Szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim

Szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim stoją przed trudnym zadaniem. Rozwijająca się intensywnie produkcja sadowniczo-ogrodnicza potrzebuje profesjonalistów o różnych specjalnościach. Ponad dwadzieścia placówek w tym województwie uczy młodzież w wielu kierunkach i na różnych poziomach zasilając rynek pracy wykwalifikowanymi specjalistami z branży rolniczej.

Szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim oferują bogatą propozycję edukacyjną dla młodzieży chcącej związać się zawodowo z rolnictwem. Jedną z nich jest szkoła w Krzelowie.

Pałac - pierwsza siedziba szkoły

Pałac – pierwsza siedziba szkoły (fot. ZSCKP Krzelów)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie

Miłą informacją jest przypadający na rok 2017 jubileusz szkoły. Historia placówki korzeniami sięga 1945 roku, kiedy to pierwszy uczeń przekroczył jej progi. Od tego czasu kolejne pokolenia uczniów i nauczycieli budują wizerunek szkoły. Od początku funkcjonowania placówkę ukończyło 4,5 tysiąca absolwentów. Kontynuowali oni naukę na studiach, zakładali własne firmy, zasilali szeregi pracowników różnych zakładów pracy w całej Polsce. – Obecnie koncentrujemy się na dalszym rozwoju szkoły, pozyskujemy środki zewnętrzne i staramy się jak najlepiej rozwijać placówkę wyposażając ją w najnowocześniejsze środki dydaktyczne – mówi dyrektor Danuta Bronkowska.

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa (fot. ZSCKP Krzelów)

Coś dla ucznia!

W procesie dydaktycznym szkoła oddaje do dyspozycji uczniów doskonale wyposażone specjalistyczne pracownie przedmiotowe. Poza tym funkcjonują w niej dwa gabinety komputerowo-internetowe ze sprzętem multimedialnym.  Placówka dysponuje również specjalistycznymi warsztatami dydaktycznymi i gospodarstwem do kształcenia zawodowego, pojazdami do nauki jazdy. Młodzież może korzystać z kompleksu sportowo-rekreacyjnego z salą gimnastyczną i boiskami do gier zespołowych oraz siłowni. Dla uczniów przygotowano bazę do hipoterapii i jazdy konnej, internat z zapleczem żywieniowym a także bibliotekę z 25 tys. woluminów.

Szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim

Zajęcia rekreacyjne (fot. ZSCKP Krzelów)

Nie samą nauką uczeń żyje!

Uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim, sekcjach sportowych i sekcjach jazdy konnej. Mogą również uczestniczyć w kołach hobbystycznych i uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne, odpowiednie dla swoich zainteresowań. Do wyboru mają np. koło geograficzne, agrotechników, zootechników, informatyków, teatralne i inne.

À propos nauki

Szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim mają kilka poziomów kształcenia. Podobnie jest w ZSCKP w Krzelowie. Technikum oferuje naukę w zawodach:

 • Technik agrobiznesu, dostępny też w ZSCKR w Chrobrzu i Sandomierzu, ZSR w Cudzynowicach, ZSE w Kielcach, CKU w ZS w Chęcinach, ZS Ponadgimnazjalnych w Końskich;
 • Technik architektury krajobrazu, oferowany również w ZS Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, ZS Rolniczych w Cudzynowicach, ZSCKR Sandomierzu, ZS Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju, ZS w Kielcach, ZS w Bałtowie;
 • Technik leśnik;
 • Technik mechanizacji rolnictwa;
 • Technik ochrony środowiska;
 • Technik obsługi turystycznej;
 • Technik turystyki wiejskiej;
 • Technik rolnik;
 • Technik weterynarii, do zdobycia również w ZSCKR Sandomierzu, Szkole Policealnej CKD Promotor w Kielcach;
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej można podjąć naukę w zawodach Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, dostępny również w ZSCKR w Sandomierzu i ZSZ w Skalbmierzu i Elektromechanik pojazdów samochodowych.

Nauka zawodu ZSCKP w Krzelwie

Nauka zawodu (fot. ZSCKP Krzelów)

Centrum Kształcenia Praktycznego, czyli…

W Centrum realizuje się zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programu nauczania. W ramach działalności dydaktyczno-usługowej z zakresu produkcji rolniczej CKP w Krzelowie organizuje i prowadzi:

 • staże dla absolwentów techników w zawodach rolniczych w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • praktyki i zajęcia praktyczne dla uczniów i słuchaczy w zakresie produkcji rolniczej, mechanizacji rolnictwa, żywienia i gospodarstwa domowego;
 • szkolenia i kursy zawodowe obsługi i użytkowania kombajnów zbożowych, szkolenia dla uzyskania prawa jazdy kat. B i T, wykonywania zabiegów ochrony roślin, inseminatora, wykorzystania podstawowych programów komputerowych;
 • badania techniczne opryskiwaczy polowych.
Internat

Internat (fot. ZSCKP Krzelów)

Atuty Zespołu Szkół w Krzelowie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów w placówce stosuje się indywidualne podejście do ucznia. Młodzież nie jest w szkole anonimowa, co ogranicza zbliżanie się do szkoły osób obcych. Niektóre szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim zapewniają uczniom spoza terenu miejsca w internacie. Takie warunki stwarza również placówka w Krzelowie oferując  młodzieży internat w bliskim sąsiedztwie szkoły, co jest z pewnością i wygodne i bezpieczne.

Zapotrzebowaniu rynku rolnego na wykształconych pracowników stara się też sprostać, zresztą z sukcesem, szkoła w Sichowie Dużym.

Budynek szkolny

ZSCKR w Sichowie Dużym (fot. Sichów Duży)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym

– Fundamentem naszego działania jest rzetelne przekazywanie wiedzy i umiejętności. Efektem tej pracy są wyniki egzaminów zawodowych, które nasza młodzież zdaje bardzo dobrze. Mamy wielu laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W tym roku szkolnym uczennica technikum żywienia jest laureatką eliminacji okręgowych w pionie technologia żywności – chwali swoją placówkę Piotr Mazur, dyrektor szkoły.

Uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa podczas pracy w polu

Uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa podczas pracy w polu (fot. ZSCKR Sichów Duży)

Baza szkoły

Szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim mają bardzo różny poziom wyposażenia w środki dydaktyczne. Placówka w Sichowie Dużym posiada bardzo dobrą bazę lokalową i dydaktyczną zapewniającą realizację przyjętych zadań edukacyjno-wychowawczych. Pracownie wyposażone są w 50 komputerów z dostępem do internetu, 7 tablic interaktywnych i inne nowoczesne środki dydaktyczne. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa mają do dyspozycji park maszynowy. W nowoczesnej pracowni obsługi konsumenta, urządzonej na wzór lokalu gastronomicznego, młodzież kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczy się profesjonalnej obsługi gości. – Dzięki wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyposażenie oraz sprzęt jaki posiadamy pozwala dobrze przygotować młodzież nie tylko do egzaminów ale do życia w XXI wieku, do znajdowania swojego miejsca na rynku pracy. W trakcie nauki uczniowie technikum otrzymują dotacje dla młodego rolnika – informuje Piotr Mazur, dyrektor szkoły.

Kierunki kształcenia

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

Najsmaczniejszy etap nauki, czyli robienie lodów owocowych (fot. ZSCKR Sichów Duży)

Szkoła w Sichowie Dużym kształci w następujących zawodach:

 • Technik ogrodnik, dostępny także w ZSCKR w Sandomierzu;
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, ten kierunek proponuje również ZSZ w Skalbmierzu,  ZSCKR w Sandomierzu;
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych, oferowany też w ZSCKR w Chrobrzu;
 • Technik rolnik, proponowany np. przez CKU w ZS Nr 2 w Chęcinach, ZSCKR w Chrobrzu, ZS Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie;
 • Technik turystyki wiejskiej, z możliwością nauki również w ZSCKR w Sandomierzu i ZSCKR w Chrobrzu.
Internat - altana

Internat – altana (fot. ZSCKR Sichów Duży)

Internat? Jest!

Uczniowie mogą skorzystać z oferty internatu. Placówka dysponuje 74 miejscami. Do dyspozycji uczniów jest 26 pokoi jedno-, dwu- i trzyosobowych. W budynku internatu znajdują się dwie świetlice, pokoje socjalne z aneksem kuchennym, łazienki, stołówka z zapleczem kuchennym. Wszystkie pokoje są wyremontowane, nowocześnie wyposażenie. Wychowankowie mają możliwość korzystania w czasie wolnym z bazy sportowej szkoły, tj. sali gimnastycznej, siłowni i wielofunkcyjnego boiska. Młodzież ma zapewnioną całodobową opiekę i wyżywienie.

Biblioteka w Sichowie Dużym

Biblioteka (fot. ZSCKR Sichów Duży)

Biblioteka? Jest!

Biblioteka pełni funkcję szkolnego centrum multimedialnego. Uczniowie mają możliwość wypożyczania lektur, podręczników do przedmiotów zawodowych i literatury fachowej. Tam rozwijają swoje zdolności i zainteresowania nie tylko rolnicze. – Jestem absolwentką technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Nauka w tej szkole umożliwiła mi zdanie egzaminu zawodowego. Posiadając takie kwalifikacje uzyskałam dofinansowanie na otworzenie własnej działalności gastronomicznej.  Pozytywny wynik z egzaminów maturalnych pozwolił mi realizować moje drugie marzenie – studia na kierunku pedagogicznym – mówi Adrianna Piekarska absolwentka szkoły.

Czyszczenie i sortowanie ziarna separatorem

Czyszczenie i sortowanie ziarna separatorem (fot. ZSCKR Sichów Duży)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe? Są!

W ramach swojej działalności szkoła organizuje bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych w takich specjalnościach jak sporządzanie potraw i napojów, prowadzenie produkcji rolniczej, użytkowanie pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie. – Już  od wczesnych lat młodzieńczych wiedziałem, że chce swoją ścieżkę zawodową poprowadzić ku rolnictwu. Pracuję w ZSCKR na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych związanych z mechanizacją rolnictwa. Jednocześnie jako absolwent tej szkoły i rolnik doskonale rozumiem potrzeby edukacyjne młodzieży i staram się, aby wiedzę przekazywać w sposób jak najbardziej zrozumiały i przyjazny uczniom. Przez te wszystkie lata szkoła zmieniła się nie do poznania – opowiada Jarosław Gil, nauczyciel, absolwent szkoły.

Robienie drinków w pracowni obsługi konsumenta

Robienie drinków w pracowni obsługi konsumenta (fot. ZSCKR Sichów Duży)

Praktyki zawodowe? Są!

Zajęcia praktyczne w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa są realizowane w warsztatach szkolnych. Pracownie zajęć praktycznych wyposażono  w nowoczesne maszyny rolnicze, sprzęt i urządzenia, czyli kombajn zbożowy, ciągniki rolnicze, samochód do nauki jazdy. Praktyki zawodowe uczniowie odbywają również w firmach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów. Wiedzę praktyczną młodzież poszerza w czasie wyjazdów studyjnych dostosowanych tematycznie do zawodu. – Decyzja o podjęciu nauki w tej szkole była dla mnie oczywista. Gruntowne przygotowanie rolnicze pozwala mądrze prowadzić nowoczesne gospodarstwo, które może przynosić lawinę zysku. Uzyskując kwalifikacje rolnicze w zawodzie mamy możliwość przejmowania gospodarstw rodziców a także pozyskania środków na ich rozwój i modernizację. Szkoła posiada bardzo bogaty park maszynowy, dzięki czemu wiem, co powinienem zakupić aby jak najbardziej usprawnić pracę w gospodarstwie – twierdzi Piotr Wic, uczeń klasy III kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

Sukcesy? Są!

Carving

Carving w wykonaniu uczennicy kl. I (fot. ZSKR Sichów Duży)

Szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim, podobnie jak inne tego rodzaju placówki w kraju, mają swoją olimpiadę, Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Tu prezentują swoją wiedzę i umiejętności najlepsi uczniowie zdobywając laury i nagrody za swoją pracę. W olimpiadzie uczestniczą również uczniowie ZSCKR w Sichowie Dużym. – Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce, za które otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Młodzież chętnie sprawdza swoją wiedzę i umiejętności w różnych olimpiadach i konkursach. Szkoła może się poszczycić wieloma laureatami i finalistami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu centralnym. Nasza szkoła kształci ludzi z pasją, którzy nie boją się wyzwań i chcą się rozwijać. Wiedzą, że wykorzystując zdobytą wiedzę w przyszłości mogą osiągnąć sukces i to jest ich celem. Przez 52 lata szkołę opuściło 4590 absolwentów, dla wielu z nich pałac i park to miejsca szczególne. Wśród naszych absolwentów są rolnicy, przedsiębiorcy oraz działacze samorządowi różnego szczebla. To znani i cenieni ludzie – opowiada Piotr Mazur, dyrektor szkoły. Nic dodać, nic ująć.

Turystyka edukacyjna

Tradycją jest, że szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim uczestniczą w projektach międzynarodowych. Od wielu lat szkoła w Sichowie Dużym bierze udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych, dzięki którym uczniowie mają możliwość udziału w bezpłatnych wyjazdach zagranicznych m. in. do Francji, Grecji czy Hiszpanii. – W tym roku szkolnym uczestniczyłam w międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu Erasmus+ pn. „Woda, europejskie zadanie w kontekście globalnym” w Alicante, mieście na wybrzeżu Costa Blanca w Hiszpanii, podczas którego miałam możliwość zobaczenia wielu ciekawych miejsc oraz poznania wspaniałych osób – chwali się Agnieszka Borycka, uczennica klasy II. I jak tu nie wybrać takiej atrakcyjnej szkoły? Renomę placówki bardzo dobrze wyraża wypowiedź Kamila Skuza, ucznia klasy III. – Uczęszczanie do tej szkoły, w mojej rodzinie, to już tradycja. Tu nauki pobierała moja babcia, moi rodzice a teraz ja. Wiem, że zdobędę tu rzetelną wiedzę, która ułatwi mi start w mojej karierze zawodowej. Nauczyciele są otwarci na nasze potrzeby, umożliwiają nam rozwijanie naszych pasji, m. in. muzycznych i sportowych. 

Szkoły rolnicze w województwie świętokrzyskim – inne zawody

Rolnik, zawód oferowany przez ZS Rolniczych w Cudzynowicach, ZSCKR w Chrobrzu, ZSCKR Sichowie Dużym, ZS Nr 1 w Opatowie.
Ogrodnik, dostępny również w ZSCKR w Sandomierzu.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prosimy wypełnij ankietęZobacz tylko 1 minuta

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *