W całej Polsce badanie: Koniunktura w gospodarstwie rolnym

Koniunktura w gospodarstwie rolnym jest obiektem prowadzonego w całej Polsce badania ankietowego. Jakie są cele tego badania i do kiedy potrwa?

Koniunktura w gospodarstwie rolnym jest obiektem zainteresowania badaczy, którzy chcą się dowiedzieć, jak gospodarstwo rolne radziło sobie w minionym półroczu. Ponadto interesują ich informacje o bieżącej i przyszłej sytuacji gospodarstw rolnych z drugiego półrocza 2023 r.

Jaki jest cel badania „Koniunktura w gospodarstwie rolnym”

Badanie ankietowe dostarcza rzetelne dane na temat bieżącej i przyszłej sytuacji gospodarstw rolnych. Jej wyniki posłużą do ogólnej oceny sytuacji w rolnictwie, a także prognozowania trendów rozwojowych. Ponadto wyniki badania służą do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

W jakim terminie trwa badanie?

Termin badania zależy od grupy respondentów. Wylosowane do badania osoby fizyczne mogły od 12 do 15 stycznia samodzielnie wypełnić formularz na stronie GUS-u. Z kolei od 16 do 31 stycznia trwają wywiady telefoniczne z teleankieterami.
W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych samodzielne wypełnianie formularzy potrwa od 16 do 25 stycznia. Z kolei ankiety telefoniczne zaczną się od dnia 26 stycznia i potrwają do końca miesiąca.

Kto wykonuje badanie „Koniunktura w gospodarstwie rolnym”

Podstawową pracę wykonują ankieterzy statystyczni, którzy są pracownikami urzędu statystycznego znajdującego się na terenie województwa. Dlatego każdego z nich zaopatrzono w legitymację służbową oraz upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych na dany rok.

Jaką tematykę obejmuje ankieta?

Zakres informacji pozyskiwanych w czasie ankiety obejmuje:

  • informacje ogólne o gospodarstwie rolnym i osobie nim kierującej;
  • rodzaje produkcji roślinnej i sprzedaż produktów rolnych;
  • rodzaje produkcji zwierzęcej oraz sprzedaż.

Ponadto ważnym punktem badania „Koniunktura w gospodarstwie rolnym” jest ocena sytuacji gospodarstwa rolnego obejmującą m.in.:

  • ocenę ogólnej sytuacji gospodarczej;
  • popyt na produkty rolne;
  • opłacalność produkcji rolniczej;
  • źródła finansowania;
  • wydatki inwestycyjne;
  • czynniki, które sprzyjają rozwojowi gospodarstwa lub go ograniczające.

Oprócz tego ankieterzy zbierają informacje na temat obrotu gruntami ornymi w ciągu ostatniego półrocza (sprzedaż i wynajem) oraz prognozy sytuacji gospodarstwa rolnego.

A co z odpowiedziami ankietowanych rolników?

Zebrane przez ankieterów odpowiedzi służą wyłącznie do wykonania zestawień, opracowań i analiz. Jednakże udostępnianie danych odbiorcom i ich publikacja są możliwe dopiero po agregacji danych jednostkowych. Obejmuje ona pogrupowanie ich według określonych kategorii, np.: według grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa). Ponadto usuwa się wszelkie cechy, które mogłyby posłużyć do identyfikacji respondentów.

Czytaj również: Protesty polskich rolników 24.01. w całym kraju

Źródło: ZODR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

ANKIETA - ILE ZA NASIONA W 2024?Zobacz WYPEŁNIJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *