PATRON SERWISU: Blattin

Czy wolno grodzić łąkę drutem kolczastym?

Hodowcy bydła pytali, czy jest możliwość grodzenia łąk drutem kolczastym. Jest już odpowiedź ministerstwa rolnictwa w tej sprawie.

Z pytaniem o grodzenie łąk drutem kolczastym zwróciliśmy się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. I właśnie otrzymaliśmy odpowiedź.

Jak informuje ministerstwo rolnictwa, sprawę grodzenia drutem kolczastym reguluje rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 116, poz. 778 oraz z 2015 r. poz. 1516).

Z rozporządzenia wynika, że zwierzęta utrzymywane w systemie otwartym, w tym m. in. bydło (z wyjątkiem cieląt), konie, owce i kozy, należy utrzymywać w warunkach nieszkodliwych dla ich zdrowia.

Ministerstwo Rolnictwa

Z rozporządzenia wynika, że zwierzęta utrzymywane w systemie otwartym, w tym m. in. bydło (z wyjątkiem cieląt), konie, owce i kozy, należy utrzymywać w warunkach nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień informuje ministerstwo rolnictwa. Przyjmując, że czasowy wypas zwierząt należy traktować w podobny sposób, jak stałe utrzymywanie zwierząt w systemie otwartym, należy uznać, że powyższy przepis powinien być również stosowany do pastwisk.

Trudno pominąć fakt, że kontakt zwierzęcia z drutem kolczastym ogradzającym powierzchnię pastwiska może spowodować znaczne zranienie tego zwierzęcia.

Zatem do grodzenia pastwisk nie powinno się stosować drutu kolczastego dodaje MRiRW. W przypadku już istniejących ogrodzeń powinno się stopniowo odchodzić od używania drutu kolczastego, zastępując go innymi środkami, nie powodującymi urazów u zwierząt, np. elektrycznym pastuchem.

Natomiast można grodzić drutem kolczastym te i tylko te łąki, które mają zastosowanie kośne i nie przebywają na nich zwierzęta.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *