Uwaga! Już czas składać oświadczenia

Internet jest jedyną drogą składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. W tym roku również zrobiono wyjątek dla rolników posiadających małe gospodarstwa. Będą oni mogli złożyć oświadczenia zamiast wniosku.

Dla kogo taka możliwość?

Ta wyjątkowa sytuacja dotyczy tylko rolników, którzy spełniają określone warunki. W zeszłym roku, aby móc złożyć oświadczenie trzeba było we wniosku o płatności zadeklarować powierzchnię gruntów rolnych mniejszą niż 10 ha. Takich rolników było ok. 430 tysięcy. Innym wymogiem do złożenia oświadczenia  jest ubieganie się wyłącznie, podobnie jak w 2018 roku, o :

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Ważne! Składając oświadczenie rolnik musi potwierdzić, że będzie się ubiegał w tym roku o takie same płatności jak w 2018 r. czyli nie będzie wprowadzał żadnych zmian.

Gdzie składać oświadczenia?

Oświadczenia będą przyjmowały Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 lutego do 14 marca br.. Jak informuje Agencja dokumenty można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać pocztą. Spóźnialskim przypominamy, że wysyłając oświadczenie pocztą należy pamiętać, że o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego.
Rolnicy nie spełniający warunków wymaganych przy składaniu oświadczeń będą zobowiązani złożyć wnioski o płatności obszarowe za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

RGT JakuzziKup teraz 5% rabatu na nasiona rzepaku od 3 j.s. RGT Jakuzzi

Złożyłeś wniosek o dopłaty bezpośrednie 2019?

Rolnicy złożyli 1,3 mln wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2019 rok. Spóźnialscy nadal mogą je składać - do kiedy?

6 czerwca 2019

Rolnik nie zadbał o zwierzęta! Dzikie krowy zostaną wybite?

Dzikie krowy z Deszczna stwarzają zagrożenie i niszczą rolnikom uprawy – taka informacja obiegła media przez ostatnie dni!

9 maja 2019

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Na jakie zmiany muszą się przygotować uczestnicy rynku skupu płodów rolnych, czyli rolnicy i pierwsi nabywcy – skupujący?

18 kwietnia 2019