Szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim
fot. ZSCKR Sichów Duży

Szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim

Które szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim kształcą fachowców będących w stanie sprostać trudnym wymaganiom rynku rolnego?

Szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim stoją przed trudnym zadaniem. Rozwijająca się intensywnie produkcja sadowniczo-ogrodnicza potrzebuje profesjonalistów o różnych specjalnościach. Ponad dwadzieścia placówek w tym województwie uczy młodzież w wielu kierunkach i na różnych poziomach zasilając rynek pracy wykwalifikowanymi specjalistami z branży rolniczej.

Szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim oferują bogatą propozycję edukacyjną dla młodzieży chcącej związać się zawodowo z rolnictwem. Jedną z nich jest szkoła w Krzelowie.

Pałac - pierwsza siedziba szkoły

Pałac – pierwsza siedziba szkoły (fot. ZSCKP Krzelów)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie

Miłą informacją jest przypadający na rok 2017 jubileusz szkoły. Historia placówki korzeniami sięga 1945 roku, kiedy to pierwszy uczeń przekroczył jej progi. Od tego czasu kolejne pokolenia uczniów i nauczycieli budują wizerunek szkoły. Od początku funkcjonowania placówkę ukończyło 4,5 tysiąca absolwentów. Kontynuowali oni naukę na studiach, zakładali własne firmy, zasilali szeregi pracowników różnych zakładów pracy w całej Polsce. – Obecnie koncentrujemy się na dalszym rozwoju szkoły, pozyskujemy środki zewnętrzne i staramy się jak najlepiej rozwijać placówkę wyposażając ją w najnowocześniejsze środki dydaktyczne – mówi dyrektor Danuta Bronkowska.

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa (fot. ZSCKP Krzelów)

Coś dla ucznia!

W procesie dydaktycznym szkoła oddaje do dyspozycji uczniów doskonale wyposażone specjalistyczne pracownie przedmiotowe. Poza tym funkcjonują w niej dwa gabinety komputerowo-internetowe ze sprzętem multimedialnym.  Placówka dysponuje również specjalistycznymi warsztatami dydaktycznymi i gospodarstwem do kształcenia zawodowego, pojazdami do nauki jazdy. Młodzież może korzystać z kompleksu sportowo-rekreacyjnego z salą gimnastyczną i boiskami do gier zespołowych oraz siłowni. Dla uczniów przygotowano bazę do hipoterapii i jazdy konnej, internat z zapleczem żywieniowym a także bibliotekę z 25 tys. woluminów.

Szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim

Zajęcia rekreacyjne (fot. ZSCKP Krzelów)

Nie samą nauką uczeń żyje!

Uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim, sekcjach sportowych i sekcjach jazdy konnej. Mogą również uczestniczyć w kołach hobbystycznych i uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne, odpowiednie dla swoich zainteresowań. Do wyboru mają np. koło geograficzne, agrotechników, zootechników, informatyków, teatralne i inne.

À propos nauki

Szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim mają kilka poziomów kształcenia. Podobnie jest w ZSCKP w Krzelowie. Technikum oferuje naukę w zawodach:

 • Technik agrobiznesu, dostępny też w ZSCKR w Chrobrzu i Sandomierzu, ZSR w Cudzynowicach, ZSE w Kielcach, CKU w ZS w Chęcinach, ZS Ponadgimnazjalnych w Końskich;
 • Technik architektury krajobrazu, oferowany również w ZS Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, ZS Rolniczych w Cudzynowicach, ZSCKR Sandomierzu, ZS Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju, ZS w Kielcach, ZS w Bałtowie;
 • Technik leśnik;
 • Technik mechanizacji rolnictwa;
 • Technik ochrony środowiska;
 • Technik obsługi turystycznej;
 • Technik turystyki wiejskiej;
 • Technik rolnik;
 • Technik weterynarii, do zdobycia również w ZSCKR Sandomierzu, Szkole Policealnej CKD Promotor w Kielcach;
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej można podjąć naukę w zawodach Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, dostępny również w ZSCKR w Sandomierzu i ZSZ w Skalbmierzu i Elektromechanik pojazdów samochodowych.

Nauka zawodu ZSCKP w Krzelwie

Nauka zawodu (fot. ZSCKP Krzelów)

Centrum Kształcenia Praktycznego, czyli…

W Centrum realizuje się zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programu nauczania. W ramach działalności dydaktyczno-usługowej z zakresu produkcji rolniczej CKP w Krzelowie organizuje i prowadzi:

 • staże dla absolwentów techników w zawodach rolniczych w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • praktyki i zajęcia praktyczne dla uczniów i słuchaczy w zakresie produkcji rolniczej, mechanizacji rolnictwa, żywienia i gospodarstwa domowego;
 • szkolenia i kursy zawodowe obsługi i użytkowania kombajnów zbożowych, szkolenia dla uzyskania prawa jazdy kat. B i T, wykonywania zabiegów ochrony roślin, inseminatora, wykorzystania podstawowych programów komputerowych;
 • badania techniczne opryskiwaczy polowych.
Internat

Internat (fot. ZSCKP Krzelów)

Atuty Zespołu Szkół w Krzelowie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów w placówce stosuje się indywidualne podejście do ucznia. Młodzież nie jest w szkole anonimowa, co ogranicza zbliżanie się do szkoły osób obcych. Niektóre szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim zapewniają uczniom spoza terenu miejsca w internacie. Takie warunki stwarza również placówka w Krzelowie oferując  młodzieży internat w bliskim sąsiedztwie szkoły, co jest z pewnością i wygodne i bezpieczne.

Zapotrzebowaniu rynku rolnego na wykształconych pracowników stara się też sprostać, zresztą z sukcesem, szkoła w Sichowie Dużym.

Budynek szkolny

ZSCKR w Sichowie Dużym (fot. Sichów Duży)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym

– Fundamentem naszego działania jest rzetelne przekazywanie wiedzy i umiejętności. Efektem tej pracy są wyniki egzaminów zawodowych, które nasza młodzież zdaje bardzo dobrze. Mamy wielu laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W tym roku szkolnym uczennica technikum żywienia jest laureatką eliminacji okręgowych w pionie technologia żywności – chwali swoją placówkę Piotr Mazur, dyrektor szkoły.

Uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa podczas pracy w polu

Uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa podczas pracy w polu (fot. ZSCKR Sichów Duży)

Baza szkoły

Szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim mają bardzo różny poziom wyposażenia w środki dydaktyczne. Placówka w Sichowie Dużym posiada bardzo dobrą bazę lokalową i dydaktyczną zapewniającą realizację przyjętych zadań edukacyjno-wychowawczych. Pracownie wyposażone są w 50 komputerów z dostępem do internetu, 7 tablic interaktywnych i inne nowoczesne środki dydaktyczne. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa mają do dyspozycji park maszynowy. W nowoczesnej pracowni obsługi konsumenta, urządzonej na wzór lokalu gastronomicznego, młodzież kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczy się profesjonalnej obsługi gości. – Dzięki wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyposażenie oraz sprzęt jaki posiadamy pozwala dobrze przygotować młodzież nie tylko do egzaminów ale do życia w XXI wieku, do znajdowania swojego miejsca na rynku pracy. W trakcie nauki uczniowie technikum otrzymują dotacje dla młodego rolnika – informuje Piotr Mazur, dyrektor szkoły.

Kierunki kształcenia

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

Najsmaczniejszy etap nauki, czyli robienie lodów owocowych (fot. ZSCKR Sichów Duży)

Szkoła w Sichowie Dużym kształci w następujących zawodach:

 • Technik ogrodnik, dostępny także w ZSCKR w Sandomierzu;
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, ten kierunek proponuje również ZSZ w Skalbmierzu,  ZSCKR w Sandomierzu;
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych, oferowany też w ZSCKR w Chrobrzu;
 • Technik rolnik, proponowany np. przez CKU w ZS Nr 2 w Chęcinach, ZSCKR w Chrobrzu, ZS Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie;
 • Technik turystyki wiejskiej, z możliwością nauki również w ZSCKR w Sandomierzu i ZSCKR w Chrobrzu.
Internat - altana

Internat – altana (fot. ZSCKR Sichów Duży)

Internat? Jest!

Uczniowie mogą skorzystać z oferty internatu. Placówka dysponuje 74 miejscami. Do dyspozycji uczniów jest 26 pokoi jedno-, dwu- i trzyosobowych. W budynku internatu znajdują się dwie świetlice, pokoje socjalne z aneksem kuchennym, łazienki, stołówka z zapleczem kuchennym. Wszystkie pokoje są wyremontowane, nowocześnie wyposażenie. Wychowankowie mają możliwość korzystania w czasie wolnym z bazy sportowej szkoły, tj. sali gimnastycznej, siłowni i wielofunkcyjnego boiska. Młodzież ma zapewnioną całodobową opiekę i wyżywienie.

Biblioteka w Sichowie Dużym

Biblioteka (fot. ZSCKR Sichów Duży)

Biblioteka? Jest!

Biblioteka pełni funkcję szkolnego centrum multimedialnego. Uczniowie mają możliwość wypożyczania lektur, podręczników do przedmiotów zawodowych i literatury fachowej. Tam rozwijają swoje zdolności i zainteresowania nie tylko rolnicze. – Jestem absolwentką technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Nauka w tej szkole umożliwiła mi zdanie egzaminu zawodowego. Posiadając takie kwalifikacje uzyskałam dofinansowanie na otworzenie własnej działalności gastronomicznej.  Pozytywny wynik z egzaminów maturalnych pozwolił mi realizować moje drugie marzenie – studia na kierunku pedagogicznym – mówi Adrianna Piekarska absolwentka szkoły.

Czyszczenie i sortowanie ziarna separatorem

Czyszczenie i sortowanie ziarna separatorem (fot. ZSCKR Sichów Duży)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe? Są!

W ramach swojej działalności szkoła organizuje bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych w takich specjalnościach jak sporządzanie potraw i napojów, prowadzenie produkcji rolniczej, użytkowanie pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie. – Już  od wczesnych lat młodzieńczych wiedziałem, że chce swoją ścieżkę zawodową poprowadzić ku rolnictwu. Pracuję w ZSCKR na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych związanych z mechanizacją rolnictwa. Jednocześnie jako absolwent tej szkoły i rolnik doskonale rozumiem potrzeby edukacyjne młodzieży i staram się, aby wiedzę przekazywać w sposób jak najbardziej zrozumiały i przyjazny uczniom. Przez te wszystkie lata szkoła zmieniła się nie do poznania – opowiada Jarosław Gil, nauczyciel, absolwent szkoły.

Robienie drinków w pracowni obsługi konsumenta

Robienie drinków w pracowni obsługi konsumenta (fot. ZSCKR Sichów Duży)

Praktyki zawodowe? Są!

Zajęcia praktyczne w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa są realizowane w warsztatach szkolnych. Pracownie zajęć praktycznych wyposażono  w nowoczesne maszyny rolnicze, sprzęt i urządzenia, czyli kombajn zbożowy, ciągniki rolnicze, samochód do nauki jazdy. Praktyki zawodowe uczniowie odbywają również w firmach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów. Wiedzę praktyczną młodzież poszerza w czasie wyjazdów studyjnych dostosowanych tematycznie do zawodu. – Decyzja o podjęciu nauki w tej szkole była dla mnie oczywista. Gruntowne przygotowanie rolnicze pozwala mądrze prowadzić nowoczesne gospodarstwo, które może przynosić lawinę zysku. Uzyskując kwalifikacje rolnicze w zawodzie mamy możliwość przejmowania gospodarstw rodziców a także pozyskania środków na ich rozwój i modernizację. Szkoła posiada bardzo bogaty park maszynowy, dzięki czemu wiem, co powinienem zakupić aby jak najbardziej usprawnić pracę w gospodarstwie – twierdzi Piotr Wic, uczeń klasy III kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

Sukcesy? Są!

Carving

Carving w wykonaniu uczennicy kl. I (fot. ZSKR Sichów Duży)

Szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim, podobnie jak inne tego rodzaju placówki w kraju, mają swoją olimpiadę, Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Tu prezentują swoją wiedzę i umiejętności najlepsi uczniowie zdobywając laury i nagrody za swoją pracę. W olimpiadzie uczestniczą również uczniowie ZSCKR w Sichowie Dużym. – Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce, za które otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Młodzież chętnie sprawdza swoją wiedzę i umiejętności w różnych olimpiadach i konkursach. Szkoła może się poszczycić wieloma laureatami i finalistami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu centralnym. Nasza szkoła kształci ludzi z pasją, którzy nie boją się wyzwań i chcą się rozwijać. Wiedzą, że wykorzystując zdobytą wiedzę w przyszłości mogą osiągnąć sukces i to jest ich celem. Przez 52 lata szkołę opuściło 4590 absolwentów, dla wielu z nich pałac i park to miejsca szczególne. Wśród naszych absolwentów są rolnicy, przedsiębiorcy oraz działacze samorządowi różnego szczebla. To znani i cenieni ludzie – opowiada Piotr Mazur, dyrektor szkoły. Nic dodać, nic ująć.

Turystyka edukacyjna

Tradycją jest, że szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim uczestniczą w projektach międzynarodowych. Od wielu lat szkoła w Sichowie Dużym bierze udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych, dzięki którym uczniowie mają możliwość udziału w bezpłatnych wyjazdach zagranicznych m. in. do Francji, Grecji czy Hiszpanii. – W tym roku szkolnym uczestniczyłam w międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu Erasmus+ pn. „Woda, europejskie zadanie w kontekście globalnym” w Alicante, mieście na wybrzeżu Costa Blanca w Hiszpanii, podczas którego miałam możliwość zobaczenia wielu ciekawych miejsc oraz poznania wspaniałych osób – chwali się Agnieszka Borycka, uczennica klasy II. I jak tu nie wybrać takiej atrakcyjnej szkoły? Renomę placówki bardzo dobrze wyraża wypowiedź Kamila Skuza, ucznia klasy III. – Uczęszczanie do tej szkoły, w mojej rodzinie, to już tradycja. Tu nauki pobierała moja babcia, moi rodzice a teraz ja. Wiem, że zdobędę tu rzetelną wiedzę, która ułatwi mi start w mojej karierze zawodowej. Nauczyciele są otwarci na nasze potrzeby, umożliwiają nam rozwijanie naszych pasji, m. in. muzycznych i sportowych. 

Szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim – inne zawody

Rolnik, zawód oferowany przez ZS Rolniczych w Cudzynowicach, ZSCKR w Chrobrzu, ZSCKR Sichowie Dużym, ZS Nr 1 w Opatowie.
Ogrodnik, dostępny również w ZSCKR w Sandomierzu.

Ciekawostki rolnicze w 100 sekund – m.in. sprzedaż ziemi

Dowiedz się, jakie zmiany nastąpią w obrocie ziemią, i zobacz urządzenie dostosowujące się gleby, na jakiej pracuje.

Kalkulacja uprawy buraka cukrowego – czy to ma sens?

Zamrożone ceny skupu i słaba motywacja ekonomiczna – "lojalka" sprawiają, że rolnicy zastanawiają się, czy warto kontynuować uprawy

4 grudnia 2018

Gospodarstwa opiekuńcze – przepis na intratny biznes

"Gospodarstwo opiekuńcze" to program łączący biznes i dobroczynność. Dowiedz się jak można wziąć w nim udział!

15 grudnia 2018

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony AgroFakt.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Informacje te są udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy w zakresie marketingu, reklamy i analizowania ruchu na stronie. Podmioty te mogą je łączyć z innymi informacjami, których im udzieliłeś. Kontynuując korzystanie z AgroFakt.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zamieszczanie w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz jednak dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w każdym czasie. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close