Usuwanie folii rolniczych – nowy nabór o dofinansowanie

Od 2 stycznia 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie folii rolniczych. W roku bieżącym podobnie jak wcześniej z dotacji mogą skorzystać rolnicy, którzy zastanawiają się co zrobić z folią rolniczą. Więcej szczegółowych informacji dotyczących tego programu priorytetowego przekazał NFOŚiGW.

NFOŚiGW ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Głównym celem tego programu jest zagospodarowanie odpadów pochodzących z tworzyw sztucznych, które wytworzono w rolnictwie.

Usuwanie folii rolniczych – dla kogo i do kiedy nabór wniosków o dofinansowanie?

Z programu priorytetowego mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, jednak to rolnicy są ostatecznymi odbiorcami tego dofinansowania. Są to więc osoby, które posiadają odpady z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, czy też opakowań po nawozach typu BigBag.

Dotacje na usuwanie folii rolniczych trafią do osób, które złożą wniosek w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), który należy potwierdzić podpisem elektronicznym.

W przypadku braku podpisu oprócz przesłania wniosku należy również przekazać wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, w którym na pierwszej stronie znajdzie się kod kreskowy,
  • oświadczenie podpisane zgodnie z zasadami.

Wnioski, a także inne wymagane dokumenty o dotacje na usuwanie folii rolniczych należy złożyć do 31 marca 2023 r.

Usuwanie folii rolniczych 2023 – kwota dotacji

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez NFOŚiGW dofinansowanie przyznaje się w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Pod warunkiem że kwota dofinansowania nie przekracza iloczynu 500 zł, a także wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych. Jak również siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu BigBag unieszkodliwionych albo poddanych odzyskowi w wyniku tego przedsięwzięcia.

Warto również podkreślić, że podatek VAT nie zalicza się do kosztu kwalifikowanego w tym dofinansowaniu. Okres kwalifikowalności kosztów zgodnie z zasadami powinien trwać od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Usuwanie folii rolniczych — dofinansowanie i zasady

Tak jak już wspomnieliśmy, dofinansowanie w tym programie przyznaje się w formie dotacji, gdzie wypłata transz może nastąpić tylko w formie refundacji. Jeżeli limit środków ujęty w planie finansowym NFOŚiGW zostanie przekroczony, to wówczas wtedy wypłaty mogą być przesunięte na rok następny.

Wypłaty mogą być przesunięte nie więcej niż o jeden rok wobec planowanych terminów. Przesunięcie może dotyczyć nie więcej niż 50% kwoty zaplanowanej do wypłaty na dany rok – informuje NFOŚiGW.

Czytaj również: Jakie będą emerytury od 2023 r.?

Źródło: NFOŚiGW

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.9 / 5. Liczba głosów 10

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *