplomowe dla absolwentów studiów nierolniczych, skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze. Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie kwalifikacji rolniczych przy przejmowaniu gospodarstw, zakupie ziemi czy ubieganie się o środki finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Drugim sposobem jest podjęcie nauki na kierunku Rolnictwo. To studia inżynierskie, w ramach których do wyboru są dwa kierunki: agroekonomia oraz ochrona i kształtowanie krajobrazu.

Szkoły rolnicze w województwie podkarpackim nie zaskakują liczebnością, ale jak się wydaje, chętni do zdobycia zawodu i uprawnień rolniczych z pewnością znajdą coś dla siebie.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

SU Tarroca to 115% wzorcaKup teraz Postaw na wczesność

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *