Szkoły rolnicze w województwie warmińsko-mazurskim

Szkoły rolnicze w województwie warmińsko-mazurskim są receptą na podniesienie poziomu kultury rolnej oraz wykształcenia jego mieszkańców. Placówki szkolące przyszłych rolników, Ośrodki Doradztwa Rolniczego i inne instytucje rządowe umożliwiające dostęp do środków unijnych dają szansę mieszkańcom tego regionu na poprawę ich życiowych warunków.

Szkoły rolnicze w województwie warmińsko-mazurskim

To między innymi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, proponujący naukę w technikum, szkole policealnej i branżowej szkole zawodowej.

Technikum oferuje kształcenie na kierunkach takich jak:

 • Technik architektury krajobrazu – w ramach tego kierunku można wybrać spośród następujących specjalizacji:
  K1-Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (R.21) K2 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (R.22),
 • Technik weterynarii, w ramach którego uczniowie mają do wyboru specjalizacje takie jak:
  K1 – Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (R.9), K2 – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (R.10), K3 – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (R.11)),
 • Technik agrobiznesu, czyli kierunek przygotowujący do:
  K1 – Prowadzenia produkcji rolniczej (R.3) K2 – Organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.6),
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – nowy kierunek, w ramach którego otwarto szereg interesujących specjalizacji. Wśród nich znalazły się:
  K1 – Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (M.1), K2 – Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie (M.2), K3 – Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie (M.46).

Aktualnie kształcenie w szkole policealnej, z której oferty skorzystać można po ukończeniu liceum lub technikum, oferuje najmniejszą różnorodność. Można tam podjąć kształcenie tylko na kierunku weterynaria.

Bardziej atrakcyjna z punktu widzenia różnorodności jest oferta edukacyjna branżowej szkoły zawodowej. Tu można uczyć się na kierunkach związanych z technologią użytkowania i naprawy maszyn.  Wśród tych kierunków znajdują się specjalności takie jak: Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, K1 – Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (M.1), K2 – Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie (M.2).

Szkoły rolnicze w województwie warmińsko-mazurskim

Szkoły rolnicze w województwie warmińsko-mazurskim organizują również atrakcyjne imprezy. Na zdjęciu towarzyskie konne zawody sportowe w skokach przez przeszkody (fot. ZSCKR Dobrocin)

Atuty szkoły

Wysoki poziom kształcenia, bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, umożliwienie kontynuacji dalszego kształcenia, Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów. Szkoła otrzymała tytuł „Szkoły uczącej się”, współpracującej z przedsiębiorstwami zapewniającymi miejsce praktyk, zagraniczne staże i praktyki zawodowe. Uczniowie nieodpłatnie mogą zdobyć do prowadzenia pojazdów kat. B i T w wybranych zawodach. Kształcenie odbywa się we współpracy z uczelniami wyższymi (UWM w Olsztynie, OSW w Olsztynie, PWSZ w Elblągu).

Baza, którą  chwali się szkoła to przede wszystkim:

 • pracownia architektury krajobrazu,
 • 3 pracownie informatyczne z dostępem do Internetu,
 • pracownia weterynarii,
 • pracownia językowa,
 • 19 bardzo dobrze wyposażonych w sprzęt multimedialny pracowni lekcyjnych,
 • sala gimnastyczna, siłownia, boisko do piłki nożnej,
 • monitoring i radiowęzeł.

Nie pozostaje nic innego, jak podjąć jedynie słuszną decyzję: zapisać się na nauki!

Pozostałe szkoły rolnicze w województwie warmińsko-mazurskim

Oczywiście opisane powyżej szkoły nie są jedynymi placówkami kształcenia rolniczego, w których uczniowie mogą zacząć naukę. W województwie warmińsko-mazurskim jest ich więcej, a uczniowie chętnie wiążą z nimi swoją ścieżkę edukacyjną. Poniżej umieszczone zostały ich nazwy oraz dane kontaktowe. Polecamy skorzystać z nich, jeśli pojawią się jakieś wątpliwości, czy pytania. W ten sposób można się także przekonać o tym, jak wspaniałe podejście do uczniów ma ich kadra dydaktyczna.

Zespół Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku ul. M. Kajki 4 19-300 Ełk, tel. (87) 610-23-62 zs6@elk.edu.pl
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku ul.1 Dyw. T. Kościuszki 23 11-500 Giżycko,
tel. (87) 42-82-484
zsksia1@wp.pl
Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach ul. Daszyńskiego 12 14-220 Kisielice,
tel. (55) 275-60-30
kisielicerol@pro.onet.pl
Zespół Szkół w Lubawie ul. Gdańska 25 14-260 Lubawa,
tel. (89) 645-26-31
zs-sekretariat@zs.lubawa.pl
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących im. Macieja Rataja w Reszlu ul. Łukasińskiego 3 11-440 Reszel,
tel. (89) 755-00-40
rataj@zsreszel.pl
Zespół Szkół Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim ul. J. Wierzbickiego 3 A 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. (89) 767-20-13 zsipolw@wp.pl
Zespół Szkół Rolniczych w Mrągowie ul. Olsztyńska 16 11-700 Mrągowo,
tel. (89) 741-32-81
sekretariat_zsrmr@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie Jagarzewo 54 13-113 Janowo, tel. (89) 626-50-05 zsriojagarzewo@op.pl
Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach Barlewiczki 13 82-400 Sztum,
tel. (55) 640-57-00
zszbarlewiczki@interia.pl
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku ul. Gołdapska 29 19-400 Olecko,
tel. (87) 520-22-51
zsliz@zsliz.olecko.pl
Zespół Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach Smolajny 43 11-040 Dobre Miasto,
tel. (89) 616-13-19
zsr43@wp.pl
Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie ul. Czarnieckiego 69 14-100 Ostróda,
tel. (89) 646-72-26
sekretariat@rolnik.edu.pl
Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej ul. Sienkiewicza 16 12-230 Biała Piska,
tel. (87) 423-90-24
sekretariat@zsnr1bialapiska.pl

Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Dariusz Charubin, dyrektor Zespołu Szkół

Dariusz Charubin, dyrektor Zespołu Szkół nr 1(fot.ZSNr1 Biała Piska)

Zespół Szkół Nr 1 jest szkołą , którą kieruję i zarządzam od 2002 r. Jestem dumny z wykonanych zadań i realizacji przedsięwzięć, które pozwalają kształcić umiejętności zawodowe uczniów wymagane w tak szczególnie odpowiedzialnym sektorze gospodarki jakim jest rolnictwo – mówi Dariusz Charubin, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej.

Mocne strony szkoły w Białej Piskiej, to przyjazna atmosfera i indywidualne podejście do ucznia, oraz doświadczenie w nauczaniu młodzieży i dorosłych. Nie bez znaczenia jest również nowoczesna baza dydaktyczna z pracowniami wyposażonymi w nowe pomoce dydaktyczne, pracownia informatyczna ze specjalistycznymi programami do kształcenia zawodowego, biblioteka z dostępem do Internetu, warsztaty szkolne z profesjonalnym sprzętem diagnostycznym, nowe maszyny i urządzenia mechaniczne. Dla uczniów przygotowana jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (m.in. bezpłatne zajęcia z języków obcych, matematyki, piłki siatkowej). Placówka organizuje praktyki zawodowe w najlepszych zakładach i instytucjach w regionie, a dodatkową atrakcją są interesujące szkolenia, ciekawe wycieczki i pokazy, jak np. 22 maja br. – ”Pokaz systemów agrotronicznych w rolnictwie”. Nie bez znaczenia jest również to, że nasi najlepsi uczniowie otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Starosty Piskiego a laureaci Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych indeksy na wyższe uczelnie.

Nie samą nauką człowiek żyje

Nie samą nauką człowiek żyje – Walentynki(fot.ZSNr1 Biała Piska)

Ale oczywiście najważniejsze jest to, że szkoła oferuje rolnicze kierunki kształcenia, takie jak:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
 • technik turystyki wiejskiej,
 • technik agrobiznesu,
 • technik rolnik.

Szkoła branżowa I stopnia ma propozycje kształcenia w kierunkach takich jak mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. To zawód, dla którego podstawa programowa przewiduje naukę jazdy ciągnikiem rolniczym i samochodem osobowym. Realizowany jest kurs kat. T i kat. B (bezpłatnie) w ramach kształcenia zawodowego. Kolejnymi specjalizacjami mechanicznymi są M.1., czyli Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie. Specjalizacje te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Oprócz nich uczniowie mogą też wybrać kierunek rolniczy – R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej.

Obsługa kombajnu zbożowego

Obsługa kombajnu zbożowego(fot.ZSNr1 Biała Piska)

Kształcenie dla dorosłych

Dorośli mogą uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Naukę można podjąć w trybie zaocznym, co zdecydowanie ułatwia uczestnictwo w zajęciach. W sobotę i niedzielę mamy przecież zazwyczaj mniej obowiązków, które wiążą nas czasowo.Do wyboru są kierunki takie jak:

 • R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej (bloki tematyczne: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technika w rolnictwie) w zakresie zawodu: Technik Rolnik;
 • R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (bloki tematyczne: działalność gospodarcza w produkcji rolniczej, organizacja produkcji rolniczej) w zakresie zawodu: Technik Rolnik.

W roku 2017/18 placówka proponuje kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w formie zaocznej w zawodzie rolnik, kucharz, cukiernik, informatyk.

Szkoły rolnicze w województwie warmińsko-mazurskim

Szkoły rolnicze w województwie warmińsko-mazurskim reprezentuje min. Zespół Szkół Nr1 w Białej Piskiej(fot.ZSNr1 Biała Piska)

W szkole można także zdobyć dodatkowe uprawnienia. Wśród nich prawa jazdy kat. B i T. Jest to możliwe dlatego, że szkoła posiada własny Ośrodek Szkolenia Kierowców. Nie mniej ważne są staże uczniowskie w ramach programów UE. Dają one możliwość zdobycia rozmaitych kwalifikacji zawodowych. W ramach stażu można zrealizować następujące kursy: operator wózków widłowych, operator kosy spalinowej, spawacz – TIG, MIG,MAG, MMA czy kurs carving – dekoracja z warzyw i owoców.
– Wysoka zdawalność w egzaminach zewnętrznych maturalnych i zawodowych jest podstawą do potwierdzenia dobrze wykonanej pracy – podsumowuje Dariusz Charubin, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej.

Kształcenie w zawodach rolniczych oferuje wiele szkół

Naukę w zawodach rolniczych można podjąć również w innych szkołach o równie dobrych wynikach. Ich uczniowie są zadowoleni zarówno z programu kształcenia, jak i kadry nauczycielskiej. Wielu z nich twierdzi, że tak praktyczne zajęcia z pewnością im się przydadzą. Dane kontaktowe szkół zamieszczamy w tabeli poniżej i szczerze zachęcamy do kontaktu.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie Karolewo 12 11-400 Kętrzyn, tel. (89) 752-47-53 zsckr@karolewo.com
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie Dobrocin 3 14-330 Małdyty,
tel. (89) 758-17-15
sekret.dobrocin@interia.pl
Zespół Szkół Ekonomicznych w Braniewie ul. Szkolna 11 14-500 Braniewo,
tel. (55) 243-29-25
lepszy88@wp.pl
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Gródkach Gródki 13-204 Gródki, tel. (23) 696-82-77 zsgrodki@wp.pl
Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie Malinowo 10 13-200 Działdowo,
tel. (23) 697-41-63
zs_malinowo@op.pl
Zespół Szkół Zawodowych w Rybnie Rybno ul. Długa 17 11-731 Sorkwity,
tel. (89) 742-73-26
zsrybno@op.pl
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu ul. Obrońców Pokoju 44 82-300 Elbląg,
tel. (55) 234-06-64
zsisiu@onet.pl
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. S. Mikołajczyka w Pasłęku Al. Wojska Polskiego 36 14-400 Pasłęk,
tel. (55) 248-31-29
zseitpaslek@elblag.net
Praca agregatem na poligonie pracy

Praca agregatem na poligonie pracy(fot.ZSNr1 Biała Piska)

A dla przyszłych studentów – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Szkoły rolnicze w województwie warmińsko-mazurskim opuszcza corocznie spora rzesza absolwentów. Ukoronowaniem ich edukacji może być Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie a szczególnie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Z punktu widzenia przyszłego „gospodarza” najważniejszym kierunkiem jest z pewnością kierunek rolniczy.

Rolnictwo

Na tym kierunku do wyboru są takie specjalności jak agrobiznes, produkcja rolnicza i rolnictwo precyzyjne. Jak zapewnia uczelnia, po ukończeniu tego kierunku absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej z praktycznym przygotowaniem do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa. Już po ukończeniu studiów I stopnia jest również przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, doradztwie rolniczym czy firmach związanych ze skupem i obrotem produktów roślinnych.
Wioletta Ustyjańczuk, kierownik Biura Mediów i Promocji UW-M w Olsztynie poleca również takie kierunki jak architektura krajobrazu, ochrona środowiska czy ogrodnictwo.

Studia podyplomowe

Bardzo ciekawą ofertą przygotowaną przez UW-M w Olsztynie są studia podyplomowe. Wśród proponowanych kierunków znalazły się takie specjalności jak integrowana produkcja i ochrona roślin, produkcja rolnicza i ogrodnicza, rolnictwo ekologiczne i wiele innych. http://wksir.uwm.edu.pl/kandydat/oferta-studiow-podyplomowych

Kampus

Przedmiotem szczególnej dumy uniwersytetu, jak informuje Wioletta Ustyjańczuk, jest Kortowo, miasteczko akademickie uznawane za najpiękniejszy kampus w Polsce i jeden z najpiękniejszych w Europie. Tu jednak nie wystarczą słowa, to trzeba, przyszły studencie, po prostu zobaczyć. http://www.uwm.edu.pl/uniwersytet/najpiekniejszy-kampus .

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *