Wkrótce pierwsza rata podatku rolnego. Ile wynosi w 2024 r.?

Uwaga Rolnicy! Przypominamy, pierwsza rata podatku rolnego już wkrótce musi się znaleźć na kontach właściwych urzędów gmin czy miast. Do kiedy należy ją zapłacić i jaka będzie jej wysokość?

Pierwsza rata podatku rolnego od osób fizycznych musi wpłynąć na określony w nakazie płatniczym indywidualny rachunek bankowy. Informacje o numerze takiego rachunku każdy zainteresowany może otrzymać w gminnych lub miejskich wydziałach zajmujących się opłatami i podatkami. Ile podatek rolny wyniesie w 2024 r.?

Jaka jest pierwsza rata podatku rolnego w 2024?

Raty podatku rolnego płaci się od gruntów, które wykorzystuje się do prowadzenia działalności rolniczej. Podatek dotyczy tych gruntów oraz budynków, które sklasyfikowano jako użytki rolne. Jednakże nie dotyczy to powierzchni, które zajęto na prowadzenie działalności gospodarczej inna niż rolnicza.
Podatek rolny muszą opłacać osoby fizyczne, prawne (firmy), a także jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami gruntów,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami samoistnymi gruntów,
  • posiadaczami gruntów, które są własnością jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, a posiadanie wynika z podpisania umowy.

Jaka jest podstawa wyliczenia podatku rolnego?

Podstawą do wyliczenia rat podatku rolnego jest liczba posiadanych hektarów. Jednakże dla gruntów gospodarstw rolnych liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków zgodnie z ewidencją gruntów i budynków. Tymczasem dla pozostałych gruntów podstawą jest liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Jaka jest jego stawka podatku rolnego w 2024 r.?

W świetle przepisów stawkę podatku rolnego określa się w następujący sposób:

  • od 1 hektara (ha) przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych jest to wartość pieniężna 2,5 kwintala (q) żyta,
  • od 1 hektara (ha) pozostałych gruntów jest to wartość pieniężna 5 kwintali (q) żyta

Wylicza się je według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, które poprzedzają rozliczenie. Przy wyliczeniu bierze się pod uwagę komunikat, który Główny Urząd Statystyczny wydaje do 20 października roku poprzedniego. W przypadku tegorocznego wyliczenia komunikat taki wydano 19 października 2023 r.

Obecnie średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów wynosi 89,63 zł za decytonę (kwintal).

Cena tony żyta w skupie pod koniec lutego

Według powyższych danych stawka podatku dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 224,075 zł za 1 ha. W poprzednim roku podatek rolny wyniósł 185,13 zł/ha. Z kolei dla pozostałych gruntów stawka ta wynosi 448,15 zł za 1 ha. Podczas gdy w ubiegłym roku wynosiła ona 370,25 zł/ha. Powyższe stawki obowiązują w całym 2024 r., jednakże dla wygody płatników podatek rolny można uiszczać w czterech ratach.

Pierwsza rata podatku rolnego — do kiedy trzeba ją zapłacić?

Terminy płatności pierwszej i kolejnych rat podatku rolnego są takie same dla osób fizycznych i prawnych. Ponadto należy go opłacać w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Pierwsza rata podatku rolnego musi być opłacona do 15 marca. Z kolei kolejne raty podatku należy opłacić odpowiednio do: 15 maja (druga rata), 15 września (trzecia rata) i 15 listopada (czwarta rata).

W przypadku, kiedy wyliczona kwota nie przekracza 100 zł, to podatek płatny jest jednorazowo w pierwszym terminie płatności.

Czytaj również: Aktualne ceny tuczników w Polsce niższe niż w Niemczech

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *