Ustawa o OSP znowelizowana. Zapisy o pieniądzach i szkoleniach

Ustawa o OSP ma poprawić sytuację tej formacji. W projekcie nowelizacji o ochotniczych strażach pożarnych znalazło się wiele poprawek.

Ustawa o OSP w nowelizacji ma doprecyzować przepisy, które poprawią sytuację członków OSP oraz samych stowarzyszeń. A te są jednym z podstawowych podmiotów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. Poselska nowelizacja ustawy o OSP trafiła do Sejmu po roku funkcjonowania.

Ustawa o OSP

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Jej głównym celem było wprowadzenie świadczenia ratowniczego dla strażaków ochotników, którzy brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. W przypadku mężczyzn jest to co najmniej 25 lat, zaś w przypadku kobiet to co najmniej 20 lat. Ustawę dobrze przyjęły środowisko strażaków i wszystkie opcje polityczne. Jednakże wymaga ona pewnych poprawek i doprecyzowania.

Jakie nowości wnosi ustawa o OSP?

Nowelizacja pozwoli na rozwinięcie ochrony przeciwpożarowej o nową kompetencję, czyli o ratownictwo medyczne. W toku prac w podkomisji nad projektem zgłoszono 12 poprawek merytorycznych oraz poprawki legislacyjne. Kolejne poprawki zgłoszono na ostatnim posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Nowelizacja jest potrzebna, ale pewne zapisy budzą kontrowersje

Mimo że ustawa o OSP po nowelizacji jest dobrym kierunkiem, to pewne kontrowersje budzą niektóre zawarte w niej zapisy. Jednym z nich jest zapis, że gmina może wspierać finansowo straż w realizacji szkoleń stosownie do posiadanych środków finansowych. Jednakże budzi on obawy, że te szkolenia w pierwszej kolejności będą dostępne dla strażaków z bogatszych gmin. W związku z tymi kontrowersjami poseł Tomaszewski z Lewicy zgłosił pięć poprawek. Wśród nich znalazła się poprawka dotycząca zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia ratowniczego. Podobną poprawkę zgłosiła też Urszula Nowogórska (Koalicja Polska).

Z kolei Grzegorz Braun (Konfederacja) ocenił, że ustawę proceduje się „pod jesienne wybory”.

Ta ustawa nie jest tak skandaliczna jak większość waszej twórczości i możemy się w niej dopatrzeć nawet jakichś plusów dodatnich — skomentował Braun.

Dodał, że upaństwawianie „wszystkiego od góry do dołu” jest procesem szkodliwym.

Z kolei Tomasz Zimoch (Polska 2050) zwrócił uwagę, że zwolnienie od świadczenia pracy przysługuje jedynie strażakowi-ratownikowi OSP. Jednak nie przysługuje ono osobie, która ubiega się o status strażaka ratownika OSP podczas szkolenia z zakresu BHP i szkolenia podstawowego.

Nowa kompetencja OSP

Ponadto znowelizowana ustawa o OSP zakłada też rozwinięcie ochrony przeciwpożarowej o nową kompetencję, tj. ratownictwo medyczne.

Wiemy doskonale, jak ważną rzeczą jest, żeby wszystkie osoby, które zajmują się ratownictwem, miały to ratownictwo medyczne na najwyższym poziomie. Staramy się, aby do OSP napłynęła świeża krew, dlatego finansujemy i będziemy finansować młodzieżowe drużyny pożarnicze. W tym roku 40 mln zł na sprzęt i wyjazdy na obozy, na szkolenia będzie przekazane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego — pwiedział szef MSWiA.

Ekwiwalenty dla strażaków

Projektowana ustawa o OSP da gminie możliwość wypłacania ekwiwalentu kandydatom na strażaków ratowników OSP, którzy brali udział w zabezpieczaniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP.

Zgodnie z ustawą wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto ogłoszonego przez prezesa GUS w Monitorze Polskim. Wysokość ekwiwalentu w drodze uchwały ustala właściwa rada gminy — nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Nowe szkolenia dla strażaków

Ustawa o OSP zakłada także, że samorządy będą mogły opłacać dodatkowe szkolenia ze środków z budżetów gminy. Jednakże nie będzie to obligatoryjne. Samorządy będą mogły także sfinansować wyżywienie dla strażaków ochotników będących w trakcie szkolenia, ale także w trakcie różnego rodzaju akcji.

W projekcie znalazł się też zapis, że strażacy ratownicy OSP pełniący funkcję kierowcy po ukończeniu 65 lat mogą brać bezpośredni udział w działaniach i akcjach ratowniczych. Jednakże pod warunkiem posiadania aktualnych badań lekarskich, które dopuszczają ich do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

W projekcie nowelizacji znalazły się też kwestie związane z prowadzeniem ewidencji legitymacji dla strażaków ochotników oraz ewidencji osób wyróżnionych Odznaką Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”.

Czytaj też: Dotacje dla rolników – od 5 czerwca dwa nabory wniosków

Źródło: portalsamorzadowy.pl

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

SU Tarroca to 115% wzorcaKup teraz Postaw na wczesność

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *