Wniosek o wypłatę rekompensaty. Gdzie i do kiedy składać?

Wniosek o wypłatę rekompensaty za niezapłacone produkty rolne można już składać w odpowiednich oddziałach KOWR. Na jakich warunkach otrzymamy wsparcie i do kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę rekompensaty mogą złożyć rolnicy, którym nie zapłacono za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które stały się niewypłacalne w roku 2023. Pozwala to na odzyskanie należnych płatności przez gospodarzy. Podstawę prawną do ich uzyskania daje ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa, która weszła w życie 1 lipca 2023 r.

Do kiedy można złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty i gdzie?

Producenci rolni mogą składać wnioski o wypłatę rekompensat już od 1 lutego br. Natomiast nabór zakończy się 31 marca br.

Wniosek taki należy złożyć w terenowym oddziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.

Wnioskujemy na formularzu, który opracował i udostępnił KOWR. Wniosek o wypłatę rekompensaty należy złożyć do KOWR bezpośrednio, przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Ponadto trzeba do niego dołączyć faktury, które potwierdzają istnienie wierzytelności. Jednakże wniosek może objąć jedynie te roszczenia, które nie uległy przedawnieniu. Należy pamiętać, że roszczenia gospodarstw rolnych z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem dwóch lat.

A co w przypadku kilku wierzycieli?

A jak postąpić w przypadku faktur, które dokumentują istnienie roszczenia i wystawionych w okresie wskazującym na przedawnienie? W takim przypadku do wniosku o przyznanie rekompensaty należy dołączyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza dokumenty, które potwierdzają zawieszenie lub przerwanie biegu przedawnienia.

Ponadto należy pamiętać, że jeden wniosek dotyczy zobowiązań jednego dłużnika. Jeśli jeden producent rolny nie dostał zapłaty od kilku podmiotów skupujących, to musi złożyć na osobnych formularzach wniosek o wypłatę rekompensaty odnośnie każdego z nich.

Na jakich warunkach akceptowany jest wniosek o wypłatę rekompensaty?

Rekompensaty ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa przyznaje się i wypłaca producentowi rolnemu, który nie otrzymał zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu. Zalicza się tu podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest pozytywne zweryfikowanie wniosku o przyznanie rekompensaty. Ponadto KOWR musi uzyskać od niewypłacalnego podmiotu informację, która potwierdzi istnienie wierzytelności.

Jaka będzie wysokość rekompensaty?

W 2024 r. rozporządzenie ustalające procentową stawkę rekompensaty zostanie wydane do 31 maja 2024 r. Jej wysokość będzie iloczynem procentowej stawki ustalonej przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych i potwierdzonej kwoty wierzytelności netto. Jednak nie obejmuje ona odsetek.

W 2024 r. decyzje o przyznaniu rekompensaty wyda dyrektor OT KOWR w terminie do 30 czerwca 2024 r. Z kolei wypłaty rekompensat nastąpią w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Czytaj również: Dyrektywa ściekowa. Czy polska wieś będzie skanalizowana?

Źródło: LODR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *