Wizja Zero – najnowsza strategia KRUS

Wizja Zero – to jedna z najważniejszych kampanii organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego dotyczącej prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, również w rolnictwie.

International Social Security Association

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego ISSAto organizacja skupiająca krajowe administracje i agencje ubezpieczeń społecznych. Celem Stowarzyszenia jest rozszerzanie i promowanie zabezpieczenia społecznego na całym świecie. Obecnie liczy ono ponad 320 organizacji członkowskich ze 160 krajów. Pełnoprawnymi członkami ISSA ze strony Polski jest ZUS oraz KRUS. Członkostwo w ISSA uprawnia Kasę do uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a także w konferencjach, szkoleniach, sympozjach oraz kolokwiach z obszaru ubezpieczeń, prewencji i rehabilitacji. Jest to unikalna okazja do zapoznania się ze światowymi rozwiązaniami i trendami w tym zakresie.

Wizja Zero

Logo ISSA

fot. KRUS

KRUS

Dla rolnika najistotniejszą informacją jest to, że KRUS realizuje ubezpieczenie społeczne rolników. Działalność tej instytucji nadzoruje minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. Kasa została powołana na mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Od początku swojej działalności podejmowała liczne inicjatywy na rzecz współpracy z zagranicznymi instytucjami i organizacjami ubezpieczeniowymi w Europie i na świecie.

Wizja Zero

Logo KRUS

fot. KRUS

Sekcja ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie

Zbieżność zadań KRUS oraz Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie pozwoliła Kasie z chwilą przystąpienia do tej międzynarodowej organizacji aktywnie uczestniczyć w jej pracach. Warto nadmienić, że jest to jedna z 13 Sekcji ISSA.  Realizowane są tu zadania mające na celu zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym w odniesieniu do wszystkich osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. W dowód uznania działalności Kasy powierzono jej najważniejsze funkcje we władzach Sekcji oraz przeniesiono Sekretariat Generalny Sekcji do Polski. Prezes KRUS pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Sekcji i inicjuje prowadzone na szeroką skalę badania oraz działania promujące bezpieczną pracę i prewencję w gospodarstwie rolnym.

Wizja Zero

Jest to jedna z najważniejszych kampanii ISSA. Wizja Zero to strategia prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, opracowana przez ekspertów BHP, medycyny pracy, pracodawców, menadżerów, przedstawicieli pracowników, inspektorów pracy i innych przedstawicieli środowiska pracy. Strategia ta opiera się na przekonaniu, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe można wyeliminować, jeśli zastosuje się odpowiednią strategię prewencji. Wizja Zero jest rozumiana jako ciągły i długofalowy proces dążenia do sytuacji bezwypadkowych, wyeliminowania urazów w pracy i występowania chorób zawodowych. Strategia ta jest nowatorskim podejściem do bezpieczeństwa pracy. Unikatowość tego działania polega na łączeniu trzech wymiarów pracy człowieka, tj. zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu na wszystkich szczeblach zarządzania w miejscu pracy. Jest to również strategia uniwersalna, gdyż można ją zastosować w każdym miejscu pracy, przedsiębiorstwie lub sektorze gospodarki na całym świecie.

7 Złotych Zasad

Wizja Zero oparta jest na 7 złotych zasadach. Zastosowanie tych zasad pomaga projektować środowisko pracy w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko niepożądanych zdarzeń. Chodzi tu o to, by nikt nie został w pracy pozbawiony życia lub zdrowia. Ciekawostką jest to, że Złote Zasady nie narzucają nikomu określonej metody ich realizacji. Każde przedsiębiorstwo, gospodarstwo może znaleźć własną, najlepszą drogę realizacji poszczególnych zasad.

Siedem złotych zasad.

  • Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.

  • Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko.

  • Zdefiniuj cele – stwórz program.

  • Zapewnij zdrowy i bezpieczny system – dobrze zorganizowany.

  • Zapewnij zdrowe i bezpieczne środowisko przy maszynach, narzędziach i na stanowiskach pracy.

  • Zwiększaj kwalifikacje – rozwijaj kompetencje.

  • Inwestuj w ludzi – motywuj przez uczestnictwo.

Logo strategii Wizja Zero

Prewencja

Działania zapobiegawcze mają bardzo duże znaczenie dla każdej branży gospodarki, w tym rolnictwa. Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych zagwarantuje lepsze warunki pracy i zdrowe społeczeństwo. Wpłynie to korzystnie zarówno na ekonomiczne warunki życia, jak i przyczyni się do zmniejszenia wydatków instytucji na świadczenia chorobowe. Strategia Wizja Zero ma uzmysłowić znaczenie działań podejmowanych przez instytucje zajmujące się zabezpieczeniem społecznym. Podkreśla ona również znaczenie prewencji w miejscu pracy i życia rolnika. Pozwala dzielić się doświadczeniami podmiotów zaangażowanych w sprawy rolnictwa na forum międzynarodowym oraz zakłada działania informacyjne skierowane do rolników.

Głównym celem Wizji Zero jest promocja kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym miejscu pracy na świecie tak, aby poprzez odpowiednią organizację pracy i zarządzanie w zakresie BHP wyeliminować systemowo wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

W 2019 roku KRUS, jako instytucja prowadząca Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, będzie współorganizatorem Międzynarodowego Kolokwium Sekcji n.t.: Wizja Zero – Światowa Strategia Prewencji w Rolnictwie w Kordobie.

W artykule wykorzystano materiał informacyjny przesłany przez Biuro Organizacyjno-Prawne Centrali KRUS dotyczący strategii prewencyjnej Wizja Zero realizowanej przez Kasę.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

DOPŁACAMY 80 ZŁ netto*Kup teraz Maksymalna wydajność z uprawy

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *