Wniosek o restrukturyzację małych gospodarstw – jak go wypełnić?

Prawidłowo wypełniony wniosek to kolejny krok do otrzymania 60 tys. zł na restrukturyzację małych gospodarstw. Jednak nim go złożycie, to musicie zgromadzić niezbędne dokumenty i poznać ,,złote zasady” które obowiązują przy tym naborze. Dzięki tym zasadom wniosek o restrukturyzację nie będzie miał przed wami żadnych tajemnic! 

Wniosek o restrukturyzację – ,,złote zasady” przy jego wypełnianiu

Wypełniając wniosek o restrukturyzację należy pamiętać, że wszystkie pola obowiązkowe muszą zostać przez was wypełnione.

We wniosku o restrukturyzację podajecie informacje takie jak na przykład:

 • rodzaj operacji w ramach której składacie wniosek
 • dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
 • miejsce zamieszkania i adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
 • adres do korespondencji (w sytuacji, gdy jest on inny niż adres zamieszkania)
 • dane identyfikacyjne, miejsce zamieszkania i adres małżonka (w momencie gdy beneficjent pozostaje w związku małżeńskim)
 • informacje o gospodarstwie rolnym – w tym punkcie podajecie informacje o wielkości ekonomicznej waszego gospodarstwa. O tym, jak ją obliczyć wspominaliśmy tutaj.

Oprócz tego, właściciele trzody chlewnej muszą w tym miejscu wymienić numery siedziby stada świń
informacje o załącznikach – przy wymienionych załącznikach należy wpisać ile załączników złożycie wraz z wnioskiem o płatność

Warto również przypomnieć, że wniosek o restrukturyzację małych gospodarstw należy wypełnić komputerowo, bądź odręcznie drukowanymi literami, unikając skreśleń i pomyłek!

Przy wypełnianiu wniosku o restrukturyzację należy uwzględnić wspomniane przez nas zasady, które zostały również przedstawione w Rozporządzeniach MRiRW, a także w instrukcjach opracowanych przez ARiMR. Wszystkie te informacje możecie znaleźć tutaj i tutaj.

Wniosek o restrukturyzację - jak prawidłowo wypełnić?

Zanim przystąpicie do wypełniania wniosku musicie poznać kilka kluczowych zasad, które należy spełnić aby otrzymać spore pieniądze na restrukturyzację

fot. ARiMR

Pamiętaj o załącznikach!

Do wniosku o restrukturyzację musicie dołączyć następujące załączniki:

 • oświadczenia:
  • małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o premię na restrukturyzację małych gospodarstw (dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim)
  • współposiadacza gospodarstwa o wyrażaniu zgody na otrzymanie płatności (jeśli operacja jest przedmiotem współposiadania)
  • współwłaściciela nieruchomości (w przypadku, gdy podmiot planuje inwestycję na gruntach stanowiących przedmiot współwłasności)

Oprócz tego, wniosek o restrukturyzację należy złożyć wraz z: 

 • zaświadczeniem wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wysokości dochodów pochodzących z poza rolnictwa, lub z działów specjalnych (o ile takie są prowadzone)
 • zaświadczeniem z gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych wchodzących w skład gospodarstwa podmiotu starającego się o płatność
 • numerem księgi wieczystej – jeśli w gospodarstwie występuje nieruchomość dla której księga wieczysta prowadzona jest w systemie teleinformatycznym
 • kosztorysem inwestorskim – jeśli zaplanowana przez was restrukturyzacja przewiduje wykonanie inwestycji budowlanej
 • biznesplanem zapisanym na CD lub DVD wraz z wydrukiem, który przedstawia podsumowanie biznesplanu

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu płatności w terminie 6 miesięcy możecie starać się o wypłacenie pierwszej raty pomocy (w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy). Wniosek o restrukturyzację należy wypełnić według instrukcji. Drugą ratę premii w wysokości 20% całościowej kwoty pomocy możecie otrzymać po zrealizowaniu biznesplanu (jednak nie później niż po upływie 3 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy).

W następnym artykule przedstawimy wam jak należy sporządzić biznesplan, aby uniknąć braków formalnych przy kolejnym naborze.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 54

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Udowodnione wyższe plony!Zobacz Encera SC = Efekty

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze
 1. Marta pisze:

  Czy można zrezygnować z projektu po złożeniu wniosku?