Urzędy, które powinien odwiedzić rolnik ekologiczny

Ekologiczna produkcja może oznaczać spore zyski. Może, pod warunkiem, że rolnik dostosuje się do wymogów rynku, profesjonalnie poprowadzi swoje gospodarstwo, a przede wszystkim spełni wszystkie wymogi formalne. Ekspert AgroFaktu radzi, jak szybko i skutecznie stać się ekorolnikiem, a co za tym idzie jakie urzędy trzeba w tym celu odwiedzić.

Planując przejście z konwencjonalnej produkcji na ekologiczną, warto poznać urzędy ważne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego. Decyzję o zmianie metody produkcji można podjąć w dowolnym czasie i zgłosić się do jednej z 10 istniejących na rynku jednostek certyfikujących.

Organ ten wpisuje rolnika do rejestru i od tego momentu jest on zobowiązany przestrzegać zasad rolnictwa ekologicznego. Zgłoszenie polega jedynie na wypełnieniu formularza opracowanego przez Głównego Inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, dostępnego do pobrania zarówno na stronie internetowej IJHARS, jak i poszczególnych jednostek certyfikujących. Należy także dodać, że nad prawidłowością działań IJHARS oraz jednostek czuwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Urzędy a gospodarstwo ekologiczne

Urzędy, w tym wypadku dana jednostka certyfikująca, raz w roku przeprowadzają w gospodarstwie kontrolę. Sprawdzana jest prawidłowość przestrzegania ekoprzepisów w produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz przetwórstwie. Pozytywne przejście kontroli gwarantuje otrzymanie certyfikatu ekologicznego, na podstawie którego można sprzedawać produkty jako ekologiczne.

Jednak zanim rolnik będzie uprawniony do nazywania swojego gospodarstwa ekologicznym, musi najpierw poddać je okresowi konwersji, tzn. przygotować do ekologicznej produkcji lub stworzyć je od podstaw. Trwa to zazwyczaj 2–3 lata. W tym czasie należy działać już zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, ale nie można jeszcze sprzedawać produktów jako ekologiczne. W okresie konwersji prowadzona jest także kontrola przez jednostkę certyfikującą.

Urzędy a dopłaty

Rolnik przestawiający gospodarstwo na produkcję ekologiczną, jak i posiadający ekologiczny certyfikat może ubiegać się o dopłaty z tytułu tejże działalności. W tym celu musi zwrócić się np. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Płatności są przyznawane tu do gruntów ornych, trwałych użytków zielonych oraz sadów. Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi dokumentami składa się co roku w terminie od 15 marca do 15 czerwca.

Przygotowanie gospodarstwa do ekologicznej produkcji lub stworzenie takiego gospodarstwa od podstaw trwa zazwyczaj 2–3 lata.

Otrzymanie płatności wiąże się jednak z opracowaniem 5-letniego planu działalności ekologicznej. Ważne jest, że dokument należy sporządzić wraz z doradcą rolnośrodowiskowym (funkcję tę pełnią pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego lub ARiMR). Wzór planu udostępnia Agencja.

Podstawowe spośród wielu zobowiązań w ramach ubiegania się o dopłaty przedstawiają się następująco:

  • łączna powierzchnia posiadanych użytków rolnych ma wynosić co najmniej 1 ha;
  • obowiązuje zakaz przekształcania występujących w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych w inne użytkowanie, w tym ich zaorywanie;
  • konieczne jest zachowanie elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanego rolniczo (m.in. oczka śródpolne, miedze, rowy, zakrzewienia lub zadrzewienia śródpolne, drzewa wolnostojące),
  • należy rozpocząć wytwarzanie produktów rolnictwa ekologicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznawania dopłat przez odpowiednie urzędy można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *