Uprawa ziemniaków pod agrowłókniną na zbiór wczesny

Uprawa ziemniaków pod agrowłókniną na wczesny zbiór wymaga sporego zaangażowania. Jednak takie podejście zapewnia często wyższe wpływy z uprawy. Dlatego wielu producentów ziemniaków wyzwanie to podejmuje.

Cena: Ziemniaki krajowe

2.1 zł
3.96%
Zobacz aktualne ceny

Ziemniaki uprawiane na wczesny zbiór wymagają znacznego zaangażowania różnego rodzaju środków. Rozpoczynając od finansowych, niezbędnych do zakupu dobrego, kwalifikowanego materiału sadzeniakowego, a na profesjonalnym zbiorze kończąc. Mimo dużego zaangażowania wielu producentów ziemniaków ten trud podejmuje, gdyż uprawa ziemniaków pod agrowłókniną na wczesny zbiór może przynieść większe wpływy do budżetu gospodarstwa niż uprawa tradycyjna. Jednak, aby tak się stało, uprawę trzeba prowadzić rzetelnie na każdym etapie.

Podstawowe zasady

Uprawiając ziemniaki na wczesny zbiór pod agrowłókniną trzeba pamiętać o przestrzeganiu kilku bardzo ważnych zasad, co pozwoli na osiągnięcie zakładanego celu.

  • Odpowiednie stanowisko — najlepsze są gleby lżejsze, dobrze i szybko ogrzewające się, zasobne w składniki pokarmowe, a także będące w dobrej kulturze. Stanowisko musi być w jak największym stopniu wolne od chwastów i szkodników glebowych. Nie wolno zapominać o nawożeniu organicznym.
  • Odmiana — najlepsze są odmiany bardzo wczesne o bulwach okrągłych i okrągłoowalnych, które dają najwcześniejszy plon handlowy. Dokonując wyboru odmiany należy zwrócić szczególną uwagę na wrażliwość odmian na substancje czynne herbicydów, gdyż wybór herbicydów do odchwaszczania upraw dedykowanych na wczesny zbiór jest ograniczony. Sadzeniaki powinny być wyrównane i o średniej wielkości. Bezwzględnie należy zwrócić uwagę, czy bulwy są wolne od chorób.
  • Sadzenie tylko podkiełkowanych bulw.
  • Staranne przygotowanie pola — staranność należy zachować na każdym etapie przygotowania stanowiska pod ziemniaki. Szczególną uwagę w uprawie na wczesny zbiór należy zwrócić na wiosenne prace uprawowe. Należy rozpocząć je, gdy tylko można wjechać w pole, aby gleba się osuszyła i ogrzała. Następnie należy wysiać nawozy i wymieszać je z glebą.
  • Walka z chwastami — należy rozpocząć ją po posadzeniu bulw. W tym celu można wykorzystać herbicydy dedykowane do przedwschodowej walki z chwastami. Wybierając herbicyd należy zwrócić uwagę nie tylko na skuteczność chwastobójczą czy selektywność w stosunku do ziemniaków, ale także na karencję. Powinna ona wynosić nie więcej niż 6 tygodni.

Uprawa ziemniaków na wczesny zbiór a sadzenie

  • Sadzenie/termin — rozpoczyna się wcześniej niż podają zalecenia do uprawy ziemniaków w danym regionie. W tym przypadku temperatura gleby może być niższa, jednak jej minimalna temperatura powinna wynosić co najmniej 4℃. Termin sadzenia zależy także od innych warunków abiotycznych panujących wiosną. W związku z tym zarówno zbyt wczesne, jak i zbyt późne sadzenie jest niewskazane. Nadmierny pośpiech sprawi, że rośliny w okresie najczęściej występujących przymrozków będą zbyt duże, co istotnie utrudni ich zabezpieczenie. Natomiast nadmierna zwłoka opóźni zbiór, co będzie miało odzwierciedlenie w końcowym wyniku finansowym.
  • Sadzenie/parametry techniczne — sadzeniaki należy umieścić w glebie gęściej niż uprawiane tradycyjnie, gdyż okres od sadzenia do zbioru jest krótki, a więc rośliny nie rozwiną się nadmiernie. Dlatego chcąc maksymalnie wykorzystać pole, należy bulwy sadzić gęściej. Zalecany rozstaw redlin wynosi 62,5 cm. Odległość bulw w rzędzie zależy od wielkości sadzeniaków. Im są drobniejsze, tym należy sadzić je gęściej. Zalecana odległość w rzędzie wynosi 20–22 cm. Bulw nie należy sadzić zbyt głęboko, gdyż wówczas wschody będą opóźnione. Bulwy powinny być przykryte glebą na głębokość równą ich średnicy.

Uprawa ziemniaków pod agrowłókniną

W wielu gospodarstwach specjalizujących się w uprawie ziemniaków na wczesny zbiór agrowłóknina zagościła na dobre. I słusznie. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów agrowłókniny, sztuka w tym, aby do okrycia ziemniaków wybrać jak najlepszą. W produkcji ziemniaków stosuje się głównie następujące gramatury: 19, 23 i 30 g/m2. Rodzaj gramatury, jaka będzie stosowana, zależy głównie od rodzaju gleby. Uprawy założone na glebach podmokłych czy gorzej przepuszczających wodę należy przykryć agrowłókniną o gramaturze 19 g/m². Dzięki temu wymiana wody i powietrza będzie lepsza. Agrowłókninę o mniejszej gramatrze należy stosować także w latach mokrych. Z kolei w sytuacji, gdy ziemniaki uprawia się na glebach lżejszych i łatwo przesuszających się należy stosować agrowłókninę o większej gramaturze – 23 i 30 g/m². W tym przypadku większa gramatura będzie lepiej zabezpieczać glebę przed utratą wody. Agrowłókninę o większej gramaturze zaleca się stosować także na glebach zimnych i gorzej nagrzewających się. Dzięki temu ziemia szybciej się dogrzeje.

Agrowłóknina – wady i zalety

Niektórzy plantatorzy wskazują, że agrowłókniny o większej gramaturze są ciężkie i po deszczu mocno przygniatają ziemniaki, a także mogą powodować poparzenia liści. Z kolei dużą zaletą tych agrowłóknin jest ich przydatność przez kilka sezonów wegetacyjnych. Ważną cechą agrowłókniny poza gramaturą jest jej szerokość. Na rynku dostępne są agrowłókniny o różnych wymiarach. Z praktycznego punktu widzenia najlepsza jest agrowłóknina o szerokości od 6,35 do 12,65 m. Choć wśród producentów są różne preferencje.

Zakładanie agrowłókniny

Decydując się na uprawę ziemniaków pod agrowłókniną trzeba pamiętać, aby zakładać ją w odpowiednich warunkach atmosferycznych, gdy dzień jest bezwietrzny. Jeśli nie ma możliwości rozłożenia agrowłókniny przy bezwietrznej pogodzie, należy pamiętać, aby rozkładać ją zgodnie z kierunkiem wiatru. Agrowłóknina musi być co kilka metrów przyciśnięta na środku, aby w dni wietrzne nie uszkadzała części nadziemnych rosnących ziemniaków. Sytuacja ta dotyczy głównie agrowłóknin grubszych, które z racji ciężaru mogą powodować większe uszkodzenia. Zabezpieczenie agrowłókniny należy wykonać w bruzdach redlin przysypując je niewielką ilością gleby lub workami wypełnionymi piaskiem. Agrowłókninę należy rozłożyć w taki sposób, aby „rosła” razem z ziemniaki. Nie należy jej mocno naciągać, by się nie przerwała.

Kontrola uprawy

Uprawa ziemniaków pod agrowłókniną wymaga nieustannej kontroli. Nie wolno jej ograniczać do stanu agrowłókniny na polu, lecz bezwzględnie trzeba sprawdzać, czy rośliny nie są atakowane przez stonkę ziemniaczaną bądź, jak to miało miejsce w zeszłym roku, również przez zarazę ziemniaka. Po stwierdzeniu zagrożenia ze strony agrofagów należy podjąć z nimi walkę. Odkrycia plantacji dokonuje się zależnie od stanu pogody. Gdy pogoda jest sprzyjająca, a ziemniaki powschodziły agrowłókninę można zwinąć. Zwiniętą agrowłókninę można pozostawić w bruzdach. W razie potrzeby można nią szybko przykryć rośliny zagrożone niskimi temperaturami.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *