Uwaga! Już czas składać oświadczenia

Internet jest jedyną drogą składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. W tym roku również zrobiono wyjątek dla rolników posiadających małe gospodarstwa. Będą oni mogli złożyć oświadczenia zamiast wniosku.

Dla kogo taka możliwość?

Ta wyjątkowa sytuacja dotyczy tylko rolników, którzy spełniają określone warunki. W zeszłym roku, aby móc złożyć oświadczenie trzeba było we wniosku o płatności zadeklarować powierzchnię gruntów rolnych mniejszą niż 10 ha. Takich rolników było ok. 430 tysięcy. Innym wymogiem do złożenia oświadczenia  jest ubieganie się wyłącznie, podobnie jak w 2018 roku, o :

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Ważne! Składając oświadczenie rolnik musi potwierdzić, że będzie się ubiegał w tym roku o takie same płatności jak w 2018 r. czyli nie będzie wprowadzał żadnych zmian.

Gdzie składać oświadczenia?

Oświadczenia będą przyjmowały Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 lutego do 14 marca br.. Jak informuje Agencja dokumenty można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać pocztą. Spóźnialskim przypominamy, że wysyłając oświadczenie pocztą należy pamiętać, że o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego.
Rolnicy nie spełniający warunków wymaganych przy składaniu oświadczeń będą zobowiązani złożyć wnioski o płatności obszarowe za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Nowe zasady korzystania ze środków PROW? [Aktualności]

Rada Ministrów spotkała się, by przedyskutować tematy związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

13 lutego 2019

Żywność wolna od GMO – to się uda! [Aktualności]

Już wkrótce każdy z łatwością kupi produkty niemodyfikowane genetycznie.

6 lutego 2019

Wejdą do gospodarstw i odbiorą rolnikom zwierzęta?

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt ma dać organizacjom pozarządowym zbyt dużą władzę? To uderzy w rolników!

14 lutego 2019