WPR po 2022. Jakie są końcowe ustalenia? Sprawdź!

Kilka dni temu na szczeblu unijnym zawarto porozumienie w sprawie nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Uzgodniono budżet WPR po 2022 roku, a także końcowe ustalenia, które będą dotyczyć polskich rolników. 

Porozumienie w sprawie kształtu nowej Wspólnej Polityki Rolnej osiągnięto podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. W spotkaniu które odbyło się w dniach 28-29 czerwca br., w Luksemburgu uczestniczył również minister rolnictwa Grzegorz Puda. Szczegóły końcowych ustaleń dotyczących WPR po 2022 r. przekazał resort rolnictwa.

WPR po 2022 roku – jakie zmiany dla rolników?

MRiRW przypomina, że prace nad pakietem legislacyjnym WPR trwały przez trzy lata. Pakiet zawiera rozporządzenia o planach strategicznych WPR, o finansowaniu WPR, a także jej zarządzaniu, monitorowaniu, oraz wspólnej organizacji rynków produktów rolnych.

Osiągnięte porozumienie, choć nie uwzględnia wszystkich naszych postulatów, w końcowej formie zawiera wiele rozstrzygnięć korzystnych dla Polski – podaje resort rolnictwa.

Końcowe ustalenia WPR po 2022 poruszają kwestie dotyczące:

  • transferu środków między filarami WPR – kompromis zakłada przesunięcie do 30 proc. środków z II filara do I filara WPR,
  • definicji rolnika aktywnego – rolnicy otrzymujący wsparcie bezpośrednie do wysokości 5 tys. EUR zostaną automatycznie uznani za aktywnych,
  • limitu wydatków na płatności związane z produkcją  -poziom finansowania związany z produkcją – 13 proc. + 2 proc. na wsparcie do roślin wysokobiałkowych,
  • płatności redystrybucyjnej i płatności dla młodego rolnika  – przepisy pozwalają na elastyczność, co pozwoli skierować odpowiednie wsparcie dla gospodarstw rodzinnych.

Ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych wielką reformą polskiej wsi? Dowiedz się więcej!

Wspólna Polityka Rolna – co zawiera porozumienie?

Porozumienie zawarte przez ministrów dotyczące WPR po 2022 odnosi się również do:

  • przejściowego wsparcia krajowego – będzie utrzymane w kolejnych latach, przy czym możliwa będzie aktualizacja okresu referencyjnego dla przyznawania tego wsparcia,
  • limitu wydatków środowiskowych w II filarze – wynoszący 35 proc., gdzie w 50 proc. będzie wliczane wsparcie dla gospodarstw położonych na obszarach ONW,
  • kwestii handlowych i sektora cukru – polegające na wzmocnieniu siatki bezpieczeństwa i ochrony przed importem z krajów trzecich,
  • rezerwy rolnej – kwota rezerwy ma wynosić 450 mln euro rocznie.

Przy tym warto podkreślić, że w 2023 r. rolnicy nie otrzymają zwrotu dyscypliny finansowej za 2022 r. Niewykorzystane środki mają natomiast trafić na rezerwę rolną. Z dyscypliny będą jednak wyłączeni rolnicy, który otrzymują dopłaty w wysokości do 2 tys. euro.

Krytyczne oceny niektórych ustaleń – Zielony Ład i warunkowość społeczna

Jednak nie ze wszystkimi ustaleniami dotyczącymi WPR po 2022 zgadza się strona polska. Jak podaje MRiRW krytyczna ocena dotyczy dostosowania planów strategicznych do Zielonego Ładu, Norm GAEC 9, a także warunkowości społecznej.

Czytaj również: Nowa Wspólna Polityka Rolna – co wynegocjowano dla polskich rolników?

Źródło: MRiRW

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 11

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *