Termin wysiewu międzyplonów nie został przedłużony

Termin wysiewu międzyplonów nie został przedłużony. Według Ministra Rolnictwa wydłużenie tego terminu jest niepotrzebne. Co możemy więc zrobić, jeśli nie udało nam się wysiać międzyplonów do 20 sierpnia?

Zarząd KRIR złożył wniosek o przedłużenie terminu wysiewu poplonów. Minister rolnictwa Grzegorz Puda odpowiedział, że zmiana przepisów nie jest konieczna. Jak postępować, kiedy nie udało nam się wykonać wysiewu międzyplonów w wyznaczonym terminie?

Przeczytaj również: Jak przebiega siew rzepaku 2021?

Termin wysiewu międzyplonów. Wyjaśnienie decyzji

Minister rolnictwa w odpowiedzi wytłumaczył, że rolnicy mogą zmienić element proekologiczny, który deklarowali we wniosku o płatność na inny obszar proekologiczny (np. poplon ozimy), który mają w obowiązku wysiać od 1 lipca do 1 października, a także utrzymywać najwcześniej do15 lutego. Rolnicy mają również prawo dokonać zmiany gatunku wysiewanych w mieszankach roślin, bądź zmiany działki, na której znajdzie się poplon zgłoszony jako EFA.

Procent powierzchni zgłoszonej jako EFA po zmianie nie może być wyższy niż we wniosku o przyznania płatności. To znaczy, że jeżeli gospodarz zadeklarował 5% powierzchni gruntów ornych jako EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 5%, natomiast działki, które zostały zadeklarowane muszą być w jego posiadaniu. 

O zmianach, które rolnik chce przeprowadzić w zakresie EFA, musi niezwłocznie poinformować kierownika biura powiatowego ARiMR. Otrzyma wtedy wniosek o przyznanie płatności dostosowany do nowej sytuacji. Dodatkowo, jeżeli rolnik nie dokona wysiewu poplonu w określonym terminie, jednocześnie posiadając w gospodarstwie więcej (niż 5%) obszarów EFA, ma możliwość podczas kontroli wskazać inne obszary EFA w gospodarstwie, aby wyrównać straty nieobsianego terenu międzyplonu.

Termin wysiewu międzyplonów. Co jeśli rolnik nie spełni wymogów?

W momencie, kiedy rolnik nie wypełni wymogu utrzymania terenu proekologicznego, może mieć nałożoną sankcję, która pomniejszy płatności. Kiedy rolnik nie spełni kryteriów kwalifikowalności, bądź innych obowiązków z powodu działania siły wyższej, może jednak otrzymać wsparcie. 

O wszystkich zaistniałych sytuacjach, beneficjent musi powiadomić kierownika biura powiatowego ARiMR, a także złożyć dowody, które potwierdzają ich wystąpienie. Takie oświadczenie rolnik powinien złożyć do 15 dni od dnia, w którym jest w stanie dokonać tej czynności. Potwierdzenie przez kierownika biura powiatowego ARiMR wystąpienia siły wyższej zwalnia z kar administracyjnych.

Przeczytaj również: Kontrole gospodarstw rolnych

Termin wysiewu międzyplonów. Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415 z późn. zm.):

  • w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, rolnik jest zobowiązany do dwukrotnego, w trakcie 5-letniego okresu trwania zobowiązania, zrealizowania praktyki dodatkowej. W tym obowiązkowo raz – międzyplonu (wysiewany w terminie do dnia 1 października). Praktyka dodatkowa musi być wykonana najpóźniej w 4–tym roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowo- klimatycznego;
  • w ramach wariantu 2.1. Międzyplony – siewu roślin międzyplonowych w terminie do dnia 15 września.

Międzyplon deklarowany jako EFA – podsumowanie

Podsumowując, termin wysiewu międzyplonów nie został przedłużony. Kiedy wystąpią trudne warunki pogodowe, uniemożliwiające spełnienie wyżej opisanych wymogów wysiewu poplonów rolnik musi powiadomić o tym kierownika biura powiatowego. Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa każdy przypadek rozpatrują indywidualnie. W przypadku, kiedy rolnik nie może wykonać wymogów zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego które podjął, ze względu na wystąpienie sił wyższych, nie będzie zastosowana kara administracyjna. Rolnik natomiast otrzyma pomniejszoną płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną. Oznacza to, że nie dostanie pieniędzy za część zobowiązań, których nie był w stanie wykonać.

Źródło: KRIR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 22

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze
  1. Piotr pisze:

    W taka susze to można się opalać a nie poplony użyrzniajace glebe siać.